Sense perdre el nord (metodologia)

En aquest article abordem aspectes de metodologia del projecte “Sense perdre el nord”

Moltes de les activitats són individuals, sobretot les de càlcul i dibuix (talonament, croquis, escales, mapes…). Les activitats de construcció i planificació seran en parelles o grups cooperatius de 4 alumnes, segons la distribució d’illes.

Els grups són heterogenis i aleatoris. No hi ha grups d’experts però en les tasques grupals se’ls dóna l’opció de distribuir-se la feina segons habilitats i preferències.

No s’han assignat rols però cadascú es responsabilitza de la part que s’ha assignat, segons habilitats o preferències. La temporització és gestionada per l’equip docent.

Es proposen tasques enfocades al coneixement i la interpretació de l’entorn: tècniques de mesura del medi físic, dibuix de croquis i mapes d’orientació, ús bàsic de SIG, construcció d’una maqueta per entendre el relleu i la seva representació i sortida d’entorn per aplicar els coneixements estudiats en una situació real.

Les activitats són guiades, a través de preguntes plantejades o instruccions que els professors indiquen en el curs de Moodle.

Els alumnes s’agrupen en petits grups de 4, segons la distribució a l’aula. Els professors s’encarreguen de preguntar als alumnes, cada cop que s’avança en el plantejament d’una tasca, si necessiten ajuda en alguna activitat… i els dubtes es resolen de manera conjunta, en gran grup: es planteja el dubte/idea en veu alta per tal de fomentar la col·laboració entre ells.

Tasques compartides, presentacions orals, exposició de les creacions i maquetes, i qüestionaris d’autoavaluació i coavaluació.

En pròxims articles abordarem la implementació, el producte final, l’avaluació i la veu de l’alumnat.

Sense perdre el nord (planificació)

En aquest article us parlarem de la planificació del tercer projecte dels tres què hem decidit documentar. Ens servirà de model per desenvolupar els projectes de 2n d’ESO pel curs 2019-20.

Durant tot el curs, el nostre alumnat de 1r d’ESO té a l’horari tres sessions, 5 hores setmanals, sota el títol “LEO.DA.VINCI”. Amb un plantejament multidisciplinari (tecnologia, geografia, educació física i visual i plàstica), quatre professionals (docència col·legiada) aborden el currículum per competències mitjançant projectes que es caracteritzen pel treball en equip, la construcció i presentació de productes finals i la constatació del procés personal i col·lectiu d’aprenentatge.

Com es pot perdre el nord?

Amb aquesta pregunta guia comença el projecte.

Treballarem integralment: aplicacions de la tecnologia al medi físic, ús de mapes topogràfics, elaboració de perfils, construcció d’una maqueta de cims catalans, ús d’aplicacions informàtiques per representar aquests perfils i orientar-se en el medi natural.

Cal despertar la curiositat i posar els cervells de l’alumnat en mode exploració.

Aquests són els vímets per teixir el cistell dels interessos dels alumnes:

 • Històries dels patiments de perdre’s (relats domèstics)
 • Històries d’exploradors perduts (relats històrics)
 • L’invent de la brúixola.
 • GoogleMaps i GoogleEarth
 • Localitza el teu mòbil.
 • Compartir ubicació en directe al WhatsApp.

La contextualització és un magnífic recurs per despertar i vincular els interessos de l’alumnat, però també ho és la participació en la presa de decisions. Explorem i representem l’entorn físic proper i el medi natural (maquetes 2D 3D). Construir i aprendre a utilitzar eines i tècniques d’orientació. Fer sortides al voltant de l’institut i una sortida final a la Mussara per posar en pràctica tots els coneixements que han adquirit durant el projecte.

Sempre tenim especial cura en anticipar el que farem, el que aprendrem i el que s’avaluarà.

Aquesta és la llista seqüenciada del procés inicial, amb indicació de la diversitat de recursos tecnològics que ens faciliten la interacció i presència de la veu de tot l’alumnat:

 1. Idees prèvies amb relats compartits.
 2. Què farem i què aprendrem. Descripció de la tasca a Moodle.
 3. Què avaluar
  1. Treball en equip (treball individual, participació i col·laboració) amb CoRubrics (coavaluació, autoavaluació).
  2. Validació individual de coneixements amb la presentació de les memòries que s’avaluen amb CoRubrics (coavalauació, autoavaluació, heteroavaluació)
  3. Metacognició amb l’anàlisi del portafoli i de l’activitat final d’orientació a la natura  (tots)

En pròxims articles abordarem la concreció metodològica, la implementació, el producte final, l’avaluació i la veu de l’alumnat.