L’opinió de l’alumnat

Després de realitzar tot el projecte vam establir conversa en grup amb l’alumnat i aquestes són algunes de les idees que van plasmar:

  • Els ha agradat molt ja que han descobert coses sobre els conills que no sabien.
  • Han pogut experimentar el que és una exposició oral i els ha encantat, repetirien “un milió de vegades més”.
  • Els ha semblat curt, tot i que hem estat tot el curs treballant amb aquest projecte.
  • Els hagués agradat poder portar un conill a l’aula i poder vivenciar el que investigaven (degut a al·lèrgies no hem pogut portar-lo).
  • Els encanta treballar per projectes i anar investigant allò que els interesa sobre un tema.

Avaluació del projecte

Aquest projecte ha tingut diferents instruments d’avaluació.

En primer lloc, com que estem a cicle inicial, té molt de pes la implicació de cada nen i nena a les sessions de projecte i les seves aportacions a aquest.

També s’ha avaluat el treball en equips cooperatius tant en coavaluació entre ells com per part de la mestra.

El lapbook l’ha avaluat la mestra tenint en compte diferents ítems que vam establir que havia de tenir cadascun dels seus lapbook’s. Aquests ítems els vam consensuar entre tots entre altres: presentació, cal·ligrafia entenedora, participació en totes les parts…

Per últim, l’exposició oral en grup la vam avaluar de dues formes: una on l’alumnat feia una autoavaluació sobre la seva part de l’exposició, i una altra on la mestra avaluava l’alumnat mitjançant una rúbrica, la qual havia estat compartida amb ells i elles abans de l’exposició.

Els nostres productes finals

El nostre projecte sobre els conills ha arribat al seu fi, i ho ha fet amb diversos productes que ha dut a terme l’alumnat de 2nA.

En primer lloc volien plasmar tota aquella informació que havien trobat mitjançant les preguntes que ens havíem fet. Vam buscar diverses formes, ja que no volien fer un mural típic, a més volien un per a cadascú. Així que mirant per internet van donar la idea de fer un lapbook.

Ens vam posar mans a l’obra i vam buscar com ho faríem. Vam personalitzar la nostra cartolina i vam buscar plantilles. Després vam organitzar tota la informació i van escriure a les plantilles la informació per equips cooperatius. Ho vam fer a l’hora d’informàtica i biblioteca ja que estan en grups reduïts i els era més fàcil concentrar-se per estructurar la informació. I així ens ha quedat:

Per últim, vam preparar una exposició oral del projecte. Aquesta la van fer davant de tot l’alumnat de cicle inicial. Era la primera vegada que feien una exposició i els va agradar molt l’experiència.