El que hem aconseguit amb la Marató

Els productes finals de cada grup d’alumnes són el resultat de les tasques organitzatives, d’investigació, treball i difusió proposades per a cadascun dels nivells. Aquests productes finals suposen un repte per als alumnes, generant una solució real per a un problema real.

El fet que tot el projecte que us presentem vagi destinat a recaptar fons per La Marató de TV3, una acció solidària coneguda i arrelada en la nostra societat, fa que la motivació per obtenir un bon resultat sigui encara més gran (per als alumnes, l’important no és només l’avaluació, sinó poder col·laborar d’una manera activa en aquest moviment solidari tant àmpliament participatiu).

Així, cada nivell genera diferents models de producte, tots relacionats amb la temàtica de la Marató d’enguany, el càncer. Cada grup d’alumnes comparteix i presenta les seves propostes a la resta, i ofereix un esmorzar saludable a tots els membres de l’institut..

Així, els alumnes de 1r d’ESO van organitzar activitats lúdiques per gaudir de la jornada final, en la que es recullen donatius per la marató (jocs tradicionals que van relacionar amb la temàtica de la Marató, taller de polseres…).

A 2n d’ESO el producte final va ser fer una presentació explicant les tasques dutes a terme durant el projecte i la preparació d’activitats per a tenir un dia saludable, incloent una recepta (amb ingredients, preu,, procés d’elaboració i valor nutricional). Van fer un vídeo explicant la recepta i les van recollir totes en un llibre digital. També van preparar-se un vestit adequat per a la presentació (de cuiner.…).. Després, van analitzar totes les receptes i les van etiquetar amb banderetes segons el seu nivell de patologia alimentària.

Els alumnes de 3r d’ESO van recollir tots els productes intermitjos en una pàgina web. Així, hi han exposat per cada tipus de càncer, la recerca d’informació, el póster que explica, l’entrevista a una persona relacionada amb la temàtica (metge, pacient, familiar, investigador…), les gràfiques on es representa l’afectació del càncer per sectors de població, i els jocs que han preparat per explicar el tema als seus companys i per fer prendre consciència del problema, si es pot fer quelcom per prevenir-lo i com actuar davant la malaltia., També hi han incorporat les imatges de la diada que es celebra per recaptar fons per la investigació, amb la taula on van vendre els seus esmorzars saludables.

I els alumnes de 4t d’ESO van fer de periodistes preparant un informatiu, amb notícies sobre el càncer i la Marató. També hi havia entrevistes a científics, metges i pacients. Aquí en teniu una mostra.

Quina és la nostra metodologia del projecte de la Marató

El projecte de La Marató està coordinat des dels diferents departaments docents els quals s’agruparan prèviament per nivells per dissenyar les activitats que ens conduiran al producte final de cada curs.

Aquest projecte  està basat en la metodologia d’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP), caracteritzada per ser una metodologia didàctica en la què un objectiu extern actua com a propòsit per a aprendre. Aquest objectiu extern parteix del context real, el més proper i versemblant possible a l’alumnat, situant a aquest en un rol de professionals actius que intenten resoldre un problema o situació pròxim a la realitat i, a partir de la informació, construir el seu propi coneixement.

L’ABP té una metodologia d’ensenyament-aprenentatge activa que proporciona a l’alumnat un aprenentatge reflexiu i significatiu i, per tant, constructivista basat en competències i no pas en continguts. Permet aprendre amb sentit en el món real, proporcionant espais metodològics més contextualitzats que permeten l’ús de coneixements interdisciplinaris, el desenvolupament d’habilitats de planificació i gestió de projectes, formant a l’alumne per a la vida real i generant responsabilitat per assolir els reptes.

Cada curs farà un producte final diferent, relacionat amb el tema de la Marató de TV3.

El fet de treballar el projecte exigeix un parèntesi en la impartició  de les classes per donar pas al treball interdisciplinari i aconseguir així l’objectiu proposat. El projecte serà avaluat mitjançant rúbriques d’autoavaluació, coavaluació i avaluació formativa.

Dins de cada curs es faran grups heterogenis de 4-5 persones  les quals treballen en l’elaboració d’un bloc que anomenarem “PRODUCTE INTERMIG”. Cada membre del grup ha de tenir una  responsabilitat.

El PRODUCTE FINAL serà el resultat de sumar els blocs INTERMITJOS de manera que cada classe haurà creat el seu producte final.

En acabar la setmana cada curs presentarà el seu producte final i per concloure el projecte es farà un “esmorzar saludable” al pati per a tota l’etapa. Cal remarcar que aquest esmorzar l’elaboraran els alumnes a casa seva i alhora formarà part d’un concurs. És important aquesta activitat perquè la recaptació de la venda de tiquets per als tastets es destinarà íntegrament a la Marató

Planifiquem la Marató

El projecte de la Marató es desenvolupa a tots els cursos de l’ESO durant la setmana abans de la realització de la Marató de TV3. Per tant, implica aturar les classes normals des de primer fins a quart curs i organitzar espais, aules, alumnat i professorat de tota aquesta etapa educativa. Per la seva dimensió i rellevància, acaba convertint-se en un projecte de centre.

És molt important la tasca prèvia dels docents, amb trobades i reunions per pautar i organitzar i concretar tot el projecte. Tot i que és un projecte transversal a tota l’ESO i es parteix de la temàtica específica de la Marató, en cada curs s’estableix un enfocament concret. S’assigna un equip docent de referència a cada curs per tal de materialitzar cada subprojecte: aulari, recursos materials, activitats d’implementació, productes finals, seguiment, avaluació, etc.

Les imatges que es presenten a continuació, il·lustren el resultat d’aquest procés de planificació en cada curs: