Per què hem de ventilar les aules? La veu dels alumnes

Hem participat en el projecte “La Motxilla Bioclimàtica” i n’hem tret molt bones impressions.

Laura: “Les mesures que hem fet ens han fet veure que cal ventilar les aules molt més del que fem. Ja ens pensàvem que costava respirar i concentrar-nos, però ara ho hem pogut mesurar gràcies al projecte. M’ha agradat força, l’any que ve a veure si aconseguim tenir unes aules més ventilades”.

Roger: “Jo també formo part de l’EcoGrup de l’Insi i m’ha semblat molt bona idea fer les mesures de la motxilla. Hem grabat un vídeo per als companys i els profes intentant ver-los veure els problemes de sostenibilitat del nostre institut”.

Marc: “No em pensava que la qualitat de l’aire de les nostres aules fos tan dolent… amb una millor qualitat de l’aire estaríem més tranquils i menys estressats”

Us deixem el vídeo que hem elaborat. Podeu accedir-hi CLICANT AQUEST ENLLAÇ

Per què hem de ventilar les aules? Produccions de l’alumnat

A continuació, cada grup va analitzar les dades, va crear gràfics i els va interpretar. Per poder extreure conclusions fonamentades, cada grup va fer una recerca d’informació relacionada amb el concepte qualitat de l’aire en sentit ampli.

Exemple de producció d’un dels grups

Metodologia projecte: “Per què hem de ventilar les aules?”

Per introduir el projecte, es va repartir a l’alumnat una guia on s’explicava els objectius i el desenvolupament del projecte. A la mateixa sessió, es va mostrar com es feia servir l’aparell mesurador de CO2.

Per a més informació consulteu la guia de l’alumnat.

Per poder prendre les mesures de CO2 a les aules es van organitzar grups a les quatre classes de 2n d’ESO.

Un cop preses les mesures, es va crear un document on els alumnes van introduir les concentracions de CO2 que van prendre per compartir-les amb la resta de la classe i ens vam organitzar per tenir disponibilitat de les aules d’informàtica per poder desenvolupar el projecte.

Cap a un centre sostenible

Com podem tenir l’aula més neta, endreçada i sostenible?

Els previs del projecte

Tot parteix de l’observació i la preocupació per part de direcció de l’estat de les aules i d’alguns incidents que tenen lloc a principi de curs (petits furts de material, manca de respecte pel mobiliari…). Es porta el tema al Consell de delegats i la comissió ambiental per demanar a l’alumnat que hi forma part si tenen alguna idea de com fer que els alumnes de cada grup sigui més responsable de la seva aula i millorar l’estat i la convivència dins d’aquestes.

Les primeres idees

De l’alumnat que forma part de la comissió ambiental sorgeix la idea de fer un concurs “Aules netes, endreçades i sostenibles” a nivell de centre. Ells mateixos consideren que les normes no es compleixen i aquest podria ser un bon incentiu. El grup classe guanyador tindrà un premi lúdic al final del trimestre.

D’altra banda, del consell de delegats es recull una demanda que sorgeix de l’alumnat d‘algunes tutories: a les aules se separa només el paper per al seu reciclatge i consideren que també hi hauria d’haver un contenidor d’envasos per poder separar l’alumini, tetrabrics i altres (fins al moment els contenidors d’envasos es localitzaven als espais comuns del centre). Es valora el component conscienciador envers la correcta separació de residus que pot tenir el fet que a les aules de tutoria pren la decisió que es donarà resposta afirmativa a la demanda.

Com podem organitzar un concurs a nivell de centre?

Els delegats mediambientals (alumnat membre de la comissió ambiental del centre) es reuneixen i es decideix crear unes bases del concurs i els ítems que serviran com a criteris de valoració de l’estat de les aules.
A banda d’això, s’organitzen comités de control formats per membres de la comissió ambiental de centre (docent i alumne) i un membre de l’equip directiu. Es creen unes graelles amb els ítems que es valoraran i s’estableix que les inspeccions seran en qualsevol moment de la jornada lectiva i les valoracions s’anotaran a les mateixes aules perquè l’alumnat pugui anar revisant en quins ítems té més o menys puntuació i les puguin anar millorant al llarg del curs.

Els delegats ambientals informen sobre les bases del concurs i els ítems que hauran de respectar cada grup per ser els guanyadors al consell de delegats i els delegats traslladen la informació a les seves tutories.

El nou sistema de gestió de residus de les aules

Abans de posar en marxa el concurs, s’ha de proposar un nou sistema de gestió dels residus generats a les aules per tal d’introduir el nou contenidor d’envasos. Es proposa que sigui el propi alumnat que genera el residu qui es faci càrrec de la seva gestió. Per aconseguir-ho s’han de fer els següents passos:
Crear un punt verd al centre que faci servir només l’alumnat.
Aconseguir contenidors d’envasos petits per posar a les aules.
Canviar el contenidor blau de les aules (és gran i de cartró) per altre més petit i resistent.
Fer una acció per informar dels canvis a cada grup de tutoria i aportar el material necessari.
Per aconseguir els objectius, es porta la idea a la reunió d’Escoles Verdes Municipals que s’organitza trimestralment amb la regidora d’ensenyament de l’ajuntament de La Selva del Camp. La resposta és molt positiva, ja que la regidora entén que la conscienciació de l’alumnat de l’institut repercutirà directament en l’estat dels equipament municipals utilitzats per aquests mateixos joves. Els parcs del poble estan molt bruts i serà una bona manera de fer consciència cívica. Ens dona tot de facilitats:
L’ajuntament donarà al centre les 3 contenidors (paper, envasos, rebuig) per crear el punt verd al centre.
La brigada de manteniment municipal recollirà dos cops per setmana els contenidors del punt verd del centre i els buidarà a la deixalleria municipal.
L’ajuntament donarà al centre 20 galledes bicompartimentades (grogues i grises) perquè siguin els contenidors d’envasos i rebuig a les aules de tutoria.
A banda d’això, una professora del centre fa una aportació de 20 bosses reutilitzables de color blau per penjar a les aules de tutoria i substituir el contenidor anterior, que era gran i obligava a posar bossa de plàstic per recollir el paper i cartró, cosa que dificultava el posterior tractament del paper per al seu reciclat.

Els alumnes membres de la comissió ambiental organitzen una acció per passar a explicar el nous sistema i repartir el material necessari: la bossa per al paper, el contenidor bicompartimentat per a envasos i rebuig, els tres cartells explicatius de quins son els residus que van a cada contenidor i un cartell amb informació del nou punt verd del centre (ubicació, normes de funcionament).

Un cop està tot preparat, podem començar a organitzar el concurs.