Estem encantats amb el nostre resultat

El producte final del nostre projecte, és un producte obert. El motiu d’aquesta característica no és altre que aquest projecte és obert a modificació constant, ja que aquest projecte ens està marcant la línia d’escola.

Gràcies a la seva aplicació durant els últims quatre cursos, ens hem adonat que aquesta manera de treballar ajuda als nostres alumnes a interpretar millor les matemàtiques. A més els resultats de les competències així ens ho avala.

Com serà l’avaluació?

L’avaluació d’aquest projecte està estretament lligada amb els resultats que els nostres alumnes assoleixin amb aquesta nova metodologia.

Aquest projecte d’innovació haurà tingut èxit si els i les nostres alumnes aconsegueixen canviar la manera de veure, viure i entendre les matemàtiques.

A més per nosaltres com escola, la millor manera de saber si els nostres alumnes estan millorant en l’aprentatge competencial de les matemàtiques és veure la cara de felicitat que fan els nens i nenes quan els proposes un repte matemàtic nou o quan ha de baixar al pati a fer la sessió de matemàtiques en moviment

Tot seguit podeu veure l’evolució dels resultats de les proves de competències bàsiques dels darrers tres cursos, on s’observa una bona evolució.

 

Tots els tutors sortim al pati a fer matemàtiques

El nostre l’estem implementant a dintre de les hores assignades a matemàtiques. Concretament a cada unitat de programació tenim programada una o dues sessions de Matemàtiques en moviment al pati o gimnàs de l’escola.

Cada tutor ha de pensar i planificar uns tres jocs per sessió per treballar els continguts que està veient a dintre de l’aula i enregistrar-los a una graella, remarcant quins són els continguts que treballa, quins materials farà servir i una petita descripció del joc on especifiqui la distribució dels alumnes i les normes bàsiques.

Aprenem matemàtiques en moviment

Al nostre centre, l’Escola els Quatre Vents (Sant Jaume dels Domenys),  hem optat per fer un canvi en la metodologia de les matemàtiques.

Aquest canvi havia d’anar cap a fer-les més competencials, és a dir, més vivencials.

Però el canvi no es podia quedar amb un canvi editorial sinó que havíem d’intentar que els nens i nenes toquessin i juguessin amb les matemàtiques. El nostre punt partida va ser que tots nosaltres estem envoltats per conceptes matemàtics dels que ens sorgeixen moltes preguntes: Quina hora és? Quin dia tinc metge? Quant val 1 quilo de peres? M’he engreixat? Fins i tot estem envoltats per la geometria. Tot el que veiem té una forma matemàtica característica, és per això, que en el dia a dia dels nostres alumnes les matemàtiques hi són presents.

Després d’aquesta reflexió vam pensar que si ho aprenien jugant i movent-se, els hi seria més fàcil aplicar conceptes matemàtics treballats a l’escola en la seva quotidiana. Per aquest motiu, hem introduït a les sessions de matemàtiques algunes hores d’activitat física.

COM ENS PLANIFIQUEM?

Al nostre centre la planificació va començar sent una tasca exclusiva dels i les mestres, però des de fa un temps els nostres alumnes comencen a formar part de la planificació.

La seva participació i veu ha augmentat a mesura que van coneixent el projecte i comencen a pensar jocs per treballar els continguts que veiem a classe a partir de jocs amb activitat física.

Hem de dir que des de que l’alumnat es sent més important a dintre del projecte, estan molt més motivats.

L’Escola Els Quatre Vents ens presentem.

Hola a tothom. Nosaltres som l’escola Els Quatre Vents de Sant Jaume dels Domenys. Som un centre d’educació infantil i primària de gairebé dues línies completes.

Nosaltres estem començant a endinsar-nos en el món dels projectes, gràcies al “projecte” d’innovació que estem duent a terme i que serà el que farem servir en de referència per treballar a la xarxa de competències. Aquest projecte és LES MATEMÀTIQUES EN MOVIMENT.

És una manera diferent de treballar les matemàtiques. Diem que és diferent perquè les treballem a partir de jocs i de l’activitat física. És a dir, relacionem els continguts de l’àmbit matemàtic amb el moviment. El joc és la manera més fàcil d’aproximar-se als nens i les nenes.