COM HO FEM?

En la realització dels projectes fomentem l’autonomia i l’autogestió dels alumnes ja que partim de la base que els propis alumnes són els que formen el seu petit grup de treball. Un cop el grup de treball està format, els alumnes s’assignen els rols que ocuparan cadascú d’ells (secretari, animador i portaveu, coordinador TIC, material, entre d’altres).

L’equip de professors es reuneix amb molta freqüència per establir les tasques i la temporització de cada matèria, així els alumnes seran coneixedors de tota la informació necessària (tasques, número de sessions, objectius, el producte final, avaluació…) abans de començar qualsevol projecte. L’activitat introductoria parteix d’una base real on es pugui atreure l’atenció i la curiositat dels alumnes. Una vegada captada la seva atenció, els alumnes estan predisposats a desenvolupar el projecte amb més motivació, creació e interés.

 
Al final de cada sessió es reparteixen “exits tickets” per saber en el punt el qual es troben els alumnes en relació al projecte (si s’han trobat algun entrebanc o pel contrari no tenen cap problema en dur-lo a terme…). Aquesta és una bona pràctica per saber el ritme d’aprenentatge, competències assolides i l’organització dins de cada grup de treball.

COMENCEM!

Aquest curs pretenem afegir una vessant més familiar al nostre projecte què anomenem “L’Univers del nostre Barri”, fent que els avis dels alumnes prenguin part en la temàtica dels treballs realitzats interdisciplinàriament en les diferents àrees, afegint així un element més motivador per a ells. D’aquesta manera, l’univers no només és un tema que aprofitem per a treballar el nostre recurs singular de l’institut com és la cúpula astronòmica, sinó que també contemplem com a habitants de l’univers del barri, els avis (iaios i iaies, padrins i padrines) dels alumnes participants. Aquest treball, dut a terme al llarg del segon trimestre del curs, finalitzarà amb una trobada entre els avis i els alumnes, els quals seran convidats a l’institut un matí i podran conèixer el treball dels seus néts en exposicions a les aules.

Abans de donar inici a les activitats del projecte es realitzarà una sessió inicial on la pretensió és detectar els interessos de l’alumnat envers la temàtica i el fil conductor. També incidirem sobre la importància de saber treballar en equip i saber fer funcionar grups cooperatius. Els tutors-es, faran la confecció dels grups de manera que es distribuiran els alumnes de 4 en 4, promocionant la participació dels propis alumnes en aquests agrupaments. Un cop introduït el tema, a la sessió següent, s’iniciarà en totes les àrees el treball per projectes.