La veu dels alumnes

Els alumnes s’han mostrat motivats i motivades durant tot el projecte.

El fet de poder coneixer un entorn proper al lloc on viuen i el fet de poder elaborar recorreguts pels diferents camins dels pobles on viuen, els ha fet estar en tot moment super atents, intrigats i, per tant, s’han mostrat molt motivats.

Els alumnes poden participar i aportar els seus coneixements de la zona  a la resta del grup. Durant les sessions dels projectes, els alumnes han passat de ser espectadors a auto-gestionar-se les activitats i les sortides, coses que han valorat molt positivament.

Com que l’escola fa diferents projectes durant el curs, els alumnes van poder expressar també la seva opinió sobre què els va agradar més i de quina manera van aprendre millor.

Per acabar es van recollir propostes de millora, i els hauria agradat fer partíceps als pares i/o veïns del projecte, cosa que em recollit i farem de cara al pròxim curs.

AVALUACIÓ

El fet de ser el primer any en participar en la Xarxa de competències bàsiques, ens ha fet reflexionar en la manera d’avaluar els projectes duts a terme.

Fins ara els projectes han estat avaluats per el mestre tutor, amb el suport dels mestres especialistes que intervenien a les activitats.

L’equip impulsor ha invertit molt de temps en la posada en comú i posterior reflexió del dia a dia del projecte, de la reacció i participació de l’alumnat, de la valoració de les famílies i de l’actuació pròpia com a mestres. Han estat espais molt satisfactoris on tot el conjunt de mestres s’ha adonat de la importància d’una bona avaluació.

De cara el curs vinent, veiem la necessitat de modificar el procés d’avaluació, fent més partícips als alumnes en la seva pròpia avaluació.

 

 

PRODUCTE FINAL

Al finalitzar els projectes de la ZER tots el alumnes s’enduen un bon recull de coneixements, metodologies i aprenentatges molt significatius.

El treball cooperatiu i inter-nivell ha afavorit l’aprenentatge, la motivació i la implicació de l’alumnat en els diferents passos del projecte.

Els alumnes han fet un recull de material divers que es podrà aprofitar i ampliar en els següents cursos, a més a més, de ser més coneixedors del seu entorn proper.

Les famílies han fet una bona valoració de les exposicions fetes pels alumnes.

IMPLEMENTACIÓ

Un cop triat el tema, ens posem a treballar.

Els alumnes amb el suport de les famílies, busquen informació, materials i diferents recursos per poder dur a terme les diferents activitats que van sorgint en el dia a dia de desenvolupament del projecte.

A les aules a mesura que avança el projecte s’han anat fent un recull de tipus mural on els nens poden veure el camí d’aprenentatge que estan construint.

Els alumnes, al llarg del projecte, proposen diferents familiar o veïns per tal de realitzar alguna entrevista relacionada amb el tema a tractar o tenir informació més propera i motivadora sobre el projecte treballat.

Durant el curs s’han fet sortides d’entorn i activitats relacionades amb el projecte.

Per finalitzar i fer el tancament del projecte s’han fet diferents exposicions a les famílies i comunitat educativa.

Metodologia

Hem organitzat les sessions amb l’equip impulsor de la següent manera:

Una primera part on els coordinadors plantegen el tema  treballat a la formació i mostra els diferents recursos aportats per la XCB.

Una segona part l’hem destinat al treball en petits grups per reflexionar sobre el material aportat a la primera part o per treballar sobre els diferents punts dels projectes que es duen a terme a la ZER.

I una tercera part de posada en comú i reflexions, on tots els membres de l’equip impulsor participen i aporten les seves opinions, punts de vista i experiències.

Els projectes realitzats a la Zer sorgeixen de les inquietuds i interessos dels alumnes i mestres, i s’han dut a terme durant tot el curs escolar de manera interdisciplinar.

 

COM HEM PLANIFICAT LA XCB?

Com a grup impulsor hem dividit les jornades de les xarxes de competències bàsiques en dues parts.

La primera part la dediquem a trobar un punt de partida comú en el treball per projectes per part de tot l’equip, definir que es un treball per projectes, pros i contras, reflexionar com ho fem i aportar propostes de millora a partir dels recursos aportats per la XCB, hem creat un espai de converses, reflexions i auto avaluacions que abans no teniem.

La segona part de les sessions l’hem dedicada a agafar el projecte començat a la Zer per valorar, avaluar i enriquir les diferents parts del projecte i apropar-lo, si més no, a un treball més competencial.

QUI SOM?

Hola companys, som la ZER Baix Camp Nord, som una Zer del Baix Camp formada per les escoles Teresa Salvat Llauradó de l’Aleixar i l’escola Cingle Roig de Vilaplana. L’equip impulsor de la xarxa som tot el claustre, ja que vam veure la necessitat de tenir més recursos i eines per canviar metodologies i maneres de fer en el dia a dia de la nostra ZER.

Per tant, el nostre equip impulsor està format per 17 membres que es reuneixen quinzenalment a les tardes de Zer, per treballar i absorbir la informació que transmeten els nostres coordinadors.