La carpeta d’aprenentatge

A mesura que s’ha anat desernvolupant el projecte Dissenyem un Parc d’Atraccions, cadascun/a dels alumnes ha hagut d’anar omplint una carpeta d’aprenentatge personal digital i al núvol. El fet que fos online ha afavorit molt l’avaluació continuada i el seguiment dels aprenentatges de l’alumnat.

Els continguts de la carpeta són:

 1. Objectius personals
 2. Diari de les sessions
 3. Auto i coavaluació del treball en grup
 4. Reflexions finals sobre el procés d’aprenentatge
 5. Proposta de millores per al projecte

 

El plantejament inicial del projecte

Un dels canvis que s’han realitzat en el projecte respecte al curs anterior ha estat el plantejament inicial.

Per a fer-lo més competencial, en comptes de simplement plantejar als alumnes que havien de dissenyar un parc d’atraccions, s’ha elaborat un text similar a una licitació pública en la qual s’oferia a les empreses (grups de treball) un contracte per construir un parc d’atraccions.

El dossier de grup

Cada equip de treball disposa d’un dossier on s’inclou la informació básica del projecte Parc d’Atraccions. D’una banda, hi ha la descripció del projecte, amb les competències principals i els continguts clau que es treballen, i d’altra banda, un seguit de tasques de geologia i de física que s’han d’anar elaborant per a desenvolupar el projecte.

Els alumnnes treballen amb aquest dossier de forma totalment online, permetent així un estalvi de paper i una gran agilitat a l’hora de fer-ne avaluacions i donar feedback per part del professorat.

 

Resum del projecte: Dissenyem un Parc d’Atraccions

El dimecres 11 de març es va realitzar una reunió de l’equip impulsor de la Xarxa CB a l’Institut Joan Oró per recapitular la feina feta.

En aquest context, es presenta un petit resum de la feina realitzada en el projecte Parc d’Atraccions, de 4t d’ESO. A partir de la presentació realitzada, es planteja un debat entre els docents.

Les bicicletes – IMPLEMENTACIÓ

Des que vam escollir el tema del projecte vam anar sorgint moltes  curiositats, per això vam tenir l’oportunitat de conèixer a un ciclista que ens va explicar tota la seva història com a tal. Creiem que la participació de gent externa o visites a l’exterior és bàsica en qualsevol dels processos d’aprenentatge que anem desenvolupant a l’escola. Un vincle estret de col·laboració amb l’escola facilita i millora qualsevol dels reptes que ens plantegem. Cal establir-hi bons canals de comunicació i deixar que entrin a les aules per augmentar la motivació i fer els projectes més significatius.

SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS:

Activitat inicial: Pluja d’idees per triar el mitjà de transport.

Vam  posar una imatge de cada mitjà de transport que els/les alumnes anaven dient. Finalment vam fer votacions fins que va sortir per majoria la bicicleta.

Activitat avaluació inicial: Fem una pluja d’idees dels coneixements que tenen els/les alumnes sobre la bicicleta. El docent intervé fent algunes preguntes:

 

 • Què sabem de la bicicleta?
 • Què volem saber de la bicicleta?
 • On podem trobar aquesta informació?

 

Una vegada vam contestar aquestes preguntes, vam passar aquest qüestionari a les famílies que l’havien de fer juntament amb els nens/es.

 • TINC BICICLETA?
 •  ÉS GRAN O PETITA?
 • QUANTES RODES TÉ?
 •  DE QUIN COLOR ÉS?
 •   PER ON PASSEGEM?
 • AMB QUI PASSEGEM?
 • QUÈ ENS POSEM QUAN ANEM AMB BICICLETA?

Aquest qüestionari ens servirà per fer un recompte de dades a l’aula i, més endavant, per realitzar una activitat al centre, amb les seves pròpies bicicletes.

 

Activitat d’introducció: també amb l’ajuda de les famílies es dur a terme una recerca d’informació sobre la bicicleta i es crea aquest racó:

ACTIVITATS D’APLICACIÓ:

Visita d’un ciclista: Ens va visitar el ciclista targarí Pere Esqué. Ens va ensenyar la bicicleta i la roba amb que competeix. Hem vist fotografies de la última cursa que ha participat: “La Cape Epic” de Sud-Àfrica.

Visita a la botiga de bicicletes “Tarragó”

Circular amb bicicleta pel circuït, respectant els senyals de trànsit: pas de vianants, stop, semàfors.

Connexió amb skype amb l’escola de Torrelavit, J.J.Ràfols, que també han fet el projecte de les bicicletes i ens van explicar moltes coses de la bicicleta i els hi vam ensenyar el que vam fer nosaltres.

 

COM IMPLEMENTEM ELS PROJECTES?

En el moment que és necessari cercar informació i investigar, comentem als alumnes que demanin col·laboració a la família o a algun especialista proper que ens pugui ajudar. La informació sobre el projectes es busca per Internet en horari escolar, la poden obtenir de materials que porten de casa o de la Biblioteca Municipal. Aquests materials poden ser: revistes, fotocòpies, fotos, al Bibliopati també recorren al préstec de llibres sobre continguts…

A partir de les informacions recollides de diferents àmbits, es fa una llista i en l’assemblea d’aula s’organitzen les parts (subtemes) en les quals s’aprofundirà. Cada apartat es reflecteix en un document per poder ser treballat en equips i ser capaços d’explicar-ho d’una manera estructurada.

La relació de coneixements previs amb la nova informació s’organitza a partir de les aportacions de l’alumnat, ja que cal comprovar la seva certesa i a partir d’aquesta cerca es plantegen noves preguntes i noves dinàmiques de treball en equip per tractar la informació i adaptar-la per a què pugui ser verbalitzada pels nens i nenes. Les dinàmiques i tècniques cooperatives afavoreixen la participació de tots els alumnes i creen un clima de confiança.

El tractament de la informació és un procés lent, però a cada sessió es situa a l’alumnat en quin moment del procés es troba i que s’espera d’ell (coneixement de l’objectiu de les tasques). El mapa conceptual o el llistat de tasques consensuat amb els alumnes, es la imatge present a l’aula amb l’objectiu de plasmar la interrelació de les idees i conceptes sobre el tema.

És un treball en el qual els nens i les nenes són protagonistes i les mestres fan de guia, les explicacions les donen l’alumnat en el seu equip/grup de treball i un portaveu de cada grup exposa les opinions del seu grup a la resta d’equips/grups.

IMPLEMENTACIÓ

Donat que cada curs escollim un projecte interdisciplinar a nivell de centre, és costum deixar triar als alumnes el tema que volen treballar segons les inquietuds i interessos que els somou i els motiva, de cara al curs vinent.

A nivell d’aula, escollim el tema que més interessa i, després de posar-ho en comú amb tots els altres cursos, es trien els tres de més interès. Posteriorment es porta a terme una votació per part de tot l’alumnat del centre i  els resultats es fan coneixedors abans de finalitzar el curs.

Iniciem el projecte tot fent una pluja d’idees dels coneixements previs de l’alumnat mitjançant el Què en sabem?, per arribar a l’aprofundiment a fi de trobar respostes als seus interessos i motivacions tot preguntant: Què en volem saber?

La informació que facilita el progrés del nostre projecte  s’ obté mitjançant sortides, visites de professionals al centre, cerca d’informació amb la utilització de les noves tecnologies ( tauletes digitals), activitats i tallers duts a terme a l’ aula  i d’altres informacions que han cercat a casa.

La nova informació es relaciona amb els coneixements previs dels alumnes mitjançant: murals d’aula que permeten relacionar els coneixements de forma visual, línies del temps, glossaris, exposicions artístiques,….

Aquest projecte s’ha dut a terme de forma interdisciplinària en treballar competències transversals, en què l’activitat competencial n’és punt de partença i desenvolupament, tot tenint en compte les dimensions a treballar.

Les activitats han abraçat una ampli ventall tipològic, des del caire més artístic i matemàtic al lingüístic i social, tot tenint present que l’alumne és el protagonista del seu  aprenentatge i en el qual, el mestre, esdevé guia del procés.

Algunes de les activitats realitzades han estat:

 • Visualització i cinefòrum.
 • Decoració de portes temàtiques.
 • Elaboració de joguines òptiques ( taumatrop i zoòtrop)
 • Planificació, organització, elaboració i gravació de curtmetratges.
 • Storyboard: planificació gràfica d’una escena.
 • Estudi dels plans: fem de càmeres.
 • Entrevistes a experts relacionats amb el món del cinema.
 • Biografies d’actors i directors de cinema.
 • Elaboració de la línia del temps sobre la història del cinema.
 • Dramatitzacions de teatre utilitzant les ombres xineses.
 • Elaboració de curtmetratges d’animació utilitzant la tècnica Stop-Motion.
 • Lectures comprensives a través de la història del cinema, noticies sobre premis cinematogràfics,…
 • Cerca d’ informació i elaboració de taules sobre els oficis del cinema: contrastant la informació que sabem i ampliant amb els nous coneixements trobats.
 • Gimcanes de cinema: memoris de pel·lícules, joc de les cadires musicals ( bandes sonores), jocs endevinar títols pel·lícules,….
 • Planificació del tallers per la setmana cultural relacionats amb el món del cinema: maquillatge de pel·lícules,….
 • Cloenda final, convertint l’escola en un cinema, on tots alumnes accedien a les sales amb la prèvia reserva de la seva entrada.
 • Escolta activa i anàlisi musical de bandes sonores.
 • Instrumentalització ( flauta ) de bandes sonores.

COMENCEM!

A Partir de la línia del temps i de les activitats de motivació en relació a invents i inventors de la història, cada grup va escollir l’invent que li resultava més motivador per a fer-ne una investigació( situació en el temps, característiques de l’invent, inventor i possibles utilitats en la vida de les persones, vídeos il·lustratius, maquetes, dibuixos…).

Un cop recollida i seleccionada tota la informació , cada grup organitza el seu material per poder dur a terme la seva exposició oral davant el grup- classe, tenint en compte els càrrecs dins el grup. Uns alumnes busquen informació, els altres dissenyen l’invent, altres escriuen la informació seleccionada i altres tenen cura de l’ordre i funcionament general de l’equip.

Tot seguit  cada equip elabora un guió que els servirà de guia per tal de desenvolupar la seva exposició oral de manera ordenada i clara. Com és habitual hi ha grups que van necessitar l’ajuda del mestre/a més que els altres. Val a dir que el funcionament de l’alumnat de 4t, al ser més autònoms que els de 3r  va ser més fàcil.

L’exposició oral de 4t es va recolzar també amb una presentació en  Power Point. Algunes d’elles van ser força originals i complertes, ja que es van inserta vídeos, gifts, i altres efectes.

La resta de grups que no exposava comptaven amb dossier per prendre notes de la presentació dels companys/es que posteriorment es va afegir a la carpeta d’aprenentatge personal.

Es va observar que d’aquesta manera els uns podien aprendre dels altres i així s’ampliaven els coneixements.

Tenint en compte que el nostre projecte té un enfocament STEAM, vam plantejar una activitat de robòtica.

Amb l’alumnat de quart vam endinsar-nos en el  món de la tecnologia, del pensament computacional. A partir del joc de LEGO WE DO, vam construir uns robots, treballant amb grups cooperatius, on cada nen tenia un rol (de programador, de supervisor i de buscador), i després els vam programar. Pensem que és important que se n’adonin de l’ús que tenen els robots i les màquines al nostre dia a dia i de com poden arribar a facilitar-nos la vida quotidiana.

ENS POSEM EN MARXA

S’han dissenyat  activitats diferents per donar resposta a les inquietuds de l’alumnat. Les activitats seran en gran grup i en petits grups, aquestes últimes de forma rotatòria.

Abans de començar amb les activitats d’aprenentatge observem els llibres que tenim a l’aula envers la temàtica i també els llibres que ens han portat les famílies.  D’altra banda, també fem diferents activitats de coneixements previs, com ara en petits grups i de forma rotatòria creen un mural de l’hàbitat, creació del coet com a mitjà de transport amb peces de lego i creació de l’astronauta amb plastelina.

Una part dedicades a activitats en gran grup, com per exemple; contes, converses i diàlegs, visionament de vídeos envers les temàtiques i experiments. Més concretament aquestes són:

El Planeta Terra.

– Observem la bola del món, descobrim diferents aspectes envers ella.

– Experimentem amb la bola del món i una llanterna per descobrir el dia i la nit.

– Observació del vídeo “La tierra y sus partes” (Happy learning).
Hàbitat.

– Expliquem contes i llibres de coneixements per tal de descobrir els elements més importants de l’univers (els planetes i els satèl.lits naturals i artificials)

– Elaborem el sistema solar per l’aula a mida que descobrim els diferents elements.

– Elaborem constel.lacions després d’haver parlat dels colors de les estrelles, de què están fetes i de com es moren.

– Descobrim què són els meteorits i que va provocar la mort dels dinosaures (contes, vídeo i diàleg).

– Parlem envers què són els extraterrestres i la seva existència.

El Cos de l’astronauta i el seu vestit.

– Conversa envers com respirem a l’espai sense oxígen/com respirem a la terra.

– Observem el vídeo “aparato respiratorio” (happy learning)

– Observem i manipulem parts de l’aparell respiratori.

– Presentem un astronauta i el vestim per preparar-lo per anar a la lluna amb totes les parts del seu traje.

– Fem una fitxa on els infants han de relacionar la paraula de les parts del cos treballades amb l’astronauta.

Viatges a l’univers.

– Observem mitjançant telescopis al cel per observar les estrelles i observem també constel.lacions.

– Enlairar els coets que s’han fet en P.G

– Cantem la cançó del coet del “Pot Petit”.

Notícia d’actualitat.

– Abans de presentar les activitats de rotació als infants es visionarà notícies d’actualitat i se’n parlarà per posteriorment treballar-les en P.G.

I altres més manipulatives i experimentals que serán en petit grup. Totes elles ens ajudaran a adquirir coneixements que després transmetrem en el producte final.  Aquestes activitats de petit grup són:

El Planeta Terra.

– Fem un collage del nostre planeta, el planeta blau

Hàbitat.

– Experimentem i descobrim diferents elements de l’univers mitjançant la taula de llum i altres elements.

El Cos.

– Escrivim les parts del cos humà i relacionem amb el dibuix de l’astronauta .

Mitjans de transport.

– Fem un coet per després fer-lo volar.

Notícia d’actualitat.

– Elaborem una notícia d’actualitat envers l’univers composant el seu títol i la seva imatge.