IMPLEMENTACIÓ

L’alumnat va dur a terme les tasques de diferent manera segons els cicles.

Es treballa en gran grup i també en parelles cooperatives i petit grup.

S’hi dediquen sessions de matemàtiques, medi o bé de tutoria, segons el cicle.

Finalment la jornada de divulgació va ser molt interessant, tothom va poder gaudir de les propostes. Els alumnes de cicle superior exposaven les seves maquetes i les feien funcionar. Ens ensenyaven els plànols i deixaven els més petits tocar els interruptors.

Les exposicions orals dels alumnes de 6è son valorades amb rúbriques.

Tot el procés culmina amb la posada en pràctica de les propostes de l’alumnat. Es decideix dedicar els divendres al pati sense pilotes. Es posen en funcionament els espais de joc;

Zona de ball. Preparada per un cicle cada setmana.

Circ. L’escola compra tot el material que considera necessari i els nens i nenes l’utilitzen rotativament.

Jocs tradicionals. Els nens i nenes hi participen en petit grup de manera lliure.

Decidim també incloure al “pati nou” els nens i nenes d’educació infantil. Aquestes activitats permeten la inclusió de tots i totes, els grans i els petits gaudeixen dels jocs, s’ajuden i es relacionen en un context diferent al de l’aula.

Aquí estem jugant en un pati diferent, gracies a les propostes dels nens i nenes de l’escola.

Estrenem pati!

Aquesta nova modalitat de pati ha servit per a assolir l’objectiu que a l’inici de curs ens vam plantejar al claustre, que no era altre que millorar les relacions dels nens a l’hora del pati. Reduir la conflictivitat i trobar noves maneres de divertir-se.

PRODUCTE FINAL

El producte final d’aquest projecte és el que li dóna sentit.

Des de l’inici es planteja el repte de transformar el pati com a una realitat. L’ alumnat farà les propostes i les presentaran a l’equip directiu que les valorarà i durà a terme les  més adequades a la nostra escola.

És en la preparació d’aquesta proposta on els i les alumnes treballen diferents àmbits del currículum.

Cada cicle ha fet activitats diferents: Enquestes, qüestionaris d’on extreuen informació, redacció de `propostes, dibuixos. El cicle superior aprofiten el treball d’àmbit matemàtic  i l’àmbit de medi i preparen maquetes sobre  “un altre pati és possible”.

Tots els alumnes de l’escola hi participen.

Les maquetes s’on exposades i tots els professors i alumnes les poden veure i escoltar les explicacions.

Us en deixem una mostra de les idees dels nens i nenes de 6è.

1- EXPOSICIÓ MAQUETES : “EL PATI DELS NOSTRES SOMNIS”

2- EXPOSICIÓ MAQUETES : “UNA IDEA DIFERENT”

3- EXPOSICIÓ MAQUETES : RACÓ DE LECTURA I COSTURA

5 -EXPOSICIÓ MAQUETES : ” jocs de taula gegants “

QUÈ VOLEM APRENDRE?

LA PRIMERA PREGUNTA ÉS:

QUÈ VOLEM APRENDRE AMB ELS NENS I LES NENES EN AQUEST PROJECTE?

Sembla fàcil, però posats a pensar, ens adonem que, més enllà de que el professorat volem que tinguin noves alternatives de joc i alhora reduir la conflictivitat i millorar la convivència, l’objectiu del nostre projecte ha d’anar per un altre  costat.

Volem que ho decideixin ells i elles. És a dir que l’objectiu a avaluar serà:

  • Idear una proposta adequada de pati.
  • Saber exposar-la i argumentar-la.
  • Consensuar les propostes per arribar a acords factibles de ser realitzats.

QUI SOM?

QUI SOM?

L’Escola Sant Jordi de Puigverd de Lleida és un centre d’educació infantil i primària que  es troba al sector de llevant de la comarca del Segrià.

Actualment  l’escola compta amb dos unitat d’Educació infantil i cinc d’Educació Primària en dos edificis separats, un per cada etapa.

El nombre d’alumnes matriculats durant el curs 2017-2018 ha estat de 110 alumnes.

La plantilla de mestres és de  14 docents, entre tutors i especialistes,  la majoria amb plaça definitiva al centre.

Aquest és el segon curs que participem en la Xarxa. Tot i que el curs anterior també es va assistir a les trobades, per  determinades circumstàncies, es va fer poc treball de claustre.  Aquest any hem preparat un calendari de reunions que hem seguit i ens ha ajudat a treballar més organitzats davant el repte de transformar poc a poc la nostra escola.

 

COM COMENCEM?

En la nostra escola ell treball basat en  projectes  es realitza a primària bàsicament en l’àmbit de medi. A infantil forma part de la dinàmica d’aprenentatge globalitzat i internivells.

Quan es planteja al claustre quin projecte documentarem a la Xarxa, proposem les  dues opcions : millorar els projectes fets en cursos anteriors o bé fer-ne un de nou.

Davant la inquietud de fer canvis a l’hora de l’esbarjo, es valora la possibilitat de fer-ne un projecte de curs per tot l’alumnat de centre i aprofitar-ne la documentació per a aprendre’n una mica més.

A partir d’aquest moment es trasllada a l’alumnat per a que hi diguin la seva!

 

PUNT D’INICI

Ens posem en marxa per a fer el projecte que documentarem a la xarxa.

Com a grup impulsor novell i com a claustre vam pensar que una de les tasques necessàries  era la CLARIFICACIÓ de conceptes bàsics en l’aprenentatge basat en projectes.

Parlem d’avaluació, d’instruments d’avaluació, ens plantegem com hem de redactar objectius relacionant-los amb els criteris d’avaluació i els indicadors.Què és i què no és un projecte?

Reflexionem, dubtem i ens fem preguntes. Confrontem opinions i en construim de noves.

La documentació del projecte del PATI ens ha de servir per aprendre a fer-ne i a documentar-ne. Alhora a introduir petits canvis i millores en la nostra pràctica docent del dia a dia.

JUNTS/ES APRENEM 😉

UN ALTRE PATI ÉS POSSIBLE?

Detectem per part dels tutors que no tot l’alumnat s’afegeix ni gaudeix dels esports i activitats que es fan al pati actualment.

Observem les estones de pati i ho confirmem. Obrim debat en claustre.

Neix la intenció de fer un pati on tots els nens i nenes trobin activitats on afegir-se i gaudir.