Tag Archives: composició textual

EL LLAPIS AUTOCORRECTOR, QUÈ EN PENSEU?

1360086431-454Acaba de sortir al mercat un llapis que corregeix les faltes d’ortografia,  el lernstift, que significa llapis en alemany.

L’aparell en qüestió disposa d’una petita placa hardware que  gestiona un mòdul wifi, i un mòdul vibrador mitjançant un sistema Linux embedid. El llapis està programat de manera que reconeix els moviments de cada lletra. Si detecta algun error ortogràfic vibra una vegada,  i dues si es tracta d’una falta gramatical. També disposa d’una funció relacionada amb la caligrafia, de manera que vibra quan el traç de les lletres no és correcte.

Mandy Wolsky i Daniel Kaesmacher són els autors d’aquest invent. Ella és mestra i ell escriptor. La idea els va sorgir mentre ajudaven el seu fill a fer els deures.

El més interessant d’aquest producte és que obliga a la persona a reflexionar  sobre el que ha escrit, ja que l’aparell vibra quan es produeix una falta, però no la marca ni la corregeix. De manera que el que fa  és captar l’atenció de qui escriu i potenciar l’autocorrecció i la reflexió sobre el propi escrit.

Tot i que a primer cop d’ull em va semblar un estri que enfebliria  el nivell ortogràfic, cada vegada més penso que, el lernstift, pot aportar quelcom en la darrera etapa del procés de composició escrita, és a dir, en el moment de la correcció del text.

Sovint es dedica temps i estratègies diverses a la planificació i execució de l’escrit, i en canvi, menys atenció en el moment de la correcció  textual, tot i que aquesta és una etapa essencial en el procés de composició.

Un dels propòsits de la  correcció del text és incidir  en els progressos de l’escriptura. Creieu que aquest llapis pot ajudar a l’alumne a ser concient dels seus progressos? què en penseu?

La descripció

nens

La descripció és un mode d’organització del discurs que pretén dir amb paraules com són les persones, animals, objectes, paisatges, èpoques, sentiments, situacions…

Per fer una descripció cal:

  1. Establir un tema.
  2. Caracteritzar (què és?, com és?, quines parts té?, per a què serveix?, què fa?, com es comporta?, a què s’assembla?).
  3. Relacionar-ho amb el món exterior.

El text descriptiu pot ser informatiu  o literari.

La descripció informativa té l’objectiu d’informar i fa un ús objectiu del llenguatge.

La descrició literària té com objectiu destacar la bellesa del llenguatge. Hi ha predomini del to emotiu i subjectiu.

Tenint en compte aquests aspectes us proposo dos exercicis per a fer amb alumnes de cicle mitjà i superior (cadascú al seu nivell):

  • Entre 2 descripcions, una literària i una informativa, demaneu-los que enumerin les semblances i diferències.
  • Feu que trïin un objecte, animal, paisatge… La meitat de la classe farà la descripció informativa i l’altra meitat la literària. Al final les llegirem amb veu alta i les compararem.

Molts fragments de l’obra de Mercè Rodoreda ens poden servir de model de descripció literària.

A continuació quatre ratlles de Aloma.

Com a activitat,  podeu demanar els alumnes que llegeixin, interpretin i dibuixin aquets paràgraf.

El taronger, amb les taronges agres com fel, tenia les fulles més verdes. El roser feia més roses. Era una pena que per aquell carrer no passés mai ningú. Acabava dos jardins més enllà amb una paret alta, el vent a penes movia les herbes que naixien ran de les pedres i hi havia una gran quietud com si cada dia fos diumenge.

taronges-del-meu-taronger

Mirar i parlar

Com s’ensenya la llengua oral?
És clar que a parlar se n’aprèn parlant, però sobretot cal que l’ensenyant tingui el propòsit deliberat d’ensenyar llengua, i tenir en compte alguns aspectes:

  • Ha de conduir, dirigir i gestionar.
  • Ha de determinar quines són les capacitats expressives dels alumnes i proposar activitats que enllacin amb l’ús real del llenguatge.
  • Seqüenciar els continguts i planificar en quin moment i en quin grup s’ensenyen, segons el grau de coneixements i habilitats de l’alumnat.
  • Tenir en compte totes les tipologies textuals.

Us proposo un clàssic del cinema d’animació, Tom i Jerry. Treballeu l’ús literari del llenguatge i proveu de posar-hi text oral amb els alumnes.
Set minuts intensos, plens de matisos, descripcions i informacions que ens permeten treballar l’habilitat de parlar i la d’escoltar.