LA VEU DELS ALUMNES

Després de tot el treball dut a terme al llarg del trimestre, hem pogut fer una petita valoració de la feina feta entre tots.

Creiem que ha estat un projecte molt motivador pels alumnes i l’han viscut i treballat de manera molt engrescadora.

Ha calgut treballar molt la informació que portaven des de casa ja que algun cop no era adient a la seva edat i els hi costava entendre-la. Però tant els nens com les famílies s’han implicat moltíssim amb el projecte i cada dia portaven maquetes, imatges, murals i diverses activitats fetes a casa amb els seus fills.

Per tant, valorem molt positivament el treball per projectes ja que ens  ha proporcionat i apropat a poder treballar conjuntament amb la família.

Així doncs, totes les parts, alumne-família-escola, hem estat partíceps en l’aprenentatge dels nostres alumnes.

AVALUACIÓ.

L’avaluació ha estat de manera sistemàtica i a través de l’observació, sobretot, amb les diferents activitats que hem portat a terme al llarg de les sessions.

També hem fet una petita prova escrita per valorar més objectivament el que havien après al llarg del trimestre.

I finalment hem fet un petit escrit lliure sobre què havien après cadascú d’ells sobre el projecte que havíem treballat.

Una altra part de l’avaluació també molt important ha estat, l’autoavaluació dels nens i la coavaluació amb els companys.

Els alumnes s’han pogut autoavaluar amb una petita graella de valoració.

I han pogut coavaluar-se entre ells amb una senzilla rúbrica a l’hora d’exposar els murals treballats per cada grup.

Com ho programem!!!

Una vegada distribuïdes totes les tasques i presentades les parts que faríem del projecte , els alumnes van anar fent un treball significatiu de tota aquella informació que van portar des de casa o extret d’internet o biblioteques.  Aquest aprenentatge ha estat molt programat, guiat i dut a terme per l’ajuda de la mestra per tal que fos un aprenentatge el més competencial possible a partir de les capacitats que tenien els alumnes per buscar aquesta informació i extreure les dades més rellevants.

A partir de la informació i les coses que ens van portant de casa o que busquem a l’escola, anem realitzant diverses activitats relacionades també amb altres àrees curriculars com música, plàstica i les llengües (catalana, castellana i anglès).

En l’àrea de música, la mestra va treballar una cançó del coet amb els alumnes

A l’àrea de plàstica hem fet moltes activitats relacionades amb el projecte com treballar amb el fang, les ceres, la plastilina, fer un mural gegant de la via làctia, un petit photocol amb un astronauta i un coet, …

A l’àrea de llegua hem fet també diverses activitats.

A llengua catalana hem creat uns murals expressant les idees més importants i l’informació més rellevant que hem treballat amb el tema.

A llengua castellana, hem llegit el conte:

“Cinco días en otro planeta”.

I en llengua anglesa, també hem treballat vocabulari del projecte en anglès i hem explicat un conte.

 

PRODUCTE FINAL!

Com en tot projecte, cal saber què volem investigar, com ho volem fer i què volem arribar a aconseguir. Per tant, com a producte final del nostre projecte i perquè els nens puguessin endur-se’n un petit recull de tot el que havien après, van fer un lapbook amb els temes més treballats.

Una activitat molt engrescadora i emocionant per als nens va ser poder ensenyar als seus pares tot el que havien treballat al llarg del projecte. I una tarda, els pares van poder entrar a l’escola i veure la gran exposició que havien preparat els seus fills/es per a ells.

També va poder venir a explicar-nos els seus coneixements sobre el tema un expert en aquesta màteria, en Jordi Camarassa, amb el Digiplanetarium. On vam poder visualitzar dins d’un planetari molts dels continguts que havíem treballat.

Explorem, experimentem i aprenem!

Una vegada vam traspassar als nostres alumnes com es duria a terme el projecte, què faríem, com ho faríem, què aprendríem,… vam començar a fer la distribució dels grups, tenint en compte que els grups fossin heterogenis.

Cada grup va decidir un representant per tal que aquest fos qui organitzés les tasques dins del grup de treball amb la finalitat que fos un treball cooperatiu i d’autogestió. Alhora, les mestres interveníem per ajudar i guiar en la distribució dels rols , la cerca d’informació, la realització dels murals, de maquetes,…

Es van crear cinc grups, els temes en els quals ens vam centrar, tenint en compte els interessos d’ells van ser:

  • Constel·lacions
  • Planetes
  • El Sol
  • La Lluna
  • La Terra.

A partir d’aquí, entre tots, vam decidir què volíem saber, curiositats,… de cada tema, i els vam ensenyar com podien fer la cerca d’informació (visites a la biblioteca de l’escola, a la biblioteca pública del poble, a internet, preguntant a familiars, etc.), com seleccionar-la, plasmar-la al mural, què havien de fer i tot seguit crear el treball final (lapbook). També vam preparar una exposició al vestíbul de l’escola, així com també pels passadissos de la planta baixa.

En la selecció de la informació ens vam trobar que els costava una mica, i les mestres aquí vam guiar bastant com fer-la.

  

Planifiquem el projecte!!

El nostre projecte el vam iniciar a partir d’unes imatges, sobre l’UNIVERS, presentades per les tutores . Aquestes imatges van crear un petit diàleg i una pluja d’idees sobre de què podria anar el nostre projecte.

Així vam intentar motivar i generar inquietuds als nostre alumnes i vam començar a crear entre tots, l’apartat del què sabem i què volem saber sobre l’UNIVERS.

Una vegada iniciat el tema, vam explicar als nostres alumnes com portaríem a terme el projecte, quines serien les parts en les quals dividiriém el projecte, els grups de treball, la cerca d’informació, així com també quin tipus d’activitats es farien tant dins com fora de l’aula, i com s’avaluarien cadascuna d’elles.

 

 

Ens presentem!!

Ens presentem!! Som les mestres de cicle Inicial (1r) de l’escola Sant Sebastià dels Pallaresos.

Som una escola de dues línies on s’imparteix l’educació infantil i primària. El nostre centre està en transició de canvis.

Des de fa tres anys, de  manera gradual per cicles,  vam iniciar al centre el treball per projectes a l’àrea de Coneixement del Medi. Actualment, volem seguir amb aquest treball per projectes, però amb un enfocament  més globalitzat des de totes les àrees.

La majoria del claustre ens estem formant en la Xarxa de competències bàsiques amb la finalitat de poder dur a terme aquest canvi metodològic a la nostra escola.

El projecte que volem documentar a continuació és sobre L’Univers. Aquest projecte s’ha realitzat al llarg del segon trimestre d’aquest curs i ha estat un projecte molt motivador tant pels alumnes com per a  nosaltres les mestres.