Les matemàtiques i l’art ( METODOLOGIA)

Cadascú al reu ritme…. i de moment nosaltres seguim mirant d’enfocar com dur a terme projectes a l’escola. La nostra última sessió va ser d’allò més interessant.

Els/les mestres vam entrar sorpresos de trobar penjades a l’aula diferents fotografies artístiques. Vàrem fer grups i a cada grup se li va assignar un bloc de contingut de l’àmbit de les matemàtiques. Cada equip havia d’escollir una fotografia que la poguessin relacionar per treballar els continguts curriculars respectius.

Vàrem fer una posada en comú i després vàrem escollir una fotografia on es pogués relacionar per treballar tots els àmbits de les matemàtiques. Vam plantejar diferents preguntes i enigmes que pogués ser el fil conductor per engegar un projecte.

Quan treballem així sempre sortim amb el cap ple de noves idees. Una altra mirada en l’aprenentatge, una sensació diferent.

Planificació

Comencem engengant el projecte amb una sessió introductòria de jocs matemàtics a càrrec del Joan Anton, exdirector de l’escola i amant de les matemàtiques. Fa uns anys que porta un bloc d’activitats competencials d’aquest àmbit.

Va resaltar la importància de generar preguntes i ens va recomanar la lectura de “Open-ended maths activities, using good questions to enhance learning in mathematics”. Seguidament ens va ensenyar una sèrie de jocs i vam jugar tots plegats.

Juguem al Piko-Piko i després reflexionem sobre el joc. Algunes de ls preguntes que van sorgir són (Quants daus repetits poden sortir? Quin és el grup mínim que pot sortir? I el grup màxim?). També vam fer un joc de cartes, geoplà, pentominos…

Després el Joan Anton ens va plantejar la següent situació:

  • Sortim al pati i dibuixada a la pista hi trobem una petjada d’un gegant.
  • Ens plantegem la primera pregunta: com podem saber la mida del gegant? El mestre no ha d’explicar la manera, ha de sortir de l’alumnat.
  • Hi ha una relació entre els peus i l’alçada?
  • Poden sorgir diferents estratègies com per exemple mesurar la mida dels seus peus i la seva alçada.
  • Anotem els resultats obtinguts de tota la classe en forma de gràfic.
  • Finalment descobrim que existeix una relació entre la mida del peu i l’alçada.
  • Altres activitats que es poden platejar: la mitjana aritmètica, engrandir aquesta petjada; el doble, el quadruple…

 

Ens seguim fent preguntes?

https://blocs.xtec.cat/ahmes/

SOM TOTES

A l’escola Cèsar August de Tarragona es respira ganes de canvi.  En una societat que evoluciona, l’escola no es pot quedar enrere.

Una gran part del claustre ens hem posat mans a la massa per encaminar la nostra mirada, com a centre, de què és un projecte. Vàrem partir de la idea que tenia cadascú de “Projecte” i a partir d’aquí vam encetar un debat d’allò més enriquidor.

En aquests moments, ens estem trobant a nosaltres mateixes i compartint punts de vista.

Aquest és el primer any que formem part de la xarxa. El projecte que durem a terme serà destinat a cicle superior i l’emmarcarem dins de l’àrea de matemàtiques, tot i que tocarem les diferents àrees curriculars.

Moments de creació i representació d’idees. Què és un projecte?