Ja us podem explicar el temps!

Els productes finals de cada grup d’alumnes són el resultat de les tasques
organitzatives, d’investigació, treball i difusió proposades per a cadascun
amb els seus mapes corresponents. Aquests productes finals suposen un
repte per als alumnes, generant una solució real per a un problema real.
Cada grup d’alumnes comparteix i presenta els seus resultats finals a la
resta. Han fet de persones del temps i ens han fet una predicció, aprenent
a llegir mapes, a parlar davant de les càmeres, a editar el croma i alhora
practicant en alguns grups la llengua anglesa.
Aquí teniu una mostra de les prediccions que ens han fet.

Vídeos:

Video 1

Video 2

 

 

 

 

Planifiquem la Marató

El projecte de la Marató es desenvolupa a tots els cursos de l’ESO durant la setmana abans de la realització de la Marató de TV3. Per tant, implica aturar les classes normals des de primer fins a quart curs i organitzar espais, aules, alumnat i professorat de tota aquesta etapa educativa. Per la seva dimensió i rellevància, acaba convertint-se en un projecte de centre.

És molt important la tasca prèvia dels docents, amb trobades i reunions per pautar i organitzar i concretar tot el projecte. Tot i que és un projecte transversal a tota l’ESO i es parteix de la temàtica específica de la Marató, en cada curs s’estableix un enfocament concret. S’assigna un equip docent de referència a cada curs per tal de materialitzar cada subprojecte: aulari, recursos materials, activitats d’implementació, productes finals, seguiment, avaluació, etc.

Les imatges que es presenten a continuació, il·lustren el resultat d’aquest procés de planificació en cada curs: