AVALUACIÓ

AVALUACIÓ INICIAL

Coneixements previs a partir d’un dibuix, escrit, esquema de forma individual

Què volem saber i què sabem?

Presentació i compartim  continguts mestres i alumnes.

Objectius de grup i compromís personal

AVALUACIÓ FORMATIVA

Evolució del procés de desenvolupament del projecte.

AVALUACIÓ SUMATIVA

Què he après? ( individual)

Amb grup i els mestres comuniquem quins objectius s’han complert o no.

Hem après el què volíem?

AVALUACIÓ FINAL

PROVA MEDI

– Joc del Viatge dels aliments amb PLICKERS. ( primer individualment i per escrit i després conjuntament i amb el programa on-line)

– Cada alumnes fa un recull de la dieta d’un dia qualsevol i en fa una valoració nutritiva.

– Presentació del producte final a les famílies. Ens valoren i en fem una festassa!!!!!!!

PRODUCTE FINAL

DEICIDIM ENTRE TOTS EL RECORREGUT

Una vegada havien pensat el recorregut es van exposar tots els itineraris. Mentre un grup anava explicant la resta d’alumnes havia d’anotar allò que li agradava més  i allò que li agradava menys.

Després, entre tots es va decidir un recorregut

3-ens organitzem ( Planols)

 

TEXT TEATRAL

Es van dividir les parts del recorregut als diferents grups. Llavors, cada grup havia de pensar un diàleg per a cada situació tenint en compte la teoria treballada prèviament.

CÀMERA I ACCIÓ

Repartiments de papers, vestuari, ambientació, nervis, rialles, repetició d’escenes, memoritzar un diàleg, interpretar…..I FINALMENT HO GRAVEM!

RESULTAT FINAL

https://agora.xtec.cat/escola-lavitxeta/general/el-viatge-dels-aliments/

La Veu del alumnes

L’endemà de la gran festa hem rebut felicitacions de totes formes. Els pares i mares repetien una frase: això no ho oblidaran mai! Ens quedem amb aquesta frase.

Una nova experiència que els agradat, els ha motivat i segur que els ha permès aprendre moltes coses: companyerisme, treball en equip, el funcionament dels diferents aparells, organitzar-se, tenir paciència, saber esperar… i moltes més.

El viatge continua….

 

COMENCEM EL VIATGE

INICI I MOTIVACIÓ

Els alumne van arribar a l’aula i es van trobar la taula parada i amb un fantàstic esmorzar. Estaven intrigats, volien saber què era allò i  es preguntaven si era per a ells?…

Abans de començar a menjar se’ls va donar una instrucció: ” Heu de menjar en silenci, qui vulgui amb els ulls tancats, fent servir els 5 sentits, i sobretot estigueu molt atents des de que els aliments entren a la boca fins que els deixeu de sentir…”

Van menjar maduixes, plàtans, kiwis, tomàquets, pa torrat amb oli d’oliva verge  amb gall d’indi i van beure aigua. Aquells aliments havien començat un llarg viatge…

I vam iniciar una conversa amb les preguntes: ” Quines sensacions heu experimentat? Quan heu deixat de sentir els aliments? Quina tacte,gust, colors… tenien? per acabar amb la pregunta principal: ” Què els passarà ara als aliments?”

CONEIXEMENTS PREVIS

Després, els i les alumnes van haver de dibuixar tot el recorregut que fa el menjar des de que ens el posem a la boca fins que surt del nostre cos. Llavors van veure el vídeo, Érase una vez el cuerpo humano: El Aparato Digestivo I, II y II.

1- coneixements previs

PRODUCTE FINAL

Us agradaria entrar dins d’un cos humà? com ho podem fer?Conjuntament vam decidir que l’escola seria l’interior d’un cos humà, que nosalatres seriem els aliments i els organs i que tot plegat ho representariem realitzant un vídeo

 

QUÈ SABEM O QUÈ VOLEM SABER?

 A continuació es va preguntar a l’alumnat què sabien i  què voldrien saber de l’Aparell Digestiu.

2-què sabem i volem saber.docx

COM HO FEM?

TREBALLL COOPERATIU

Es van organitzar en 4 grups de 6 alumnes i es van repartir uns càrrecs: de moderador, de coordinador, de secretari, de portaveu, de responsable de material i de l’ordre i per últim d’animador. Cadascú tenia una tasca molt important a realitzar.

treball cooperatiu

ACTIVITAT DEL CAFÈ

Cada grup havia de llegir un text diferent:  de l’alimentació, de l’aparell circulatori, de l’aparell respiratori i de l’aparell digestiu.

Després de llegir el text individualment, havien de  subratllar la informació més important. Llavors,  en un full DINA3, el secretari havia d’anar escrivint les idees principals, dibuixant-les, fent esquemes… tot allò que el grup considerava rellevant.

Després de 20 minuts es realitzava un canvi, els alumnes anaven rotant fins llegir els 4 textos diferents. Cada vegada anaven ampliant la informació referent a cada text.

teoria del cafè

Una vegada finalitzada l’activitat cada grup es va autoavaluar, destacant allò que havien fet bé i allò que caldria millorar. També es va avaluar si cada membre del grup havia realitzat bé la seva tasca encomanada prèviament.

 

Què és la Vitxeta?

La Vitxeta és una escola jove de Reus que el seu nom fa referència a la geganta més important de la ciutat.

A la nostra escola, en el curs 18-19, hem celebrat 14 anys.

Som Comunitat d’Aprenentatge des del 2017, que es basa en unes activitats educatives d’èxit concretes. Això fa que el claustre sigui actiu, emprenedor i amb moltes ganes d’innovar, ja que hem d’organitzar-nos de maneres diferents.

Les mestres ens hem plantejat com millorar la nostra manera de treballar els projectes. I hem elaborat unes línies de treball definides gràcies a la formació de XCB12.

Us anem deixant mostres de les feines que hem anat fent.