LA VEU DELS I LES ALUMNES

Els i les alumnes estan molt contents i satisfets del nou pati que hem aconseguit crear.

Elles/ells diuen:
– M’agrada molt el nou joc del laberint.
– M’ho vaig passar molt bé pintant al terra amb pintura.
– Va ser “guai” venir a l’escola un dissabte!
– Ens agradaria tenir un cotxe igual que els nens d’infantil!
– Ens ho passem molt bé imitant les figures dibuixades del rocòdrom.
– Què bé! Ara podem pintar a la pissarra al pati!
– M’encanta jugar i construir amb els materials del tancat sensorial!

AVALUEM PER APRENDRE

L’avaluació que hem dut a terme ha estat mitjançant l’observació, perquè creiem que és una bona forma de plasmar l’avaluació. Adjuntem els ítems que ens vam proposar per valorar la jornada d’activitats al pati:

Participació
Difusió
Temporalització
Compliment de les activitats proposades

Un cop passada la jornada de patis, on vam confeccionar diferents espais i jocs per l’alumnat, la comunitat educativa ha valorat molt positivament l’ús que han fet els i les alumnes amb tot allò que es va programar i dur a terme.

Cada cicle va treballar en una activitat per dur-la a terme el dia de la jornada de patis, i cadascú va avaluar la seva activitat d’aquell dia. Per tal de tenir plasmada tota la feina realitzada vam fer un dossier de treball on hi havia la planificació, la implementació i l’avaluació.

Preparem l’espai del pati

L’alumnat de 4rt ha de preparar les jardineres pels alumnes de 3r i planificar la seva disposició dins del pati. L’objectiu a assolir és que l’alumnat, sigui capaç de mesurar i reproduïr en un plànol el pati. Un segon objectiu és pensar en la distribució de les jardineres tenint en compte les necessitats per a que aquestes siguin viables i buscar l’espai més idoni.

S’ha procurat que l’activitat formi part de la vida qüotidiana de l’alumnat, fent-la vivencial i motivadora. Volem que sigui un procés d’aprenentatge, fora l’aula, amb preguntes obertes, que respongui als seus interessos i que ho puguin relacionar amb diferents àrees curriculars i on l’alumnat té un paper protagonista en el seu aprenentatge.
El fet de dur a terme un treball cooperatiu, permet que l’alumnat s’enriqueixin entre ells.

Presentem algunes imatges de les activitats dutes a terme.

Distribució de les tasques

Els membres de l’equip impulsor ens hem distribuit per dur a terme a cada cicle una tasca de remodelació i millora del nostre pati, implicant així a mestres i alumnat. Ens hem basat en alguna activitat que ja fèiem i l’hem modificat per tal de fer-la més competencial i també n’hem creat de noves.
Tot seguit deixem imatges d’una activitat realitzada pels alumnes de la SIEI i les seves mestres.

L’activitat consisteix en crear hort i jardí al nostre pati. En primer lloc van anar a comprar planter al mercat tots plegats.

Després de preparar les jardineres i l’espai van plantar allò que van comprar i segueixen les cures necessàries per tal de treure’n els fruits.

INICIEM EL CURS AMB MILLORES

Hem iniciat el curs amb millores al nostre pati, les que ens permetran tirar endavant les propostes planificades amb els nostres alumnes, per tal de convertir-lo en un espai de tots i més educatiu.

Ens han pavimentat el pati de cicle inicial i una part del de cicle mitjà, també tenim pendent posar un sorral. Al pati d’infantil ens estan col·locant un rocódrom i ens han instal·lat una caseta per tal de guardar tot el material de pati.