Volem continuar…..ens sap a poc

El grup impulsor pretén que es faci un recull de tots els enigmes que han arribat al centre i les diferents formes de resoldre’l com a solucionari. Com l’equip va dedicar molts esforços en trobar un tema comú, el projecte es va iniciar a l’últim trimestre, per la qual cosa s’han dedicat molt poques sessions. El claustre té com a objectiu continuar aquest projecte el curs 19-20.
La gran motivació que han mostrat els alumnes com les evidències en que es treballa d’una forma competencial i funcional són els principals motius que el claustre valora per donar continuïtat.

CAMINS, QUE (NO) HAS DE FER SOL (Sopa de Cabra)

Un cop generada l’idea del projecte, vam intentar elaborar una programació genèrica en quant als objectius d’aprenentatge, temporalització,motivació vers els alumnes…Per personalitzar aquesta programació a les NEE dels alumnes calia que els enigmes tinguessin diferents nivells de complexitat, la qual cosa ens ha fet variar els continguts d’aprenentatge així com criteris i indicadors d’avaluació. Val a dir que els nostres grups aula estan formats per una mitja de 6 alumnes i que és aquest el criteri d’agrupació que hem respectat per tal de facilitar la consecució dels objectius del projecte.
A partir d’aquí i per poder implementar el nostre projecte hem seguit els següents passos:
– Ambientació del centre per generar motivació a l’alumnat. Marketing
– Participació de tot el claustre en el projecte mitjançant una carta de presentació del projecte.
– Explicació en el claustre i consell escolar.
Es van utilitzar els grups aula formats per 4-6 alumnes. L’equip impulsor elabora enigmes amb diferents nivells de complexitat.
Els alumnes resolen els enigmes i se’ls ofereix diverses instruccions i pistes per que puguin arribar a interioritzar aquestes estratègies i poder-se enfrentar cada cop amb menys ajuda del docent.
S’ha prioritzar el treball en equip dels docents i el treball cooperatiu guiat en l’alumnat.

Marge d’autonomia del professorat

PLANIFICANT EL PROJECTE

Som l’equip impulsor de la xarxa de competències del CEE Esperança. Aquest equip està format per mestres dels dos col.lectius que atenem i ha estat tot un repte trobar un projecte en el què poguessin participar i aprendre la diversitat d’alumnat que tenim a la nostra escola. Volíem trobar un projecte comú que compartís objectius i interessos, que fos suficientment flexible per adaptar-se a les necessitats educatives de tot l’alumnat i que es pogués adaptar a la programació anual de cada grup generant en el claustre la motivació i el treball en equip.
La reflexió, el debat, les discussions de l’equip… ens han ocupat la major part de les trobades setmanals de l’equip impulsor fins que a finals del segon trimestre ens “vam il·luminar”.

Per on vam començar?
Partint de les necessitats educatives dels nostres alumnes vam analitzar quines eren presents en tots els grups, quines es treballaven de manera sistemàtica i recurrent a l’aula, quines pensàvem que eren les més funcionals i útils per la vida diària… i un llarg llistat d’interrogants. D’aquesta manera, vam arribar a uns objectius comuns compartits per tota l’escola.
I així és com ens vam iniciar al nostre projecte el qual vam batejar amb el títol: CEENIGMA’T. Projecte en el qual l’alumnat tindria com a objectiu desenvolupar el pensament lògic i matemàtic a través dels enigmes.

Preparats…som-hi detectius

Els enigmes arriben setmanalment al lloc destinat a la taula d’enigmes. Els alumnes recullen l’enigma i es dirigeixen a l’aula per intentar desxifrar-ho. La inversió més gran de temps s’inverteix en la comprensió d’aquest i en la presentació de l’enigma’t tenint present els diferents canals d’imput. En aquest procés es prioritza la personalització i l’atenció individualitzada perquè cada alumne arribi a la comprensió. Un cop s’ha entès el contingut s’ofereixen diferents estratègies per resoldre’ls, instruccions verbals, esquemes o manipulables que facilitin la resolució. En aquest procés es prioritza la resolució cooperativa o per parelles. Un cop resolt, es reflexiona sobre tot el procés que ha guiat l’enigma.

Els alumnes documenten el seu procés de producció a través d’un carnet de detectius privats en el que es va marcant els enigmes que van resolent.