DIEM LA NOSTRA…

LA VEU DELS ALUMNES

Els alumnes han tingut llibertat per fer aportacions i adaptacions del producte, sempre i quan aquest complís amb les condicions establertes inicialment. També han pogut demanar ajuda i guia sempre que ho han necessitat al llarg del procés, inclús sovint han col·laborat entre grups. 

Un cop acabat el projecte els alumnes tenen la possibilitat de fer-ne una avaluació i aportar idees i crítiques constructives per tal de millorar el plantejament del projecte en anys futurs. 

El grau de satisfacció ha estat molt positiu de forma general.

  

   

  

 

PREPARATS PER VIATJAR!!!

PRODUCTE FINAL

 

El producte final d’aquest projecte és una guia turística d’un lloc concret. Els resultats són variats i s’hi aprecien els diferents nivells proposats.

 

Exemples de guies de nivell 1:

Model 1:

    

Model 2:

       

 

 

Exemples de guies de nivell 2:

Model 1:

 

Model 2:

Exemples de guies de nivell 3:

 

Model 1:

Model 2:

 

De cara als propers anys, se’ns presenten diferents idees a valorar:

  • Que els mateixos alumnes proposin un lloc per visitar i n’elaborin la guia, de manera que tindrem un “banc de guies turístiques” per a les famílies que el vulguin utilitzar per planejar les seves escapades.
  • Posar-nos en contacte amb els instituts adscrits al centre i que els nostres alumnes realitzin les guies pel seu viatge de fi de curs de 4t d’ESO.

 

LA VEU DELS ALUMNES

Després de tot el treball dut a terme al llarg del trimestre, hem pogut fer una petita valoració de la feina feta entre tots.

Creiem que ha estat un projecte molt motivador pels alumnes i l’han viscut i treballat de manera molt engrescadora.

Ha calgut treballar molt la informació que portaven des de casa ja que algun cop no era adient a la seva edat i els hi costava entendre-la. Però tant els nens com les famílies s’han implicat moltíssim amb el projecte i cada dia portaven maquetes, imatges, murals i diverses activitats fetes a casa amb els seus fills.

Per tant, valorem molt positivament el treball per projectes ja que ens  ha proporcionat i apropat a poder treballar conjuntament amb la família.

Així doncs, totes les parts, alumne-família-escola, hem estat partíceps en l’aprenentatge dels nostres alumnes.

AVALUACIÓ.

L’avaluació ha estat de manera sistemàtica i a través de l’observació, sobretot, amb les diferents activitats que hem portat a terme al llarg de les sessions.

També hem fet una petita prova escrita per valorar més objectivament el que havien après al llarg del trimestre.

I finalment hem fet un petit escrit lliure sobre què havien après cadascú d’ells sobre el projecte que havíem treballat.

Una altra part de l’avaluació també molt important ha estat, l’autoavaluació dels nens i la coavaluació amb els companys.

Els alumnes s’han pogut autoavaluar amb una petita graella de valoració.

I han pogut coavaluar-se entre ells amb una senzilla rúbrica a l’hora d’exposar els murals treballats per cada grup.

Com ho programem!!!

Una vegada distribuïdes totes les tasques i presentades les parts que faríem del projecte , els alumnes van anar fent un treball significatiu de tota aquella informació que van portar des de casa o extret d’internet o biblioteques.  Aquest aprenentatge ha estat molt programat, guiat i dut a terme per l’ajuda de la mestra per tal que fos un aprenentatge el més competencial possible a partir de les capacitats que tenien els alumnes per buscar aquesta informació i extreure les dades més rellevants.

A partir de la informació i les coses que ens van portant de casa o que busquem a l’escola, anem realitzant diverses activitats relacionades també amb altres àrees curriculars com música, plàstica i les llengües (catalana, castellana i anglès).

En l’àrea de música, la mestra va treballar una cançó del coet amb els alumnes

A l’àrea de plàstica hem fet moltes activitats relacionades amb el projecte com treballar amb el fang, les ceres, la plastilina, fer un mural gegant de la via làctia, un petit photocol amb un astronauta i un coet, …

A l’àrea de llegua hem fet també diverses activitats.

A llengua catalana hem creat uns murals expressant les idees més importants i l’informació més rellevant que hem treballat amb el tema.

A llengua castellana, hem llegit el conte:

“Cinco días en otro planeta”.

I en llengua anglesa, també hem treballat vocabulari del projecte en anglès i hem explicat un conte.

 

PRODUCTE FINAL!

Com en tot projecte, cal saber què volem investigar, com ho volem fer i què volem arribar a aconseguir. Per tant, com a producte final del nostre projecte i perquè els nens puguessin endur-se’n un petit recull de tot el que havien après, van fer un lapbook amb els temes més treballats.

Una activitat molt engrescadora i emocionant per als nens va ser poder ensenyar als seus pares tot el que havien treballat al llarg del projecte. I una tarda, els pares van poder entrar a l’escola i veure la gran exposició que havien preparat els seus fills/es per a ells.

També va poder venir a explicar-nos els seus coneixements sobre el tema un expert en aquesta màteria, en Jordi Camarassa, amb el Digiplanetarium. On vam poder visualitzar dins d’un planetari molts dels continguts que havíem treballat.

Planificació vs programació

Després de la sessió de programació, duem a terme la sessió amb el claustre, i ens sorgeixen alguns dubtes, però entre tots anem aclarint com definir un objectiu, un criteri i un indicador. Per desenvolupar el projecte del bosc pintat, la planificació ens ajuda molt! Però no es tracta pas d’un document que es queda a l’armari, sinó que serveix de guia i és contínuament revisat i modificat sobre la pràctica:

Com ho hem fet?

Pel que fa a la metodologia i la seva implementació, hem utilitzat sobretot la documentació mitjançant power point a l’aula per anar introduïnt hipòtesis, fotografies del procés, comprovacions, converses, i tot allò que ha estat significatiu. En aquest, també es poden apreciar les diferents dinàmiques de grup emprades, el treball individual i cooperatiu, la coavaluació i l’autoavaluació.

La documentació ens ha ajudat sobretot a seguir tot el procés amb els alumnes, reflexionar sobre la pràctica i comunicar el projecte.

A continuació podreu veure el procés:

PLANIFICACIÓ

A l’escola es treballa el medi per mitjà de projectes. En una de les sessions de l’equip impulsor es va parlar sobre els projectes d’aquest curs i hi va haver consens en programar, desenvolupar i treballar des de l’equip impulsor el projecte sobre la Neus Català que estan vivint els i les alumnes de 5è.

Es tracta d’un projecte sorgit a l’aula, a partir d’una conversa sobre una vaga. Es parla sobre privació de drets universals, de la Segona Guerra Mundial. Surten diverses vegades els camps de concentració i per mitjà de l’Anna Frank, s’accedeix a la Neus Català, última supervivent catalana d’un camp de concentració.
Des de l’equip impulsor es considera que és el projecte en el que val la pena aprofundir per la seva càrrega simbòlica i emocional i per sorgir dels mateixos nens i nenes i sobretot per la intensitat amb la que ho han viscut ells i elles.