QUÈ VOLEM APRENDRE?

LA PRIMERA PREGUNTA ÉS:

QUÈ VOLEM APRENDRE AMB ELS NENS I LES NENES EN AQUEST PROJECTE?

Sembla fàcil, però posats a pensar, ens adonem que, més enllà de que el professorat volem que tinguin noves alternatives de joc i alhora reduir la conflictivitat i millorar la convivència, l’objectiu del nostre projecte ha d’anar per un altre  costat.

Volem que ho decideixin ells i elles. És a dir que l’objectiu a avaluar serà:

  • Idear una proposta adequada de pati.
  • Saber exposar-la i argumentar-la.
  • Consensuar les propostes per arribar a acords factibles de ser realitzats.

QUI SOM?

QUI SOM?

L’Escola Sant Jordi de Puigverd de Lleida és un centre d’educació infantil i primària que  es troba al sector de llevant de la comarca del Segrià.

Actualment  l’escola compta amb dos unitat d’Educació infantil i cinc d’Educació Primària en dos edificis separats, un per cada etapa.

El nombre d’alumnes matriculats durant el curs 2017-2018 ha estat de 110 alumnes.

La plantilla de mestres és de  14 docents, entre tutors i especialistes,  la majoria amb plaça definitiva al centre.

Aquest és el segon curs que participem en la Xarxa. Tot i que el curs anterior també es va assistir a les trobades, per  determinades circumstàncies, es va fer poc treball de claustre.  Aquest any hem preparat un calendari de reunions que hem seguit i ens ha ajudat a treballar més organitzats davant el repte de transformar poc a poc la nostra escola.

 

COM COMENCEM?

En la nostra escola ell treball basat en  projectes  es realitza a primària bàsicament en l’àmbit de medi. A infantil forma part de la dinàmica d’aprenentatge globalitzat i internivells.

Quan es planteja al claustre quin projecte documentarem a la Xarxa, proposem les  dues opcions : millorar els projectes fets en cursos anteriors o bé fer-ne un de nou.

Davant la inquietud de fer canvis a l’hora de l’esbarjo, es valora la possibilitat de fer-ne un projecte de curs per tot l’alumnat de centre i aprofitar-ne la documentació per a aprendre’n una mica més.

A partir d’aquest moment es trasllada a l’alumnat per a que hi diguin la seva!

 

PUNT D’INICI

Ens posem en marxa per a fer el projecte que documentarem a la xarxa.

Com a grup impulsor novell i com a claustre vam pensar que una de les tasques necessàries  era la CLARIFICACIÓ de conceptes bàsics en l’aprenentatge basat en projectes.

Parlem d’avaluació, d’instruments d’avaluació, ens plantegem com hem de redactar objectius relacionant-los amb els criteris d’avaluació i els indicadors.Què és i què no és un projecte?

Reflexionem, dubtem i ens fem preguntes. Confrontem opinions i en construim de noves.

La documentació del projecte del PATI ens ha de servir per aprendre a fer-ne i a documentar-ne. Alhora a introduir petits canvis i millores en la nostra pràctica docent del dia a dia.

JUNTS/ES APRENEM 😉

UN ALTRE PATI ÉS POSSIBLE?

Detectem per part dels tutors que no tot l’alumnat s’afegeix ni gaudeix dels esports i activitats que es fan al pati actualment.

Observem les estones de pati i ho confirmem. Obrim debat en claustre.

Neix la intenció de fer un pati on tots els nens i nenes trobin activitats on afegir-se i gaudir.