ENS ESCOLTEM!!!

L’alumnat que aquest any ha realitzat projectes a l’escola ha valorat molt positivament  la metodologia emprada i els aprenentatges que han  assolit.

Després de cada projecte s’envia a les famílies una enquesta que valora aspectes varis dels projectes duts a terme per tal de poder tenir una altra visió del treball per projectes.

Aquest any també hem engegat les reunions amb famílies de final de curs, reunions informals on es valora el curs i les metodologies emprades. Totes les famílies han avaluat molt positivament aquest treball per projectes i han manifestat que els seus fills/es estaven molt a gust treballant d’aquesta manera.

PLANIFIQUEM I ENS ORGANITZEM

En primer lloc els docents del nostre centre reflexionem sobre què entenem per treball per projects per tal d’unificar idees i conceptes.

I ens  proposem de millorar 4 projectes iniciats el curs passat:

  • El  meu cos: 1r de primària
  • L’infinit i mes enllà: 2n de primària
  • La fauna del Pallars: 3r de primària
  • Les plantes del Pallars: 4t de primària

Cada projecte integrarà diferente ambits: medi social i cultural, artístic: plàstica, lingü´sitic: llengua catalana i a 1r i 2n també la llengua anglesa. Per dur a terme els projectes, els docents implicats ens reunirem en cicle per tal de poder coordinar les accions a dur a terme.