Plantejament de l’activitat “SABER I GUANYAR”

Al Centre de Formació d’adults de Mollerussa, en l’ensenyament de Graduat en Educació Secundària (GES), hem realitat un projecte a final de curs on preteníem aglutinar tots els continguts curriculars que hem treballat al llarg del curs en cadascún dels mòduls i per cada àmbit ( àmbit de la comunicació, àmbit científicotecnològic i àmbit social ).

Per tal de que aquest projecte fos atractiu per als nostres alumnes, vàrem planificar aquesta activitat al voltant d’un concurs similar a qualsevol dels concursos que s’emeten per la televisió, i que els nostres alumnes segueixen.

 

 

 

 

 

Saber i guanyar: com ho hem treballat?

A l´hora d’elaborar aquest projecte, els professors que impartim classes a GES vam estimar que ho faríem al llarg de quatre sessions de tres hores cada sessió.

TREBALL PELS ALUMNES

PRIMERA SESSIÓ

 • Fer grups de quatre persones.

 • Pensar un nom i un logo pel grup

 • Plasmar-ho en un full de la manera més artística possible. Pot ser a ma, a l’ordinador, etc…

SEGONA SESSIÓ

 • Elaborar preguntes pel concurs.

 • Escriure en un full les preguntes i en un altre les preguntes i la sol.lució.

 • A dalt del full posar el nom del grup.

TERCERA SESSIÓ 

 • Passar les preguntes i respostes a cartolina on cada àmbit és un color diferent.

 

 • Posar el nom del grup a la part del darrera de cada cartolina juntament amb el logo.

 • Pensar entre tots el sistema de puntuació del concurs, temps de resposta, format, etc..

QUARTA SESSIÓ

 • Paticipar al concurs en grups.

 • Proclamació i entrega d’obsequi al grup guanyador.

 

Organització i orientació

Amb l’organització del concurs “SABER I GUANYAR” hem volgut assolir els objectius següents:

 1. Crear logo i noms artístics.
 2. Cooperar i treballar en grup.
 3. Formular preguntes de totes les matèries.
 4. Buscar informació a internet
 5. Participar en un sistema assambleari per prendre una decissió comuna.
 6. Dissenyar un concurs.
 7. Participar i gaudir amb els companys d’una activitat dissenyada entre ells.

Opinió dels nostres alumnes

L’experiència ha estat molt positiva; la motivació de l’alumnat en la realització de l’activitat ens ha demostrat l’agrat amb el que l’han executat.

L’avaluació per part del professorat és molt bona, per la qual cosa pensem repetir aquesta experiència el curs vinent amb els alumnes de GES.

L’avaluació per part de l’alumnat ha estat bona, en quant al treball individual, en petit grup i gran grup.