“El Bosc” així és el nostre projecte…

I així és com queda el nostre projecte “El Bosc”…

“El Bosc” (l’avaluació)

En aquest projecte els mestres de 2n han utilitzat diferents instruments d’avaluació.

S’han iniciat en l’elaboració d’una rúbrica d’autoavaluació.

Hem elaborat esquemes…

També s’han fet dinàmiques de grup com són “els amics crítics” a l’àrea d’anglès.

Aquest projecte no acaba aquí, ara els alumnes estan aprenent i treballant els animals que viuen al bosc…

“El Bosc” (implementació)

Per treballar “El Bosc” es va iniciar a partir de l’interès dels nens i nenes de 2n en aquest tema tan ampli, després es va fer una pluja d’idees sobre el que els alumnes de cada classe sabien sobre el tema i després d’un temps de reflexió, es va fer un registre del que els nostres nenes/es volien saber del bosc.

A partir d’aquí, s’informa a les famílies de que a 2n s’inicia el projecte de “El Bosc” i conjuntament amb els seus fills i filles  busquen, documenten i realitzen muras, manualitats, … sobre el tema. Quan l’alumne/a porta la informació a l’aula, com hem dit anteriorment, és l’expert/a i fa una exposició davant el grup i/o comparteix els seus coneixements  a les altres dues classes.

Els alumnes exposen la informació …

Els docents seguint els interessos mostrats pels nens/es d’allò que volen aprendre i del que els mateixos mestres creuen necessari que es treballi, el·laboren activitats, organitzen tallers, racons, activitats TIC, fitxes de registre i documentació del tema. També fomenten l’avaluació entre iguals, guien el treball col·laboratiu i mitjançant diferents instruments d’avaluació del procés d’aprenentatge.

S’ha fet una sortida al bosc de Prades.

Ens han visitat experts, com el pare d’una alumna que és Biòleg.

I els agents rurals…

Els grups de treball.

Treballem cooperativament.

Amb les fulles que s’han recollit al bosc hem fet creacions PLÀSTIQUES

Treball per parelles…

Fem el català relacionat amb projecte (àlbum il·lustrat, tipologies textuals, …)

 

“El Bosc” la metodologia

El projecte el “El Bosc” es treballa paral·lelament i coordinadament entre els 3 nivells de 2n. En un principi es desenvolupa a les hores de medi establertes a l’horari , tot i que s’amplia a la resta d’hores/àrees.

Els alumnes treballen en petits grups dins l’aula, comparteixen la informació amb els altres nivells, es va elaborant un mapa conceptual que serveix d’espai de reflexió i de concreció per als alumnes i per a la resta de companys/es del centre ja que es confeccionen al passadís.

El sistema habitual de treball és que un nen o una nena aporta una informació sobre el bosc que li era motivadora i la comparteix amb la resta del grup, en aquell moment és l’expert/a i explica a la resta els seus coneixements.

Entre els mestres tutors i la mestra d’anglès hi ha una gran coordinació i s’han repartit la feina de recerca, d’organització i estructuració de les idees dels alumnes. S’han pautat els continguts que calia no perdre de vista i es volien treballar dins el projecte. S’han iniciat en l’elaboració de rúbriques d’autoavaluació, exposicions, enregistrament i posterior visualització de la tasca i s’han aplicat dinàmiques de grup per realitzar l’avaluació.

Coneixements previs:

Es vota el logotip del projecte:

No volem oblidar la necessitat de tenir en compte les emocions dins el procés d’aprenentatge dels alumnes, ja que és fonamental per poder adquirir coneixements i activar connexions que ens seran útils ara i sempre.  

Què volem saber?

Hem comprovat que el treball per projectes necessita de temps de reflexió, de treball entre docents, d’espai dins l’horari per poder treballar sense limitacions amb els infants i d’implicació per part de les famílies.

Seguim…

 

“El Bosc” la planificació

El projecte “El bosc” va sortir a partir de que els nens portaven a la classe fulles i branquetes de les sortides del cap de setmana que feien amb la família, amb l’arribada de la tardor. En un principi era l’explicació a la resta de companys/es d’una vivència. D’aquestes petites explicacions als altres, sortien converses on els alumnes en sabien moltes coses, d’altres quedaven a l’aire, tenien curiositat pel que s’estava parlant i mai en tenien prou per canviar de tema. Així doncs, quan les mestres i el mestre de 2n es reunien per parlar, van pensar de proposar als alumnes treballar el tema del bosc i saber-ne més!!

És un projecte que s’ha treballat des de l’àrea de coneixement del medi, però tal i com hem explicat anteriorment s’ha vist la necessitat de tractar de forma globalitzada des de gairebé tots els àmbits.

I així és com va començar aquesta aventura pel bosc dels nostres alumnes de 2n…

Som d’Alcover!

Som l’escola Mare de Déu del Remei d’Alcover, a l’Alt Camp.

Tenim 503 alumnes i un claustre de 42 mestres. Ens organitzem per Comunitats, els petits de P3 a P5, els mitjans de 1r a 3r i els grans de 4t a 6è.

Al curs 2017-18, vam iniciar un procés de canvi en la metodologia de treball que s’ha implementat al llarg d’aquest curs i anem construint conjuntament, tots els membres que formem part de l’educació dels nens i nenes de l’escola. Aquest curs es va decidir fer un gir important en la nostra forma d’ajudar als alumnes a ser competencials en el món actual. Vam deixar endarrere molts llibres de text que d’alguna manera ens ajudaven a l’hora d’organitzar la feina, però que ens limitaven en molts altres aspectes, ja que no ens permetia treballar de forma globalitzada les diferents àrees d’aprenentatge i allò més important i que va ser cabdal a l’hora de fer el canvi, que els nostres alumnes no es sentien part del seu aprenentatge i per tant no els emocionava.

A partir d’aquesta reflexió, actualment i després de molt d’esforç i implicació dels membres del claustre, estem construint una línea d’escola que ens permetrà acompanyar i guiar els nostres infants pel camí dels seus primers coneixements. Que seran la base de futures xarxes de connexions per arribar a ser uns ciutadans competents per habitar el món.

A partir de l’interès dels alumnes i/o d’un tema que es tracta a l’àrea de medi, al centre s’han fet projectes globalitzats. Al començar un tema i veure la motivació dels nens i nenes, els docents hem vist la necessitat d’adaptar els continguts que voliem treballar a les àrees de llengua catalana, castellana i anglesa, a l’àmbit artístic, alguns cops aspectes matemàtics i en molts casos l’Educació Física al voltant de la temàtica que s’anava iniciat des del coneixement del medi.

Cal dir, que a la comunitat dels petits es treballa des de fa molts anys per projectes, és ara que poc a poc, comencem  a tenir una escola amb una mirada cap a l’aprenentatge dels nostres nens i nenes des d’un aspecte globalitzat (com ja venien fent les companyes d’infantil) i cap aquí és cap on caminem…

I partint d’aquesta base, vam trobar interessant entrar a formar part de la Xarxa de CB aquest mateix curs 18-19, per poder compartir les nostres experiències, poder enriquir-nos de les dels altres i aprendre… aprendre molt!!!

El nostre grup impulsor està format per 15 persones, representants dels diferents nivells. Ens hem reunit per parlar, reflexionar i arribar a acords de com com volem que siguin els projectes a l’escola, de la temporalització, de la metodologia , etc…

El projecte que hem decidit analitzar és “El bosc” que estan fent els alumnes de 2n.

Seguim treballant…!!!!!