Planificació

Es comenta a l’alumnat que estudiarem els animals i es pregunta quin animal els agradaria estudiar. S’ofereix la possibilitat de que portin animals de casa per observar-los i així ajudar-nos a decidir. S’estableix un diàleg i si no es posen d’acord fem votacions per escollir-lo.

Es pregunta als nens què en saben de l’animal escollit i què en volen saber, per grups cooperatius. (1,2,4). Ho anoten en un full, en el qual es retallarà cada frase per la pròxima sessió.

Entre tots escrivim una carta a les famílies explicant què estudiarem l’animal escollit i demanant que ens ajudin a buscar informació per portar-la a classe (llibres, objectes, fotos…). La informació o objectes que duguin s’anotaran en un full de registre.

Qui som? Escola Valeri Serra

L’Escola Valeri Serra de Bellpuig és una escola pública de dues línies que actualment té matriculats 275 nens i nenes.

Aquest és el primer curs que l’escola participa de la Xarxa de Competències Bàsiques.

L’experiència prèvia en el treball per projectes es limita als projectes interdisciplinaris que s’han realitzat al llarg dels cursos escolars i als projectes engegats al Parvulari de l’escola. L’escola també té experiència en Projectes Europeus com ara Comènius i Erasmus +, en què hi ha participat tot el centre. Esperem que la participació en la xarxa XCB serveixi per a impulsar noves metodologies al centre a partir de la formació i l’intercanvi d’experiències amb els altres grups.

El projecte que duem a terme i supervisem des de l’equip impulsor és d’Els Animals, del Cicle Inicial.