La metodologia emprada amb els meteoròlegs

El projecte Fem de meteoròlegs – Every cloud has a silver lining és un projecte coordinat des de diferents departaments docents: Ciències experimentals, Socials, Visual i Plàstica, Matemàtiques, Música i Anglès.

Aquest projecte està basat en la metodologia d’Aprenentatge Basat en Projectes és una metodologia d’aprenentatge actiu centrada en l’estudiant en la qual es planteja al grup d’alumnes  un problema real / interrogant How can we make a weather forecast for our village? que guia la investigació i per tant l’obtenció del coneixement. Aquesta situació permet a l’estudiant desenvolupar hipòtesis explicatives i identificar necessitats d’aprenentatge que li permeten comprendre millor el problema i assolir els objectius d’aprenentatge establerts. Un pas addicional consisteix a identificar els principis que es relacionen amb el coneixement adquirit amb el seu context real i aplicar-lo en altres situacions o problemes. Els objectius del ABP consisteixen a ajudar els estudiants a desenvolupar habilitats cognitives, com ara l’anàlisi, l’argumentació, l’emprenedoria o la resolució de problemes i habilitats de caràcter interpersonal i social, com la comunicació (especialmente en llengua anglesa)  i la cooperació.

Els estudiants treballen en grups heterogenis i han d’identificar allò que ja saben, determinar el que necessiten saber per a explicar-se  i decidir com i on poden trobar la informació que els permet-hi assolir aquest objectiu. El rol del professor – tutor és el de facilitar l’aprenentatge i donar suport als estudiants guiant la recerca, plantejant preguntes, oferint recursos i avaluant els resultats, més que no pas com un transmissor del saber. El tutor ha de fomentar la confiança dels estudiants per abordar el problema i la utilització d’una perspectiva múltiple i diversa per a contemplar-ne tota la panoràmica.

Aquesta pràctica ajuda a que els aprenents creint el seu coneixement a partir d’experiències rellevants, on la motivació i la interacció entre iguals fomenta aprenentatge cooperatiu.

 

Planificant la tasca dels meteoròlegs

A principis del curs escolar l’equip docent de 1er ESO va planificar els projectes que es desenvoluparien al llarg de l’any. Aquest projecte, Fem de meteoròlegs – Every cloud has a silver lining, es va decidir que es duria a terme a principis del 2n trimestre. Per aquest motiu abans de les vacances de Nadal es va començar a cercar la documentació que ja es tenia de cursos anteriors.

A la tornada de les vacances es va fer una primera trobada amb el professorat implicat tot repartint el material perquè fos revisat per totes les matèries; es va acordar que a part de les tasques ja previstes es podien proposar de noves. En aquesta mateixa reunió es va començar a parlar de les possibles dates en què es podria implementar, proposant-se l’inici el 21 de gener o com a molt tardar el 30.

Una setmana més tard, en una segona trobada, es va planificar el repartiment de les tasques, la incorporació de noves activitats per les matèries de matemàtiques, ciències naturals i ciències socials i, finalment, les dates definitives en què tindria lloc (del 28 de gener fins el 7 de febrer). Així mateix es va parlar sobre com s’avaluaria.