Valoració dels alumnes de la setmana cultural

Tal com mostra la imatge que presentem a l’inici d’aquest article  podem afirmar que amb el buidatge de l’avaluació feta a primària i a infantil  ens movem en un 80 % de bona valoració, amb un grau de satisfacció entre molt positiu i positiu.

L’ equip impulsor de la nostra escola creu que aquesta experiència ens ajuda a veure que cal replantejar el tipus d’activitats que fem a l’escola, potser val la pena planificar una activitat com aquesta setmana cultural i prescindir d’altres activitats que no són tan significatives ni tenen tan seguiment ni implicació.

Amb aquesta setmana cultural també hem vist el treball de valors i altres qüestions que a vegades en el dia a dia de l’escola no podem observar, com per exemple la relació entre pares, mares i fills davant del joc en família o en grup, l’empatia i la predisposició a ajudar-se els uns al altres per millorar el treball en grup…

El procés

Aquesta setmana cultural s’ha creat a partir d’una pregunta inicial que demanava com volíem celebrar el desè aniversari de l’escola Pinyana.

Desprès de parlar-ho en tutoria van sorgir diverses propostes de cada classe.

Va ser a l’assemblea  dels infants representada pels  delegats de classe, en el qual l’equip directiu va recollir les diverses propostes entre les quals sorgeix una demanda generalitzada d’obrir les portes a la comunitat educativa en les activitats de la setmana cultural i també en aquesta reunió es verbalitza l’interès dels alumnes per realitzar, jocs.

Altres idees que es van proposar van ser la confecció d’un pastís , inflables, música… en definitiva,  tot allò que es relaciona amb una festa d’aniversari.

Un cop decidides les activitats es va realitzar un calendari i les invitacions a les famílies.

El recull d’idees d’aquesta reunió es va traslladar a l’equip impulsor. A partir d’aquí es va decidir calendari, cada classe va escollir els jocs a crear i es va organitzar tota aquella setmana. Dilluns, dimarts i dimecres entre d’altres dies es van dedicar a confeccionar els jocs. Dijous tarda es va convidar a les famílies a l’escola. I divendres vam fer el tancament, aprofitant la celebració de la mona, amb un pastís gegant.

A la tornada de les vacances, aprofitant que era Sant Jordi, a la tarda, els alumnes van compartir els jocs entre nivells.

Posteriorment s’ha realitzat la valoració de l’alumnat a partir d’una rubrica.

La veu dels alumnes a l’escola Pinyana

Finalitzat el curs 17-18 vam fer balanç i treure la conclusió de que l’alumnat de l’escola havia de ser més protagonista de les decisions i elaboració del projecte d’escola d’aquest curs.

Per això es va tractar a cada tutoria  quin era el projecte que volien treballar amb tota l’escola per tal de celebrar el 10 è d’aniversari. Posteriorment, els representants de cada classe van realitzar un consell dels infants amb l’equip directiu per tal de compartir les idees que havien anat sortint a cada classe.

L’equip directiu va fer un recull amb les propostes.

https://docs.google.com/document/d/1dBpgDF7XNksMby34PYIav9BnuzzWzx0HrU8RCoXd_yI/edit?usp=sharing

 

Aquestes propostes van ser exposades a l’equip impulsor i les que es repetien a més grups van ser les escollides.Van decidir crear jocs relacionats amb els deu anys de vida de l’escola, compartir-los amb les famílies i realitzar un pastís commemoratiu de l’aniversari.

Organització de treball del grup impulsor

Al ser el segon any que participem a la xarxa i al valorar positivament el sistema organitzatiu del curs anterior, hem utilitzat la mateixa distribució de tasques, tot i que alguns companys han canviat de grup de treball en funció de les tasques específiques que desenvolupen a l’escola (gestió TAC, equip directiu, etc.)

 

El sistema organitzatiu que utilitzem és el següent:

    1. Grup 1: Escriu els articles per a penjar a la xarxa.
    2. Grup 2: Fa fotos i penja els articles.
    3. Grup 3: Defineix el calendari d’actuacions i els espais previstos durant el desenvolupament del projecte i distribueix els docents i les responsabilitats que tindran durant el desenvolupament del projecte.
    4. Grup 4: Dissenya com fer l’avaluació del projecte i crea la rúbrica per unificar criteris.

 

Totes les decisions i actuacions que es prenen a cada grup es traspassen durant les següents sessions de treball i, un cop consensuades, es passen a la resta del claustre.