LA VEU DE L’ALUMNAT

L’alumnat ha anat manifestant la seva opinió al llarg del projecte i ho ha plasmat en cada tasca realitzada de la memòria del grup cooperatiu.

El recull de les seves aportacions és el següent:

COM ORGANITZEM ELS EQUIPS COOPERATIUS L’alumnat va valorar molt positivament l’activitat i ens van manifestar que el fet d’organitzar els equips cooperatius a partir de l’elecció de l’aliment que més els va agradar va ser un encert.
CARPETA DE L’EQUIP L’alumnat gaudeix elaborant la carpeta de l’equip donat que els aporta més sentiment de pertinença al grup cooperatiu i els agrada escollir un nom i un logotip per l’equip.
MASTERCLASS L’alumnat es va mostrar molt motivat i atent en l’elaboració dels dos plats, els va servir de mostra per escollir quina recepta farien per resoldre el repte proposat: elaborar nous plats a partir del seu ingredient principal.
LA RECEPTA A l’alumnat els va agradar elaborar la recepta a partir del vídeo de la Masterclass del xef Marçal donat que va ser una experiència pròpia positiva i significativa.
QUIN ÉS EL NOSTRE REPTE? L’alumnat va valorar positivament l’activitat donat que els va servir per situar-se i deixar clar les tasques a dur a terme.
EL NOSTRE ALIMENT PRINCIPAL L’alumnat es va mostrar menys motivat per dur a terme aquesta activitat donat que la recerca d‘informació és una tasca que realitzen en diferents àrees i projectes.
PANELLETS CREATIUS L’alumnat es va mostrar molt motivat en aquesta activitat donat que van deixar anar la seva imaginació i van gaudir en tot el procés.
LES NOSTRES PROPOSTES L’alumnat va gaudir molt en tot el procés i a més, van assajar les receptes a casa per tal de veure la viabilitat de poder-les elaborar el dia del Masterxef.
ASSAGEM LES RECEPTES DEL REPTE L’alumnat va comentar que els plats feien una olor molt bona i que s’ho van passar molt bé fent les pròpies receptes i valorant les dels altres.
MASTERXEF L’alumnat va manifestar que els va agradar molt aquesta activitat i que s’ho van passar molt bé.

AVALUACIÓ

L’avaluació del projecte s’ha dut a terme en diferents moments, situacions i a partir d’eines i registres diferents.

AVALUACIÓ DEL PROJECTE:

 • A partir de les valoracions de l’alumnat de cada tasca duta a terme.
 • A partir de les valoracions del professorat duta a terme al llarg de tot el projecte en les reunions de cicle superior i en les reunions del grup impulsor de la xarxa.

AVALUACIÓ DE L’ALUMNAT:

 • A partir de les evidències de les tasques elaborades.
 • Mitjançant la carpeta de l’equip.
 • A partir de la memòria del projecte elaborada per cada grup cooperatiu.
 • Avaluació per part del professorat a partir de la rúbrica de les tres competències transversals.
 • A partir de les autoavaluacions de l’alumnat.

M’AUTOAVALUO

RESOLUCIÓ DEL REPTE

LES NOSTRES PROPOSTES:

I després de dies escollint, cercant informació, prenent decisions, demanant ajuda a les famílies…van determinar quines receptes durien a terme amb el seu ingredient principal.

L’alumnat va gaudir molt en tot el procés i a més, van assajar les receptes a casa per tal de veure la viabilitat de poder-les elaborar el dia del Masterxef.

Algunes de les receptes elaborades van ser les següents:

 

ASSAGEM LES RECEPTES DEL REPTE

I ja arribem al tram final del projecte!

L’alumnat va dur a l’escola tots els ingredients i estris necessaris per tal d’elaborar les seves receptes per fer un assaig del Masterxef que duríem a terme la setmana següent.

A més, en finalitzar les pròpies receptes, l’alumnat va realitzar diferents avaluacions:

 • Autoavaluació del propi plat per tal de millorar-ho pel Masterxef.
 • Valoració dels plats dels companys i companyes a partir del tast de les receptes elaborades mitjançant una graella qualitativa on aportar propostes de millora.

Aquesta activitat va aportar:

 • Significativitat i funcionalitat a les receptes escollides
 • Motivació
 • Creativitat
 • Implicació de les famílies en l’assaig a casa
 • Realitat en portar-ho a la pràctica
 • Sentiment de pertinença al grup cooperatiu

L’alumnat va comentar que els plats feien una olor molt bona i que s’ho van passar molt bé fent les pròpies receptes i valorant les dels altres.

MASTERXEF

L’alumnat va participar en el Masterxef per tal de realitzar la fase final del repte: elaborar un plat per ser inclòs en el menú de Les Roquetes.

Van elaborar i preparar els plats i quan van acabar, el xef Marçal i el Delfi els van tastar. Els hi va costar molt escollir-los i al final van triar-ne cinc. D’aquests cinc va guanyar “El Crambel de poma” de la LUCIA.

Aquesta activitat va aportar:

 • Significativitat i funcionalitat a les receptes escollides
 • Motivació
 • Creativitat
 • Realitat en portar-ho a la pràctica
 • Sentiment de pertinença al grup cooperatiu
 • Sentit a tot el projecte i va ser un tancament molt profitós.

 

L’alumnat va manifestar que els va agradar molt aquesta activitat i que s’ho van passar molt bé.

 

ACTIVITAT A L’AULA:

MASTERCLASS

La primera activitat que es va dur a terme va ser la Masterclass del xef Marçal Solà d’un restaurant de Balaguer, el restaurant Les Roquetes.

En Marçal va elaborar dos plats: rissotto i xupa-xup de fuet.

Aquesta activitat va aportar:

 • Millora de l’atenció
 • Motivació
 • Exemplificació de receptes
 • Posada en funcionament de coneixements previs
 • Activació dels sentits: olfacte i gust
 • Repte del nostre projecte

L’alumnat es va mostrar molt motivat i atent en l’elaboració dels dos plats. I els va servir de mostra per escollir quina recepta farien ells i elles per resoldre el repte proposat: elaborar nous plats a partir del seu ingredient principal

LA RECEPTA

Una vegada van poder veure un xef elaborant dos plats, vam creure necessari, abans de dur a terme la seva pròpia recepta, poder fer un treball explícit del text instructiu: la recepta.

A partir de les imatges i el vídeo de la masterclass van elaborar la recepta d’un dels dos plats seguint les següents fases:

 • Observant l’estructura i trets característics de receptes de casa, de la biblioteca de l’escola…
 • Identificant l’estructura comú de les diferents receptes i del temps verbal emprat.
 • Comparant si les seves deduccions coincidien amb l’estructura bàsica del text instructiu de la recepta.
 • Visualitzant el vídeo sobre la masterclass de cuina del xef Marçal.
 • Elaborant una de les dues receptes a partir de tot el procés escriptor: planificació, textualització i revisió.Aquesta activitat va aportar:
  • Dotar de contingut al repte proposat.
  • Fer explícit el procés d’elaboració d’una recepta.

   

  A l’alumnat els va agradar elaborar la recepta a partir del vídeo de la Masterclass del xef Marçal donat que va ser una experiència pròpia positiva i significativa.

   QUIN ÉS EL NOSTRE REPTE?

  L’alumnat va desglossar el repte que havien de superar entre tots i totes per tal de tenir clar quines eren les premisses a complir i el temps destinat per dur-ho a terme.

  Aquesta activitat va aportar:

  • Consciència de les tasques a dur a terme.
  • Repartiment de responsabilitats.
  • Organització del temps disponible.

El repte va quedar determinat de la següent manera:

EL NOSTRE ALIMENT PRINCIPAL: RECERCA D’INFORMACIÓ

Per tal de poder elaborar receptes amb l’element principal de cadascun dels grups cooperatius vam proposar a l’alumnat que realitzessin una recerca d’informació per tal d’investigar sobre:

 • D’on prové
 • Quins beneficis aporta a la salut
 • Com es pot cuinar
 • Imatge de l’ingredient

L’alumnat es va mostrar menys motivat per dur a terme aquesta activitat donat que la recerca d‘informació és una tasca que realitzen en diferents àrees i projectes.

PANELLETS CREATIUS

L’alumnat cada any elabora panellets per la festa de La Castanyada. Però aquest any van proposar fer-los diferents donat que estan aprenent, a través d’aquest projecte, a fer receptes creatives.

Els panellets no van ser els tradicionals, sinó que es van elaborar panellets creatius a partir de receptes novedoses i emprant ingredients diferents als tradicionals: colorants, xocolata… I a més, les formes tampoc van ser les tradicionals, sinó que van fer panellets amb forma de bolet, troncs, dits…

Aquesta activitat va aportar:

 • Dotar de significativitat i funcionalitat una recepta: els panellets
 • Motivació
 • Creativitat
 • Implicació de les famílies

 

L’alumnat es va mostrar molt motivat en aquesta activitat donat que van deixar anar la seva imaginació i van gaudir en tot el procés.

ORGANITZACIÓ DELS EQUIPS COOPERATIUS

 

El primer dubte que ens va sorgir va ser com organitzaríem els equips cooperatius en els 3 grups de projecte. I vam decidir que l’atzar seria la millor opció.

 

Així que vam planificar una activitat que servís per iniciar el projecte de Gastronomia: un TAST A CEGUES.

Els aliments a tastar van ser:

 • Mel (sucre)
 • Oli
 • Melmelada (fruita)
 • Anxoves (sal).

Aquesta activitat a més va aportar:

 • Motivació
 • Posada en funcionament de coneixements previs
 • Activació dels sentits: olfacte i gust
 • Argumentació en defensar quin aliment escollia cada alumnat

L’alumnat va valorar molt positivament l’activitat i ens van manifestar que el fet d’organitzar els equips cooperatius a partir de l’elecció de l’aliment que més els va agradar va ser un encert.

I així, sense saber-ho l’alumnat, es van organitzar els quatre equips cooperatius de cada grup de projecte: Sal, Mel, Fruita i Oli.

Al juny del 2018… PLANIFIQUEM

En Claustre vam establir els acords per dur a terme el projecte d’escola el curs 2018-19.

El primer aspecte a valorar va ser decidir l’eix vertebrador del projecte i d’entre totes les propostes la que ens va semblar que podria aportar més sortides a l’entorn, participació de les famílies, motivació a l’alumnat i aprenentatges va ser el tema de GASTRONOMIA.

En segon lloc es va acordar que el projecte es continuaria duent a terme des de P3 fins a 6è a partir d’agrupaments d’alumnat per cicles:

 • A educació infantil es realitzaria al llarg d’un període d’un mes tres tardes a la setmana.
 • A la resta de cicles de primària s’establiria una franja setmanal de 9:00 a 11:10h.

Nombre de grups:

 • Educació Infantil: 5 grups d’uns 15 alumnes a cada grup.
 • Cicle Inicial: 4 grups d’uns 12 alumnes a cada grup.
 • Cicle Mitjà: 3 grups d’uns 16 alumnes per a cada grup.
 • Cicle Superior: 3 grups d’uns 17 alumnes per a cada grup.

Vam valorar que l’avaluació podia continuar duent-se a terme com el curs 2017-18. És a dir, avaluant les tres competències transversals bàsiques a partir de la rúbrica consensuada el curs anterior. Però que calia acabar d’adaptar-la a les necessitats de cada grup.