Com podem fer poesia sense escriure? Metodologia

Al llarg del projecte els alumnes es van agrupar en diferents grups de treball, segons l’activitat que es feia a cada moment, no es van fer uns grups fixes. Per tant, no es va tractar de grups cooperatius, en què cada membre té un rol i tipologia de tasques assignades, sinó que eren grups col·laboratius i flexibles, que anaven variant en cada activitat. També algunes tasques van ser individuals, com la creació de, com a mínim, un poema propi per part de cada alumne.

Les activitats realitzades en grup van ser, entre d’altres:

 • Interpretació i classificació de poemes visuals, objectuals i urbans de Joan Brossa
 • Creació d’un poema visual seguint les pautes metodològiques donades per la Fund. Brossa
 • Descobriment d’art urbà pels carrers de Reus i visita a una galeria d’art.
 • Investiguem les passes de J.Brossa pel barri de Ciutat Vella a BCN
 • Disseny de l’exposició (producte final) amb les nostres creacions

Com podem fer poesia sense escriure? Planificació

En motiu de l’any Brossa, es va escollir el tema de la poesia visual, i ho vam traduir en el següent repte-pregunta “Com podem fer poesia sense escriure?”, que també era el títol del projecte. Cal destacar que els nostres projectes són de comunitat, és a dir que es realitzen de forma global de 1r a 3r (Mitjans), i de 4t a 6è (Grans).

La temàtica va ser escollida i impulsada pels mestres de la comunitat de Grans, i es va plantejar als alumnes, que després van anar incorporant les seves preguntes i inquietuds. De la pregunta inicial es va derivar, a través de les aportacions dels alumnes, cap a un segon repte: “Com organitzaríem una exposició amb les nostres creacions de poesia sense escriure?”

Els contextos reals en els què s’ha mogut el projecte han estat: organització de l’exposició final per ensenyar a les famílies (dins del centre) i, per tal de saber com organitzar-la i com fer les nostres creacions, diferents sortides o visites per veure:

 • Com es fa una producció artística (visita del pintor i escultor local Gerard Valls)
 • Com s’exhibeixen produccions artístiques en una galeria d’art (visita galeria Pinyol de Reus)
 • Com s’exhibeixen obres d’art de carrer (itinerari artístic urbà pels carrers de Reus)
 • Com conèixer i seguir les passes de l’art de Joan Brossa pels escenaris urbans de Ciutat Vella a Barcelona (activitat organitzada per la Fund. Joan Brossa).

La coordinació i organització per tal de realitzar el projecte va consisitir en:

 • Establiment de tres franges horàries setmanals de projecte
 • Una de les franges és coincident per a tota la comunitat de Grans, per tal de realitzar activitats internivell
 • 1 hora setmanal de coordinació de projecte de comunitat
 • Els especialistes (Música, Ed. Física i Anglès) s’organitzen en un torn per realitzar les seves activitats de projecte a totes les classes.