Els cotxes – IMPLEMENTACIÓ

Els alumnes de 2n de Cicle Inicial de l’escola Àngel Guimerà han treballat el projecte interdisciplinar “Els cotxes”.

Els objectius d’aquest projecte eren:

 • Donar resposta als interessos dels infants a partir de la pregunta “Què volem saber sobre els cotxes?”, on cada alumne va ser el responsable de buscar la informació de dues de les preguntes, que entre tots/es,van anar dient. (Partint dels seus interessos).
 • Saber buscar la informació de les preguntes que els hi havia tocat a través de diferents fonts d’informació, de manera individual o per parelles, sols o amb ajut de l’adult.
 • Fer l’exposició oral de la informació trobada a la resta del grup, utilitzant diferents suport ,murals, vídeos, fotografíes , powerpoint…
 • Realitzar una maqueta amb material reciclat, brics, capses… tenint en compte les senyals de trànsit, pas de vianants, zones verdes…
 • I per acabar la realització d’un mapa conceptual.

El projecte ha tingut una durada d’un mes, dedicant-hi unes quatre sessions a la setmana, excepte, l’última setmana que va estar dedicada exclusivament en el projecte.

Aquest projecte ha estat impulsat pel mestre de música, una practicant i les tutores de segon. També hem necessitat la col·laboració de les famílies dels nostres infants, d’una persona de l’equip impulsor de les XCB i d’altres persones externes del centre.

Les persones implicades en la realització del projecte ens hem reunit per decidir i programar les activitats a realizar tenint en compte, en tot moment, els interessos del nostre alumnat i les seves característiques. A fi de poder-los ajudar o guiar, potenciant molt el treball en equip per poder aconseguir el producte final del projecte.

Hem establert uns objectius, i a partir d’aquests hem anat dissenyant diferentes activitats per anar-los assolint. Utilitzant diferents recursos i materials. I fent diferents agrupaments. Hem fet un recull dels continguts curriculars relacionats amb el projecte, anomenant les competències que s’han desenvolupat i els diferents àmbits i àrees de coneixement treballats.

Quant a l’avaluació, podem dir que es va partir d’una avaluació inicial del projecte, a partir d’una pluja d’idees (brainstorming) i d’un dibuix inicial.

Sabent que l’avaluació ha de ser contínua i global, hem tingut en compte el progrés de l’alumnat en el nivell d’adquisició de les competències bàsiques pròpies de cada àmbit i les àrees treballades del currículum. Hem valorat el treball fet a casa, l’interès, l’esforç a fer-ho bé. Hem fomentat activitats d’autoavaluació en les exposicions orals realitzades i de coavaluació.

La setmana dedicada exclusivament al projecte ens hem distribuït en 3 tallers.

 • Senyals de trànsit

 

Els alumnes havien de confeccionar senyals  de trànsit amb diferents materials (plastilina, cartolines, pals de fusta) que després van haver de col·locar a la maqueta.

 • Gràfica de les marques dels cotxes de les famílies de 2n.

 

Els alumnes havien de respondre amb ajuda dels seus pares un qüestionari sobre Quin cotxe tenim a casa? (Marca, model, matrícula, marxes…). Cada alumne ho posava en comú en petit grup, i feien una estadística de les marques de cotxes dels alumnes de segon. I per últim realitzaven un gràfic de barres de les marques dels cotxes .

 • Taller de l’elaboració de la maqueta d’una ciutat.

Van pintar envasos reciclats com si fossin edificis, i van pintar cartrons grans, per fer la calçada, les voreres, parcs o places, carrers. Havien de dissenyar ells la maqueta de la ciutat i col·locar les senyals al lloc que creien més oportú, tenint en compte el que havien vist a la sortida pels carrers del barri.

Un cop finalitzada la maqueta, els alumnes havien de fer circular un cotxe de joguina per sobre, tot seguint les indicacions de les senyals i les normes de circulació. L’alumnat que realitzava la prova satisfactoriament obtenia el carnet de conduir.

Implementació

Com van triar el tema?

L’alumnat de 2n va dur a terme una pluja d’idees i posteriorment una votació per decidir el tema del projecte. Finalment l’animal escollit per estudiar va ser la Libèl·lula a 2n A i el Tauró a 2n B.

A partir d’aquí, es recull tot allò que ja sabem sobre el tema escollit i tot seguit es formulen les preguntes sobre els dubtes i interrogants sobre el tema. Aquí us deixem les preguntes que van formular els nostres alumnes de 2n.

Com s’han distribuït els grups?

S’han fet grups cooperatius i parelles de treball.

Com es duen a terme les sessions?

Es distribueix l’alumnat per grups a l’aula i amb l’ajuda de les tauletes digitals i entre tots/es van buscant la informació per intentar respondre a les preguntes formulades prèviament.

A més, tothom va poder portar informació de casa seva o de la biblioteca del poble (llibres, revistes, imatges, etc.) per aprofundir encara més en el projecte.

Com treballen?

De forma conjunta. Són ells els que s’organitzen, cada  membre del grup té una tasca a realitzar (secretari, coordinador, supervisor i material).

Com queda reflectit el treball al projecte?

Els nens i nenes fan un pòster on es va organitzant i reflectint tota la informació recollida sobre els dos animals, sempre contestant les preguntes formulades a l’inici.

COM L’HEM DUT A TERME?

TEMA:

L’alumnat de l’escola, durant les primeres setmanes de setembre, debat a les assemblees d’aula el tema del projecte general del curs. Finalment, amb la obligació de consensuar i aportar tres temes al Consell d’Infants.

En un segon lloc,  el Consell d’Infants, recull totes les propostes per unificar-les i preparar unes eleccions, on tot l’alumnat i professorat va poder exercir el seu dret de vot, per escollir el tema d’enguany.

El tema escollit va ser “Els Motors”.

 

VOTACIONS:

EIX TEMÀTIC

SESSIONS:

Cada grup classe tenia la flexibilitat de dur a terme aquest projecte en el moment del curs més adient per ells.

Les sessions un cop programades es desenvolupaven en les hores dedicades a les àrees de Medi i Plàstica.

Implementació del projecte

El nostre primer pas va ser definir les hores de tot el professorat participant en el projecte com hores STEAM, i per facilitar la tasca a tots els docents vam preparar un dossier conjuntament amb activitats competencials sobre l’Univers. Dins d’aquest dossier ja s’hi troben les activitats que s’empraran per a l’avaluació de les competències prioritzades prèviament.

La segona part del projecte, la preparació de la jornada de divulgació, vam decidir obrir-la molt més a l’alumnat, recordant-los-hi simplement l’encàrrec que ens havia fet l’Ajuntament de Balaguer i proposant-los-hi treballar per comissions. A partir d’aquí l’alumnat va decidir absolutament tot el que ells i elles van considerar per donar resposta al repte que teniem. El rol dels docents va ser el de guia, tant a les hores de classe com a les hores del pati (que era quan es feien les reunions de la comissió de coordinació).

Un cop finalitzat el projecte, valorem positivament els següents aspectes:

 • Docents que han experimentat a l’aula amb el treball en grups base.
 • Docents que han experimentat a l’aula per primer cop amb alguna estructura de treball cooperatiu.
 • Treballar de forma coordinada entre diferents departament didàctics.
 • La motivació, implicació i autonomia demostrada per l’alumnat en la segona part del projecte, treballant per comissions.

I creiem que hauriem de millorar:

 • La integració del coneixement dels diferents àmbits per donar resposta al repte inical
 • Centrar en els continguts la primera part del projecte
 • Introduir l’avaluació de competències transversals durant tot el procés
 • Proposar preguntes amb respostes tancades
 • Donar més veu a l’alumnat
 • Simplificar tot el procés
 • Tot el procés d’avaluació, caldria centrar-lo més en les competències de cada àmbit, però de forma integrada en el procés

IMPLEMENTACIÓ

Els alumnes de l’escola ja fa uns anys que treballen el projecte Lleida, per tant, ja en coneixen moltes coses. Tot i així, hem distribuït per cicles els continguts a treballar tot relacionat-ho amb el currículum de primària.

Com van triar el tema?

Els alumnes de quart per fer-se més seu aquest projecte, van decidir fer una pluja d’idees i després fer unes votacions. Aquest curs ja coneixien la dinámica i l’activitat va anar més fluïda.

A partir d’aquí, es recull tot allò que ja sabem  sobre el tema escollit i tot seguit es formulen les preguntes sobre els dubtes i interrogants sobre el tema.

Com s’han distribuït els grups?

S’han fet grups cooperatius.

Com es duen a terme les sessions?

Es distribueix l’alumnat per grups a l’aula d’informàtica i entre tots/es van buscant la informació per intentar respondre a les preguntes formulades prèviament.

Com treballen?

De forma conjunta. Són ells els que s’organitzen, cada  membre del grup té una tasca a realitzar (secretàri, coordinador, supervisor i material).

Com queda reflectit el treball al projecte?

Els nens i nenes cada dia han de fer un diari de la feina feta. Tenen una graella on posen: dia de treball, data i feina realitzada.

Tot el que cal saber sobre el càncer… comencem!

La fase d’implementació del projecte fa referència a la posada en marxa de les accions i activitats planificades.

Cada nivell de la ESO va desenvolupar durant tota una setmana les activitats plantejades prèviament, amb l’objectiu d’obtenir uns productes intermitjos i finals per ser avaluats (a través de diferents tipus d’avaluació explicats en l’apartat corresponent).

Prèviament a l’inici del projecte, es va informar a tot l’alumnat del material necessari per iniciar l’activitat.

Com implementem les tasques dels meteoròlegs

Vídeo

https://youtu.be/hHzq7HeTk6w

 

S’ha dividit l’aprenentatge en diferents etapes per crear una bastida que donarà lloc al producte final.

En una primera etapa, l’alumne descobreix els seus coneixements previs fent una activitat dinàmica a l’aula on relaciona imatges, vocabulari i definicions. A partir d’aquests es desenvolupa un seguit d’activitats per crear estructures del llenguatge, descobrir els diferents fenòmens meteorològics  i aprendre a descriure mapes i localitzacions de l’entorn.

En una segona etapa, aprèn a determinar les diferents variables meteorològiques fent ús de diferents instruments científics de l’institut i de  la motxilla bioclimàtica.

En una tercera, s’analitza estadísticament dades meteorològic, s’elaboren climogrames a mà i amb eines TIC.

Com a producte final, l’alumnat en grups elaboren una previsió meteorològica del seu poble mitjançant la metodologia croma i introduïnt una melodia musical.

 

QUAN BALLEM, MOVEM TOT EL COS. PARTS:……

Els alumnes van explicar a la pluja d´idees que quan ballavem movíem tot el cos; que les seves parts eren: panxa (tronc), cara (cap), els braços, cames, peus,…

Hi ha més parts?

Hem creat les figures del cos humà per davant i per darrere, juntament amb els noms de les seves parts. Els alumnes manipulen, llegeixen, pacten entre ells,…. per poder fer la seva representació.

Comencem….

Després d’obrir la caixa i motivar als alumnes per a què portessin informació de casa, implicant així a les famílies, es va iniciar el projecte.

Es van fer un conjunt d’activitats manipulatives, jocs de rol, i altres activitats vivencials i interdisciplinars que els alumnes van anar sistematitzant en el seu aprenentatge.

A mesura que s’anava treballant, s’anava plasmant tots els aprenentatges adquirits en un mapa conceptual en forma de mural i anaven creant el seu kit pirata.

La coordinació entre les diverses mestres es va fer els dilluns per la tarde en les hores de comissions de la ZER. On les mestres vam elaborar un material comú disposat al canvi segons la realitat de cada centre de la ZER.

Una vegada començat el projecte en cada escola, utilitzàvem les hores de coordinació per anar explicant com avançava cada mestra amb el seu projecte.