Plantejament de l’activitat “SABER I GUANYAR”

Al Centre de Formació d’adults de Mollerussa, en l’ensenyament de Graduat en Educació Secundària (GES), hem realitat un projecte a final de curs on preteníem aglutinar tots els continguts curriculars que hem treballat al llarg del curs en cadascún dels mòduls i per cada àmbit ( àmbit de la comunicació, àmbit científicotecnològic i àmbit social ).

Per tal de que aquest projecte fos atractiu per als nostres alumnes, vàrem planificar aquesta activitat al voltant d’un concurs similar a qualsevol dels concursos que s’emeten per la televisió, i que els nostres alumnes segueixen.

 

 

 

 

 

Planificació del treball per projectes

Aquest curs hem fet una revisió de les graelles de treball i seguiment que utilitzàvem a les sessions del treball per internivells. Hem agafat els ítems del nou currículum i hem adaptat la programació d’internivells a les dimensions de l’àmbit de llengua catalana, i al mateix temps hem volgut que quedessin encara més plasmats als fulls del diari de les sessions els continguts emergents que anaven sorgint mentre es du a terme les sessions i les activitats.

Aquí us deixem una mostra de les noves graelles d’avaluació i del diari de grup

PROGRAMACIÓ INTERNIVELLS

DIARI DE GRUP

 

El teatre – Planificació

Aprofitant la gala de clausura del curs 2018-2019 i la visita al camp d’aprenentatge d’Empúries, es va acordar fer una escenificació de les matèries treballades durant el tercer trimestre amb una obra de teatre, especialment tota la cultura clàssica. Per aquest motiu, l’alumnat va començar a organitzar-se per dissenyar-la. En aquesta obra hi estarien representades  les diferents matèries: català, castellà, socials, tecnologia, educació física i anglès.

A l’institut es va treballar la part teòrica i la part pràctica, i finalment, el resultat del procés es va veure representat al Teatre de l’Amistat de Mollerussa per part de l’alumnat. Aquesta representació va ser oberta a les famílies.La part teòrica es va treballar a la franja horària corresponent a la matèria i la part pràctica a la franja horària corresponent als projectes.

 

Projecte Esp@vila

A l’Institut Joan Solà de Torrefarrera, amb l’alumnat de 2n d’ESO, enguany ens hem plantejat el projecte Esp@vila en el que els alumnes han de preparar una proposta de millora del seu poble, pel que fa a aspectes diversos com equipaments, serveis, creació d’apps per millorar les gestions municipals, energies, recollida d’escombraries, etc.  S’ha desenvolupat durant el segon trimestre i en aquest bloc hi compartirem les activitats realitzades amb l’alumnat, el treball del professorat i els instruments i dinàmiques d’avaluació. Volem destacar la col·laboració dels ajuntaments dels pobles del nostre alumnat i agrair la seva participació i implicació per fer possible el desenvolupament del projecte de manera més real i amb relació directa amb l’entorn proper i el dia a dia dels pobles del voltant del nostre centre. 

 

Al juny del 2018… PLANIFIQUEM

En Claustre vam establir els acords per dur a terme el projecte d’escola el curs 2018-19.

El primer aspecte a valorar va ser decidir l’eix vertebrador del projecte i d’entre totes les propostes la que ens va semblar que podria aportar més sortides a l’entorn, participació de les famílies, motivació a l’alumnat i aprenentatges va ser el tema de GASTRONOMIA.

En segon lloc es va acordar que el projecte es continuaria duent a terme des de P3 fins a 6è a partir d’agrupaments d’alumnat per cicles:

  • A educació infantil es realitzaria al llarg d’un període d’un mes tres tardes a la setmana.
  • A la resta de cicles de primària s’establiria una franja setmanal de 9:00 a 11:10h.

Nombre de grups:

  • Educació Infantil: 5 grups d’uns 15 alumnes a cada grup.
  • Cicle Inicial: 4 grups d’uns 12 alumnes a cada grup.
  • Cicle Mitjà: 3 grups d’uns 16 alumnes per a cada grup.
  • Cicle Superior: 3 grups d’uns 17 alumnes per a cada grup.

Vam valorar que l’avaluació podia continuar duent-se a terme com el curs 2017-18. És a dir, avaluant les tres competències transversals bàsiques a partir de la rúbrica consensuada el curs anterior. Però que calia acabar d’adaptar-la a les necessitats de cada grup.

 

 

 

 

1. Planificant…

Abans de planificar i seqüenciar les activitats que duríem a terme durant el projecte, vam decidir entre tot el claustre de la ZER que una de les coses que teníem clares era que volíem fer únicament un projecte totes les escoles, cada escola adaptant-lo a les necessitats i interessos dels seus alumnes i cadascun dels grups, però tot al voltant d’un eix.

En les sessions de coordinació van sortir moltes idees, però algunes van quedar descartades ràpidament perquè eren més pròpies d’un projecte d’escola concret i era més difícil que les altres escoles en poguessin treure el mateix profit. Finalment, vam decidir treballar al voltant de l’AIGUA.

Dins aquest eix hi cabien totes les inquietuds dels mestres, des dels que projectaven activitats més experimentals fins als que volien treballar-hi més l’àmbit artístic o lingüístic.

El segon pas previst era treballar en tres grups de mestres i concretar propostes per als grups d’alumnes. Havíem decidit que un grup es centraria en els grups de cicle infantil, un altre en els tres primers cursos de primària i l’últim en els tres darrers. Abans de començar-ho a fer, vam adonar-nos que volíem fer un projecte més obert on els alumnes tinguessin la possibilitat de decidir avançar cap on més els interessés en funció del que anaven aprenent.

La planificació va quedar molt senzilla. Tots els grups tenien l’objectiu de generar un producte final digital, per facilitat compartir-ho amb les diferents escoles de la ZER i que els seus companys poguessin veure-ho. El segon objectiu que ens vam proposar era que els alumnes aprofundissin en el coneixement de les diferents relacions aigua-vida o les propietats físiques de l’aigua.

Per iniciar el projecte, es van proposar diferents activitats entre les quals una lectura d’un conte relacionat amb l’aigua, una pluja d’idees amb paraules relacionades amb l’eix, escoltar diferents sons de l’aigua en la natura… i cada escola o mestre van escollir-ne una o més d’una per començar.

PLANIFIQUEM! PRINCIPI I FINAL DE LA COOPERATIVA

No hi ha dubte que el projecte és llarg i que s’ha estructurat en 3 fases. La primera, la creació de la cooperativa, la segona l’elecció de tot alló que té a veure amb la seva infraestructura i la tercera, la seva posta en funcionament.

Cal donar les gràcies a ARACOOP pel suport  i recolzament que han ofert en tot moment. Pas a pas, hem anat fent camí fins a aconseguir fer realitat aquest nou espai.

Quan des de la matèria d’emprenedoria ens van explicar que hi havia la possiblitat de portar a terme el muntatge de la cantina tots vam apostar per involucrar-nos i aportar el granet de sorra necessari.

La planificació ha de ser global i ha portat a una implicació i una manera de fer totalment diferent al que haviem treballat fins ara.

Els cotxes – PLANIFICACIÓ

PLANIFICACIÓ

Aquest curs, l’equip docent de la nostra escola vam decidir de treballar cada cicle o cada nivell un projecte interdisciplinar. Fins fa uns anys treballavem un projecte interdisciplinar tota l’escola, però aquest any  vam decidir aquesta altra alternativa. Vam començar el projecte durant el segon trimestre i l’última semana d’aquest la vam dedicar exclusivament només a la realització d’aquest i la seva cloenda.

Els alumnes de 2n de Cicle inicial, mitjançant una votació anònima, van escollir treballar el projecte dels cotxes.

Primer vam fer una primera votació, van posar el nom del projecte que els hi agradaría treballar en un paper i el van depositar dins d’una bústia. I dels 4 temes més votats van tornar a fer una altra votació perquè d’aquesta manera es sentíssin més partíceps amb el tema elegit.

Un cop sabut el projecte elegit pels alumnes, vam fer una carta a les famílies informant del projecte que treballariem a l’escola on els hi demanem la seva col·laboració. Que sempre és molt positiva.

1ª Sessió que vam dur a terme va ser una pluja d’idees (brainstorming) sobre “Què en sabem dels cotxes?” On tots els alumnes participen dient almenys alguna cosa.

2ª Sessió també fem una pluja d’idees sobre “Què volen saber sobre els cotxes?”

A partir d’aquí comencem a distribuir totes les preguntes que han sorgit dels nostres infants. I les distribuïm entre els alumnes. Cada alumne/a haurà de buscar informació sobre dues preguntes que li ha tocat respondre o buscar informació amb l’ajut de les famílies. A continuació hauran de fer una l’exposició oral davant del grup-classe donant resposta als seus interessos. Aquestes exposicions poden anar acompanyades de murals, vídeos, Power, o qualsevol material que faci més entenedora l’explicació.

Aquestes activitats es duran a terme un mes abans de la semana dedicada exclusivament al projecte.

Us adjuntem la planificació de la semana dedicada al projecte.

PER QUÈ FEM AQUEST PROJECTE?

El curs 2018/2019 l’equip docent ha decidit fer un pas més en afavorir un espai democràtic on l’alumnat pugui plasmar els seus interessos. Per això l’eix de treball de tota l’escola ha estat escollit, mitjançant una votació individual, durant les primeres setmanes de curs. Cada grup classe en les seves assemblees va triar uns temes que els hi interessaven, i els van recollir tots en el Consell d’Infants. Al Consell d’Infants hi ha dos representants de cada grup classe, i entre tots i totes van agrupar els temes per a fer les eleccions.

El tema escollit pel nostre alumnat ha estat “els motors”.

Cada grup classe ha treballat aquest eix en algun moment del curs, però sempre a partir de les inquietuds dels nens i nenes de cada aula. Això vol dir que, a partir d’una planificació general, cada grup ha desenvolupat el seu projecte amb productes finals diversos.

La planificació general s’ha fet en base a sis fases:

FASE 1: Està explicada en els paràgrafs anteriors, com es va triar el tema a treballar.

FASE 2: Descoberta del tema i plantejament del producte final. A partir d’aquí concretar allò que necessitàvem aprendre per dur a terme el producte final.

FASE 3: Cada equip cooperatiu d’aula s’organitzava i concretava les accions que havia de realitzar per assolir amb èxit la tasca encomanada.

FASE 4: Cerca d’informació sobre allò que necessitàvem aprendre per a dur a terme el producte final.

FASE 5: Elaboració del producte final concretant en ell mateix tota la informació recollida i els aprenentages efectuats. Així com resolent els entrebancs que van sorgint al llarg de la producció del treball.

FASE 6: Explicació del producte final i co i autoavaluació.

 

Planifiquem-ho!

Aprofitem que l’Ajuntament de Balaguer està apostant per la divulgació de la ciència perquè siguin representants seus els qui vinguin a l’Institut a crear la necessitat de realitzar el projecte. Així és com neix el primer projecte STEAM de l’INS Ciutat de Balaguer.

Hem reunit a tot 1r d’ESO a la sala d’actes i dos representants de l’Ajuntament ens han fet l’encàrrec d’organitzar una jornada de divulgació científica sobre l’Univers.

En aquesta primera reunió, utilitzant l’estratègia cooperativa 1-2-4, hem donat peu a l’alumnat per a que decideixin sobre què hem de treballar els propers mesos per donar resposta a aquest encàrrec.

Amb totes les idees de l’alumnat, el professorat implicat (Ciència, Tecnologia, Matemàtiques i la col·laboració de Visual i Plàstica i Filosofia) vam decidir pautar les tasques a realitzar durant les primeres sessions per tal que l’alumnat treballi continguts i competències per poder donar resposta a la segona part del projecte, la preparació de la jornada. El format que vam triar va ser tipus dossier. En aquest link podeu consultar una petita mostra del dossier en qüestió.