AVALUEM-NOS!

Per fer la seva pròpia avaluació han utilitzat el model de graella d’autoavaluació.

Per fer l’avaluació del treball en grup han fet servir la graella de coavaluació. Les dues incloses dins del nostre document de centre.

Quan es treballa per projectes és un bon moment per anar  avaluant les competències transversals: aprendre a aprendre, autonomia i iniciativa personal…

REFLEXIÓ EN VEU ALTA…

Després d’haver treballat amb el mateix grup d’alumnes a 1r i a 2n hem observat que a 1r, el treball per projectes és més dirigit per part del docent, en canvi a 2n, com que ja són més autònoms, els docents hem pogut observar com treballaven en grup i gaudir de tot el procés d’aprenentatge.

 

COM I QUÈ ES TREBALLA FENT UN PROJECTE?

A qui es va fer la difusió? Per què?

Els nostres alumnes des de P-3 han realitzat un projecte interdisciplinari cada curs. A 2n ja són més conscients del treball que es realitza al llarg del projecte, raó per la qual la DIFUSIÓ A LES FAMÍLIES es va centrar en explicar tot el que implica fer un projecte.

Aquí teniu el Power Point que els alumnes van presentar a les famílies.

L’experiència va ser molt positiva. Més enllà d’explicar el què havien après, van ser capaços de transmetre a les famílies com van indagar, buscar, posar-se d’acord, defensar, analitzar, dialogar, transmetre…

I DE SOBTE… ESPECIALISTES US NECESSITEM!

Un matí de treball, un grup es troba davant d’informació que no poden desxifrar…

Anem a buscar l’especialista d’educació física per demanar-li ajuda i poder crear un model de sistema solar al pati amb l’ajuda de pilotes de diferents mides seguint les instruccions de l’experiment anterior.

Aquest matí, la Jana ha portat aquesta informació per al racó del projecte. “Està en anglès”. Necessitem l’ajuda de l’especialista d’anglès.

L’especialista ens explica què és aquest tríptic, el comentem i naveguem per la pàgina web de la NASA.

El Marcel ens ha portat el conte “De què fa gust la lluna?”

Com que la Imma, l’especialista de Religió sempre ens explica contes molt bonics, l’hem anat a buscar perquè ens el representi.

ELS MESTRES DE CICLE INICIAL ENS POSEM A LA FEINA!

Els mestres del cicle ens hem reunit i a partir de l’anàlisi del projecte del curs passat hem tingut en compte aquests aspectes:

PUNTS FORTS PUNTS FEBLES

Document d’escola

Planificació de les fases-temporització

Espai adequat: tres aules i passadís

Interaccions dels alumnes dels tres grups

Col·laboració de les famílies

La difusió a les famílies

Dossier de l’alumne/a

 

Tema molt ampli i per tant índex molt extens

Es fa necessari repartir els punts de l’índex

Punts claus de l’índex no van ser treballats per tots els alumnes

Activitats molt dirigides i en gran grup

La difusió entre iguals molt densa de continguts

Realització del projecte a final de curs

Dossier: treball dels alumnes en mapes conceptuals, fotocòpies en color, gran despesa

La participació dels especialistes

Per iniciar el nou projecte d’aquest curs tenim en compte:

 • Utilitzar el Document de centre: FASES DELS PROJECTES Educació Primària
 • Fer planificació de les fases/activitats : Planificació
 • Partir d’una pregunta i fer un índex proporcionat i adequat. Com és l’espai? P. Point.
 • Fer la difusió a les famílies.
 • Tenir en compte que farem servir dos espais d’aula i el passadís (els tres grups es repartiran en dos espais).
 • Realitzar el projecte durant el segon trimestre.
 • La fase d’investigació: grups de 4 alumnes (heterogenis).
 • Anar elaborant el dossier individual, intentant no fer masses fotocòpies en color 2
 • Participació dels especialistes.

Tindrem en compte que tot i tenir una planificació inicial ens podrem adaptar a diferents situacions, interessos dels alumnes que vagin sorgint durant el desenvolupament del projecte.

EL FULL DE RUTA

Després del debat pedagògic, de reflexions conjuntes, de pensades en veu alta, de fer, desfer i refer… vam revisar i actualitzar la Guia de treball que vam idear el curs passat.

Aquesta guia és el nostre FULL DE RUTA a l’hora de planificar i elaborar els projectes a la nostra escola.

Un FULL DE RUTA que els coordinadors de cicle, juntament amb els representants del grup impulsor, es dóna a conèixer  a la resta de membres del claustre.

Cliqueu  l’enllaç per accedir als documents elaborats:

FASES DEL PROJECTE Educació Infantil

FASES DELS PROJECTES Educació Primària

SEGUIM … les sessions de treball de l’Equip Impulsor!

Per tal d’optimitzar al màxim les sessions de treball del grup impulsor i treure’n el màxim profit cal…

 • Una bona planificació i organització de les sessions: què farem?, com ho farem? Com ens organitzarem?, quins materials i recursos utilitzarem?…
 • Crear un bon clima de treball: espai adequat, horari adient…
 • Tenir clars i ben definits els objectius del què volem assolir aquest curs (Pla de Treball) i els objectius de cada sessió.
 • Fomentar el treball en equip, la participació i el diàleg de tots els membres del grup impulsor.
 • Reflexionar sobre el nostre treball i modificar si cal, algun dels acords d’escola sobre els projectes.
 • Concretar per cicles les diferents formes de difusió del projecte.
 • Fer extensiu el nostre treball a la resta del claustre.

 

SEGUIM… amb el nostre Pla de Treball!

Els Objectius principals que ens hem plantejat per aquest curs escolar a nivell de centre són:

 • Establir les millores necessàries en tots els àmbits (revisió del document de centre sobre el treball dels projectes, dels acords, la planificació, l’organització, la realització i l’avaluació…) per millorar el treball dels projectes a l’escola.
 • Realitzar els projectes als diferents nivells educatius seguint tots els nous acords establerts.
 • Analitzar i avaluar els projectes realitzats aquest curs escolar per establir posteriorment propostes de millora.

Per fer-ho…

 • Analitzarem i reflexionarem en equip sobre el què fem i com ho fem.
 • Elaborarem el document que recull les pautes de treball dels projectes a educació infantil.
 • Revisarem el document que recull les fases dels projectes, documentació complementària… per millorar el treball per projectes que fem a educació primària.
 • Realitzarem els projectes previstos seguint la guia i els acords establerts tant a educació infantil com a primària.
 • Avaluarem els projectes realitzats per tal d’establir les millores necessàries de cara al curs que ve.

L’EQUIP IMPULSOR … amb el temps anem millorant!

L’any passat vam iniciar la nostra participació a la xarxa de competències bàsiques, un  repte innovador i engrescador per a tots.

Vam crear l’equip impulsor i gràcies a les reunions portades a terme durant el curs vam fer el que s’esperava, IMPULSAR el treball competencial al centre reestructurant i organitzant el treball que fèiem dels projectes interdisciplinaris.

Ja comptàvem amb un bon equip de professionals, però aquest curs se n’han afegit de nous. Com que ja teníem il·lusió, ganes i entusiasme, hem fet el traspàs de tot el que havíem après i dels acords que s’havien consensuat per transmetre-ho als nous membres del nostre equip impulsor i poder treballar tots a una.

Com a motor d’aquest procés, aquest any seguim treballant per garantir l’aprenentatge i el desenvolupament de les competències bàsiques dels nostre alumnat. El claustre s’ha implicat en tots els canvis proposats i això ha facilitat poder-los portar a la pràctica.

El grup impulsor el formem 17 mestres més les 2 coordinadores: 6 mestres d’educació infantil, 3 de cicle inicial, 4 de cicle mitjà i 4 de cicle superior.

Les coordinadores del grup són la cap d’estudis i una tutora de cicle inicial.

Tots treballem per millorar!

 L’EQUIP IMPULSOR DEL CENTRE!