El teatre – Planificació

Aprofitant la gala de clausura del curs 2018-2019 i la visita al camp d’aprenentatge d’Empúries, es va acordar fer una escenificació de les matèries treballades durant el tercer trimestre amb una obra de teatre, especialment tota la cultura clàssica. Per aquest motiu, l’alumnat va començar a organitzar-se per dissenyar-la. En aquesta obra hi estarien representades  les diferents matèries: català, castellà, socials, tecnologia, educació física i anglès.

A l’institut es va treballar la part teòrica i la part pràctica, i finalment, el resultat del procés es va veure representat al Teatre de l’Amistat de Mollerussa per part de l’alumnat. Aquesta representació va ser oberta a les famílies.La part teòrica es va treballar a la franja horària corresponent a la matèria i la part pràctica a la franja horària corresponent als projectes.

 

Implementació

Per poder dissenyar el contingut de l’obra cada matèria va pensar quines aportacions faria i com les faria.

  • Àmbit social: Explicació de la cultura clàssica, en tots els àmbits.
  • Àmbit lingüístic: Representació de diferents mites, obres teatrals o fàbules.
  • Àmbit científicotecnològic: Des de biologia realització d’un vídeo explicant el seu projecte, i des de teconologia la construcció de l’attrezzo.
  • Àmbit matemàtic: aprofitar la gala per fer la final del concurs d’avions de paper que vam fer a l’últim trimestre per estudiar l’estadística.
  • Àmbit de l’Educació física i àmbit artístic: dissenyar unes coreografies.

A més a més, a tecnologia s’organitza el concurs del cartell de la Gala.

 

Metodologia

Els grups estan formats pels mateixos grups flexibles que tenim a l’horari, així ens agilitza la organització de les tasques. En aquests grups surten voluntàriament els narradors de l’obra que tenen la funció d’organitzar i enllaçar totes les representacions, tasca per cert, bastant complexa.

A partir d’aquí, cada matèria treballa la part teòrica a l’aula i a final de matí, dins les dues franges de projectes, es fa la part més pràctica on canvien d’espai i de professor/a, (assajar, construir, etc.). És en aquest espai on l’alumnat intercanvia idees, punts de vista, etc.

Avaluació

Es fa una avaluació del procés, més que del producte final. És molt important veure l’evolució, la implicació i el treball diari que fa l’alumnat per tal que l’obra surti bé. L’alumnat s’implica, s’autoavalua i es coavalua en el moment dels assajos, en el moment dels montatges, en els moments previs a les seves actuacions, etc.

S’utilitzen rúbriques d’expressió oral i també proves escrites.