ENS AVALUEM

Al llarg de tot el procés d’aprenentagte hem realitzat avaluacions de diferents tipus: observació directa, co-avaluació, escolta activa, assemblees, debats…entre d’altres.

Així mateix també vam avaluar l’exposició de cada un dels grups de treball i  al final del procés  l’alumnat ha realitzat la seva pròpia autoavaluació mitjançant una rúbrica elaborada per la mestra

DONEM LA VOLTA AL PRODUCTE FINAL

L’alumnat de tercer de l’escola finalment ha fet una presentació de tots els seus aprenentatges a una experta en el tema: la  llevadora de referència  de Roda de Berà.

Els nens i nenes ha rebut  la seva visita amb moltes ganes i il·lusió. Així doncs, per grups han pogut explicar a la llevadora totes aquelles preguntes referents al “ què volien saber” i ella posteriorment ha ampliat la informació complementant així de manera vivencial els seus aprenentatges.

La valoració d’aquesta experiència referent al producte final ha estat tan positiva que la llevadora ens ha convidat a participar en una de les sessions que fa amb les mares embarassades de la zona per tal que els alumnes exposin els seus aprenentatges.

IMPLENTACIÓ: AIXÍ TREBALLEM…

Ara que els alumnes han decidit QUÈ VOLEN SABER, diferenciem la cerca d’informació en tres blocs:

ABANS, DURANT I DESPRÉS de l’EMBARÀS.

Cada grup haurà de respondre tres preguntes, una de cada bloc  i repartir-se les tasques entre els diferents membres del grup.

 

Aquí depenem molt dels alumnes més autònoms que ajuden als companys i tiren el grup endavant, estructurant les tasques i resolent dubtes.

Cada grup compta amb un guió per anar anotant el procés d’aprenentatge.

LA NOSTRA METODOLOGIA

La tutora juntament amb l’equip impulsor vam crear els grups de manera heterogènia, repartint tot l’alumnat de la classe.

Van sortir cinc grups de cinc alumnes cadascun, amb la següent assignació de rols: secretari/a, organitzador/a, moderador/a, material i portaveu.

Vam repartir unes medalles amb imatge visual de cada rol i vam dedicar una sessió a l’explicació dels objectius i la implicació de cada un dels rols.

A partir d’aquí vam dedicar les següents sessions a explicar QUÈ SABEM  i QUÈ VOLEM SABER.

I després vam repartir les preguntes del QUÈ VOLEM SABER entre cada un dels equips.

Al mateix temps es va canviar la distribució de l’espai de l’aula, creant diferents espais de treball cooperatiu on els alumnes poguessin trobar un clima de treball més adequat per aprendre conjuntament i  moure’s per l’aula per cercar informació en diferents espais delimitats ( racó d’ordinador, tablet, llibres de la biblioteca, material portat de casa…)

 

PLANIFIQUEM EL NOSTRE PROJECTE

A l’hora de plantejar-nos la tria del tema del projecte realment van sorgir molts dubtes ja que no teníem gaire experiència i altres petits projectes que havíem realitzat el tema l’havia triat el mestre;

Així doncs, els hi vam preguntar als alumnes i a la tutora sobre el que els interessaria aprendre una mica més i a partir d’aquí l’equip impulsor vam triar nou imatges i vam explicar als alumnes que veurien unes imatges i haurien d’anar apuntant a una graella quina els hi agradava més i també hauríem de donar un títol a la imatge que seria l’inici o el punt de partida del nostre projecte.

Aquestes nou imatges van ser les següents:

Les vam projectar en silenci; després de cada imatge els alumnes anaven dient paraules sobre la imatge, per poder posar un títol a cada una de les fotografies.

Finalment, vam fer votacions i cada alumne va triar el tema que més li va agradar.

El tema més votat va ser l’embaràs.

 

 

 

 

 

 

 

 

Escola Salvador Espriu de Roda de Berà

QUI SOM… som les impulsores del Salvador espriu!

Bon dia a tothom!

Nosaltres som les mestres engrescades a treballar per projectes de l’escola Salvador Espriu: la Sandra, l’Esther, la Gemma, la Laura i l’Azahara.

El nostre centre està situat a la població de Roda de Berà i som un centre de gairebé dues línies complertes a tots els cursos.

Ja fa una parell d’anys que el nostre claustre parla sobre canviar la manera de treballar cap a un enfoc molt més competencial… però els canvis espanten i anem a poc a poc.

De moment aquest curs som cinc mestres les que estem formant-nos al la Xarxa de competències bàsiques per poder engegar el treball per projectes. Som poques però valentes!

Hem decidit fer el projecte amb  l’alumnat de tercer B, ja que la tutora d’aquest grup forma part del nostre equip impulsor.

La nostra experiència en treball per projectes és molt limitada, per això estem aprenent molt i anem agafant seguretat de mica en mica.

Aquest mateix divendres engeguem amb la tria de la temàtica del projecte per part de l’alumnat amb una activitat competencial a través de la tria d’imatges… ja us anirem explicant com ens va!