Planificació

Hem hagut de fer diverses sessions de reunió per planificar els grups amb els alumnes i les tascques que havien de fer:

El nostre objectiu era que dada grup-classes generés sub-grups equilibrats. HEm format grups de 4 persones tenint en compte l’organtizació horària de cada classes i les assignatures que estan integrades en el projecte:

Les tasques i la feina la tenim en aquest model d-eportafoli que havien d’omplir els alumnes:

https://sites.google.com/a/xtec.cat/misterisdelpladurgell/