Organització i orientació

Amb l’organització del concurs “SABER I GUANYAR” hem volgut assolir els objectius següents:

 1. Crear logo i noms artístics.
 2. Cooperar i treballar en grup.
 3. Formular preguntes de totes les matèries.
 4. Buscar informació a internet
 5. Participar en un sistema assambleari per prendre una decissió comuna.
 6. Dissenyar un concurs.
 7. Participar i gaudir amb els companys d’una activitat dissenyada entre ells.

Implementació i activitats de diferents nivells

Durant el curs han sorgit diferents activitats que s’han treballat a partir del projectes i la visita a Planta. Cada curs o a internivells segons les frases del mapa conceptual s’han treballat diferents aspectes del currículum, sempre tenint present la implementació i l’ús de la llengua -expressió oral, expressió escrita, comprensió lectora, comprensió oral-.

Exemples d’activitats.

Activitat de P3 – Pedres

Activitat CI – Land Art

Activitat CS – Matèria

Implementació

Per poder dissenyar el contingut de l’obra cada matèria va pensar quines aportacions faria i com les faria.

 • Àmbit social: Explicació de la cultura clàssica, en tots els àmbits.
 • Àmbit lingüístic: Representació de diferents mites, obres teatrals o fàbules.
 • Àmbit científicotecnològic: Des de biologia realització d’un vídeo explicant el seu projecte, i des de teconologia la construcció de l’attrezzo.
 • Àmbit matemàtic: aprofitar la gala per fer la final del concurs d’avions de paper que vam fer a l’últim trimestre per estudiar l’estadística.
 • Àmbit de l’Educació física i àmbit artístic: dissenyar unes coreografies.

A més a més, a tecnologia s’organitza el concurs del cartell de la Gala.

 

El paper del professorat tutor de grup i organització

Cada professor/a que entra a l’aula té assignats 2 grups, els quals estan formats per 4 o 5 alumnes. La seva funció principal és guiar, animar i suggerir idees per tal d’aconseguir l’objectiu que s’han marcat. Cada dia revisa les tasques que es proposen i signa la conformitat del tauler àgil. 

 

 

 

 

Tasques i organització horària

El calendari per la realització del projecte és del 4 al 15 de febrer. Les quatre últimes hores del dia es dediquen al projecte, les dos primeres es fa l’horari normal de classes. Durant aquest dies hi ha diferents activitats per tal de donar una mica més de contingut al projecte.  Cada dia es dedica l’última hora del projecte per a fer una carpeta d’aprenentatge individual. L’horari del professorat es manté i s’ adapta al projecte dels alumnes. L’últim dia, cada grup presenta les seves propostes de millora per municipis a l’alcalde o representant assistent. La setmana següent alguns Ajuntaments demanen als alumnes que vagin a fer les seves presentacions al municipi, amb la presència dels regidors i públic en general.

 

COM HEM TREBALLAT?

Es presenta a l’alumnat el Moodle i el Drive com a eines de comunicació i treball.

La recopilació de la informació per fer el projecte s’obté de moltes fonts diverses. Consulten llibres i unes pàgines web prèviament seleccionades, escolten unes xerrades promogudes per veïns del barri on s’explica la història d’aquests, fan una gimcana pel barri visitant llocs emblemàtics, fan activitats vivencials  a la cúpula astronòmica del centre i també amb la terra paral·lela del CRP del Segrià.

La recerca d’informació es realitza en grups d’uns 4-5 alumnes on cadascú té un rol assignat. La formació dels grups ve determinada pel tutor amb el vist-i-plau de l’equip docent del grup-classe. Es deixen estones de treball en grup per compartir la informació trobada i decidir el que és més important.

Tota la informació obtinguda es va recollint en el Drive, Moodle, pòsters, …. I tots hi tenen accès.

ACTIVITAT A L’AULA:

MASTERCLASS

La primera activitat que es va dur a terme va ser la Masterclass del xef Marçal Solà d’un restaurant de Balaguer, el restaurant Les Roquetes.

En Marçal va elaborar dos plats: rissotto i xupa-xup de fuet.

Aquesta activitat va aportar:

 • Millora de l’atenció
 • Motivació
 • Exemplificació de receptes
 • Posada en funcionament de coneixements previs
 • Activació dels sentits: olfacte i gust
 • Repte del nostre projecte

L’alumnat es va mostrar molt motivat i atent en l’elaboració dels dos plats. I els va servir de mostra per escollir quina recepta farien ells i elles per resoldre el repte proposat: elaborar nous plats a partir del seu ingredient principal

LA RECEPTA

Una vegada van poder veure un xef elaborant dos plats, vam creure necessari, abans de dur a terme la seva pròpia recepta, poder fer un treball explícit del text instructiu: la recepta.

A partir de les imatges i el vídeo de la masterclass van elaborar la recepta d’un dels dos plats seguint les següents fases:

 • Observant l’estructura i trets característics de receptes de casa, de la biblioteca de l’escola…
 • Identificant l’estructura comú de les diferents receptes i del temps verbal emprat.
 • Comparant si les seves deduccions coincidien amb l’estructura bàsica del text instructiu de la recepta.
 • Visualitzant el vídeo sobre la masterclass de cuina del xef Marçal.
 • Elaborant una de les dues receptes a partir de tot el procés escriptor: planificació, textualització i revisió.Aquesta activitat va aportar:
  • Dotar de contingut al repte proposat.
  • Fer explícit el procés d’elaboració d’una recepta.

   

  A l’alumnat els va agradar elaborar la recepta a partir del vídeo de la Masterclass del xef Marçal donat que va ser una experiència pròpia positiva i significativa.

   QUIN ÉS EL NOSTRE REPTE?

  L’alumnat va desglossar el repte que havien de superar entre tots i totes per tal de tenir clar quines eren les premisses a complir i el temps destinat per dur-ho a terme.

  Aquesta activitat va aportar:

  • Consciència de les tasques a dur a terme.
  • Repartiment de responsabilitats.
  • Organització del temps disponible.

El repte va quedar determinat de la següent manera:

EL NOSTRE ALIMENT PRINCIPAL: RECERCA D’INFORMACIÓ

Per tal de poder elaborar receptes amb l’element principal de cadascun dels grups cooperatius vam proposar a l’alumnat que realitzessin una recerca d’informació per tal d’investigar sobre:

 • D’on prové
 • Quins beneficis aporta a la salut
 • Com es pot cuinar
 • Imatge de l’ingredient

L’alumnat es va mostrar menys motivat per dur a terme aquesta activitat donat que la recerca d‘informació és una tasca que realitzen en diferents àrees i projectes.

PANELLETS CREATIUS

L’alumnat cada any elabora panellets per la festa de La Castanyada. Però aquest any van proposar fer-los diferents donat que estan aprenent, a través d’aquest projecte, a fer receptes creatives.

Els panellets no van ser els tradicionals, sinó que es van elaborar panellets creatius a partir de receptes novedoses i emprant ingredients diferents als tradicionals: colorants, xocolata… I a més, les formes tampoc van ser les tradicionals, sinó que van fer panellets amb forma de bolet, troncs, dits…

Aquesta activitat va aportar:

 • Dotar de significativitat i funcionalitat una recepta: els panellets
 • Motivació
 • Creativitat
 • Implicació de les famílies

 

L’alumnat es va mostrar molt motivat en aquesta activitat donat que van deixar anar la seva imaginació i van gaudir en tot el procés.

IMPLEMENTACIÓ

L’alumnat va dur a terme les tasques de diferent manera segons els cicles.

Es treballa en gran grup i també en parelles cooperatives i petit grup.

S’hi dediquen sessions de matemàtiques, medi o bé de tutoria, segons el cicle.

Finalment la jornada de divulgació va ser molt interessant, tothom va poder gaudir de les propostes. Els alumnes de cicle superior exposaven les seves maquetes i les feien funcionar. Ens ensenyaven els plànols i deixaven els més petits tocar els interruptors.

Les exposicions orals dels alumnes de 6è son valorades amb rúbriques.

Tot el procés culmina amb la posada en pràctica de les propostes de l’alumnat. Es decideix dedicar els divendres al pati sense pilotes. Es posen en funcionament els espais de joc;

Zona de ball. Preparada per un cicle cada setmana.

Circ. L’escola compra tot el material que considera necessari i els nens i nenes l’utilitzen rotativament.

Jocs tradicionals. Els nens i nenes hi participen en petit grup de manera lliure.

Decidim també incloure al “pati nou” els nens i nenes d’educació infantil. Aquestes activitats permeten la inclusió de tots i totes, els grans i els petits gaudeixen dels jocs, s’ajuden i es relacionen en un context diferent al de l’aula.

Aquí estem jugant en un pati diferent, gracies a les propostes dels nens i nenes de l’escola.

Estrenem pati!

Aquesta nova modalitat de pati ha servit per a assolir l’objectiu que a l’inici de curs ens vam plantejar al claustre, que no era altre que millorar les relacions dels nens a l’hora del pati. Reduir la conflictivitat i trobar noves maneres de divertir-se.

3. Ho posem en marxa…

Les primeres activitats del projecte han estat diverses en les diferents escoles, però totes amb l’objectiu de saber quins eren els coneixements previs dels alumnes i quines eren les inquietuds davant l’eix que se’ls presentava al voltant del qual començaria el projecte.

Per resoldre les seves preguntes s’han utilitzats diferents fonts d’informació: llibres relacionats amb el tema on s’havia de tenir paciència per trobar les respostes, pàgines i cercadors web on les respostes eren més immediates però calia contrastar la informació que es trobava… i també enregistrant dades dels experiments que es duien a terme amb un determinat objectiu.

Els mateixos alumnes anaven creant diferents productes i quedava així documentat el que s’havia treballat i que s’havia après relacionat amb el que ells mateixos o alguns dels companys havien proposat.

IMPLEMENTEM

Els dies han passat i després de la creació de la cooperativa tot ha vingut rodat.

Elecció dels aliments i begudes a vendre, elecció de preus, horaris d’obertura i sense adonar-nos ja teniem la primera paredeta montada i els primers calerons a la caixa.

Cal tenir en compte el treball de motivació i feina realitzada per tot el professorat donant ànims i suport per a aconseguir aquesta fita.

QUAN BALLEM, MOVEM TOT EL COS. PER DINS TENIM?

Els alumnes han explicat que quan ballem ens movem: “Els ossos ens ajuden a moure i aguantar el nostre cos”, han dit els alumnes a la pluja d´idees.

Anem a buscar l´estructura del cos humà amb ossos?

Hem fabricat un esquelet a escala d´un cos humà, juntament amb el nom dels seus ossos. Intentem construir-lo? Quins noms tenen els seus ossos?