Les bicicletes P3 – AVALUACIÓ

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ:

Elaboració de les fitxes de treball:

Gimcana dels mitjans de transport: Durant el matí del dijous de la última setmana del projecte, vam fer una gimcana amb grups internivells sobre els tres mitjans de transport treballats a educació infantil: la bicicleta, la moto i el tren.

Els nens i nens, acompanyats per un adult, van realitzar 6 proves:

 1. Un circuit urbà: fer el recorregut pel circuit, respectant les normes de seguretat viaria.
 2. Endevinalles sobre els mitjans de transport: resoldre oralment les endevinalles que apareixen en una projecció.
 3. Classificació d’imatges: classificar imatges segons tinguin relació amb el tren, la bicicleta o la moto.
 4. Mitjans de transports en anglès: delimitant el terra en 3 espais (tren, moto i bicicleta) els infants han de desplaçar-se a un o altre espai segons les instruccions de la mestra.
 5. Jclic els mitjans de transport
 6. Trencaclosques gegants: un per cada transport treballat.

Avaluació de la gimcana:

Autoavaluacio del projecte:

A més a més, s’ha dut a terme una reflexió grupal sobre el funcionament del projecte i de les activitats concretes que s’hi han dut a terme.

Avaluació de la tasca docent

Uns dies després d’acabar el projecte ens vam reunir les mestres i el grup impulsor de l’escola per valorar el projecte.

HA FUNCIONAT BÉ ASPECTES A MILLORAR
– Els nens estaven molt motivats i engrescats.

– Poder veure el treball d’altres companys de l’escola i que els nens i nenes poguessin exposar els seus treballs.

– Disposar de més reforços.

– No fer-lo l’última setmana del trimestre, ja que no va quedar massa temps per a reflexionar amb els alumnes.

– Decidir el tema general abans de Nadal, per tal de tenir més temps per a treballar amb els nens abans de la setmana de tancament del projecte.

– Poder veure el resultat dels treballs de tots els cicles.

– Els més petits (P3) estaven una mica descol·locats, a causa del trencament de rutines quotidianes.

– No dedicar-hi tan sols una setmana, sinó fer-lo més espaiat i, per exemple, fer només tardes, o matins.

Les bicicletes – IMPLEMENTACIÓ

Des que vam escollir el tema del projecte vam anar sorgint moltes  curiositats, per això vam tenir l’oportunitat de conèixer a un ciclista que ens va explicar tota la seva història com a tal. Creiem que la participació de gent externa o visites a l’exterior és bàsica en qualsevol dels processos d’aprenentatge que anem desenvolupant a l’escola. Un vincle estret de col·laboració amb l’escola facilita i millora qualsevol dels reptes que ens plantegem. Cal establir-hi bons canals de comunicació i deixar que entrin a les aules per augmentar la motivació i fer els projectes més significatius.

SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS:

Activitat inicial: Pluja d’idees per triar el mitjà de transport.

Vam  posar una imatge de cada mitjà de transport que els/les alumnes anaven dient. Finalment vam fer votacions fins que va sortir per majoria la bicicleta.

Activitat avaluació inicial: Fem una pluja d’idees dels coneixements que tenen els/les alumnes sobre la bicicleta. El docent intervé fent algunes preguntes:

 

 • Què sabem de la bicicleta?
 • Què volem saber de la bicicleta?
 • On podem trobar aquesta informació?

 

Una vegada vam contestar aquestes preguntes, vam passar aquest qüestionari a les famílies que l’havien de fer juntament amb els nens/es.

 • TINC BICICLETA?
 •  ÉS GRAN O PETITA?
 • QUANTES RODES TÉ?
 •  DE QUIN COLOR ÉS?
 •   PER ON PASSEGEM?
 • AMB QUI PASSEGEM?
 • QUÈ ENS POSEM QUAN ANEM AMB BICICLETA?

Aquest qüestionari ens servirà per fer un recompte de dades a l’aula i, més endavant, per realitzar una activitat al centre, amb les seves pròpies bicicletes.

 

Activitat d’introducció: també amb l’ajuda de les famílies es dur a terme una recerca d’informació sobre la bicicleta i es crea aquest racó:

ACTIVITATS D’APLICACIÓ:

Visita d’un ciclista: Ens va visitar el ciclista targarí Pere Esqué. Ens va ensenyar la bicicleta i la roba amb que competeix. Hem vist fotografies de la última cursa que ha participat: “La Cape Epic” de Sud-Àfrica.

Visita a la botiga de bicicletes “Tarragó”

Circular amb bicicleta pel circuït, respectant els senyals de trànsit: pas de vianants, stop, semàfors.

Connexió amb skype amb l’escola de Torrelavit, J.J.Ràfols, que també han fet el projecte de les bicicletes i ens van explicar moltes coses de la bicicleta i els hi vam ensenyar el que vam fer nosaltres.

 

Les bicicletes P3 – METODOLOGIA

Per tal d’aconseguir una veritable construcció de l’aprenentatge i que pugui ser significatiu i funcional,  es va dissenyar unes activitats orientades a la construcció de relacions entre les experiències prèvies, els coneixements adquirits i els nous aprenentatges, també vam plantejar activitats obertes que suposin un repte per l’alumne i el convidin a utilitzar coneixements de diversa procedència per fomentar la creativitat i el pensament crític.

L’alumnat tindrà l’oportunitat de triar eines que més s’adaptin a les seves característiques i estils d’aprenentatge. Es facilitaran unes rúbriques d’autoavaluació

i co-avaluació mitjançant les quals, l’alumnat serà coneixedor dels aspectes que cal millorar.

Aquest projecte ofereix a l’alumnat, l’ocasió de fer una autoavaluació espontània. Un cop realitzat el projecte cada individu pot analitzar les tasques, i veure si han estat assolides. Aquesta autoavaluació, és molt important, ja que pot guiar a nous aprenentatges i pot permetre a cadascú determinar els seus punts forts i febles. El projecte educatiu afavoreix els infants a implicar-se, decidir, planificar i coordinar un conjunt de tasques que els ajudarà al llarg de la seva vida a ser més autònoms i independents.

Gestió d’aula:

Durant el projecte es treballa principalment amb gran grup, P3 A i P3 B conjuntament. Algunes activitats es realitzen en el grup-classe, combinant tasques individuals i en petits grups cooperatius. Hi ha també una activitat concreta que es va dur a terme en grups internivell de 12 alumnes (P3, P4 i P5).

Les bicicletes P3 – PLANIFICACIÓ

El nostre projecte es va dur a terme durant el segon trimestre i a finals d’aquest vam dedicar una setmana exclusivament per fer activitats i acabar-lo.

El primer que vam fer com a equip de mestres, triar un tema global a nivell de cicle, en aquest cas educació infantil. Després cada nivell ha triat un tema més específic a partir dels interessos i/o curiositats dels alumnes.

L’equip docent va triar un tema general a finals del primer trimestre a partir d’una pluja d’idees i es va escollir “Els mitjans de transport”. Una vegada vam tenir el tema triat les tutores van deixar en mans dels nens i nenes l’elecció del mitjà de transport concret, i per votacions van triar; P3 la bicicleta, P4 la moto i P5 el tren.

 

Una vegada vam tenir els temes ens vam organitzar amb el cicle i vam fer la planificació d’aquella setmana final. Tot seguit, adjuntem la graella de planificació de P3 (les bicicletes):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
9:00 -9:15 DESCOBERTA D’UN MATEIX
9:15 -10:15 Visita del ciclista Pere Esqué Visita  del la botiga de bicicletes: Cal Tarragó Pintar les bicicletes reciclades Gimcana internivells: els mitjans de transport Visita exposicions de

C. inicial

10:15-11:00
11:00- 11.30 ESBARJO
11:30- 12.30 Els alumnes de P5 ens expliquen el seu projecte: el tren Pintar dorsal pel circuit Pintar les bicicletes reciclades Pintar trencaclosques dels mitjans  de transport Visita de l’exposició de P4 i P5
           
15.00- 15.15 DESCOBERTA D’UN MATEIX
15:15- 16.15 Construcció d’una bicicleta amb materials reciclats Continuar construint les bicicletes reciclades Circuit de Bicicletes a la pista Skype amb l’escola de Torrelavit Visita de l’associació Guixanet
16:15- 16.30 DESCOBERTA D’UN MATEIX

En total, participaven d’aquest projecte les dues mestres de P3, la TEI i una mestra de reforç. En els grups intercicles també disposàvem de les tutores de P4 i P5, dues mestres més de reforç, dues auxiliars d’EE i una mestra d’EE.