Tag Archives: Metodologia

Mirar i parlar

Com s’ensenya la llengua oral?
És clar que a parlar se n’aprèn parlant, però sobretot cal que l’ensenyant tingui el propòsit deliberat d’ensenyar llengua, i tenir en compte alguns aspectes:

  • Ha de conduir, dirigir i gestionar.
  • Ha de determinar quines són les capacitats expressives dels alumnes i proposar activitats que enllacin amb l’ús real del llenguatge.
  • Seqüenciar els continguts i planificar en quin moment i en quin grup s’ensenyen, segons el grau de coneixements i habilitats de l’alumnat.
  • Tenir en compte totes les tipologies textuals.

Us proposo un clàssic del cinema d’animació, Tom i Jerry. Treballeu l’ús literari del llenguatge i proveu de posar-hi text oral amb els alumnes.
Set minuts intensos, plens de matisos, descripcions i informacions que ens permeten treballar l’habilitat de parlar i la d’escoltar.