Opinió dels nostres alumnes

L’experiència ha estat molt positiva; la motivació de l’alumnat en la realització de l’activitat ens ha demostrat l’agrat amb el que l’han executat.

L’avaluació per part del professorat és molt bona, per la qual cosa pensem repetir aquesta experiència el curs vinent amb els alumnes de GES.

L’avaluació per part de l’alumnat ha estat bona, en quant al treball individual, en petit grup i gran grup.

Metodologia

Durant els dos dies de les JI, els nostres alumnes s’organitzen en equips de treball cooperatius heterogenis creats pel tutor i comentats a l’equip docent.

Tal com es plantegen les activitats de les JI, els equips cooperatius són els que ens permeten compartir opinions, reflexions i generar/fomentar el pensament crític en el nostre alumnat.

D’altra banda, cal destacar que les diferents activitats dutes a terme segueixen l’organització d’una seqüència didàctica competencial, és a dir, un inici motivador i significatiu per l’alumnat; el desenvolupament necessari per assolir/treballar els continguts seleccionats; i, finalment, uns moments de síntesi basats en la reflexió i creació d’un dels productes finals.

CANTINA A L’INS SERÒS

L’Institut de Seròs us presenta una de les activitats que més enrenou ha portat aquest any al centre.

En el primer any del curs PdC, una aula on s’imparteix un Projecte de Diversitat Curricular, i en la matèria d’emprenedoria els alumnes han organitzat una cooperativa i han montat una petita cantina per a donar servei a una de les reivindicacions dels últims anys. Els alumnes i professorat sempre han demanat un petit local on comprar una mica d’esmorzar.

En les següents entrades us farem cinc cèntims de com s’ha gestat tota aquesta operació i dels principals punts que us poden interessar.

No hi ha dubte que ha set un projecte de gran dificultat on la cooperació entre alumnes i professorat ha set indispensable.

 

AVALUEM PER APRENDRE

L’avaluació que hem dut a terme ha estat mitjançant l’observació, perquè creiem que és una bona forma de plasmar l’avaluació. Adjuntem els ítems que ens vam proposar per valorar la jornada d’activitats al pati:

Participació
Difusió
Temporalització
Compliment de les activitats proposades

Un cop passada la jornada de patis, on vam confeccionar diferents espais i jocs per l’alumnat, la comunitat educativa ha valorat molt positivament l’ús que han fet els i les alumnes amb tot allò que es va programar i dur a terme.

Cada cicle va treballar en una activitat per dur-la a terme el dia de la jornada de patis, i cadascú va avaluar la seva activitat d’aquell dia. Per tal de tenir plasmada tota la feina realitzada vam fer un dossier de treball on hi havia la planificació, la implementació i l’avaluació.

LA VEU DELS ALUMNES

Partim de la idea que la veu dels alumnes ja es dur a la pràctica des del començament de cada projecte, ja que els alumnes elegeixen, dins un tema marc, el subtema que volen treballar i aprendre. També tenen veu pel que fa a les activitats d’avaluació que es fan abans, durant i després dels projectes, ja que amb ells construïm una part important dels instruments que avaluaran els seus procés d’ensenyament aprenentatge.

Durant el projecte, també el van avaluant i valorant, cosa que ens serveix tant als mestres com als alumnes, per poder veure realment si anem seguint els seus interessos i si els hi hem creat de nous.

Per a nosaltres és molt important el fet de poder crear interessos als nostres alumnes, ja que segons les qüestions socials, culturals i econòmiques, és un aspecte que costa molt de treballar.

Al final del projecte, es fa una valoració global (oral i/o escrita) sobre quins aspectes els hi ha agradat més i quines coses canviarien.

Com a conclusió, podem dir que amb el guiatge del mestre i el treball cooperatiu amb els companys i les companyes, cada nen i cada nena aprèn descobrint i participa activament en els processos cognitius de cada fase del projecte.

 

COM AVALUEM?

Com a equip docent considerem l’avaluació com un aspecte esencial en l’aprenentatge. Degut a aquest fet ens plantegem l’avaluació del projecte com a element per aprendre.

No elaborem un portafolis avaluatiu exclusiu d’aquest projecte, sobre els motors, sinó que l’englobem dins del portafolis avaluatiu personal, que elabora cada infant al llarg del curs escolar.

Si tenim en compte que utilitzem l’avaluació bàsicament per aprendre, entendreu que hem elaborat pautes de registre, i rúbriques amb criteris avaluatius per dur a terme una avaluació formativa. En alguns casos (perquè les pròpies mestres assenyalen els elements a millorar) i avaluació formadora en altres moments (perquè l’alumnat ha expressat i consensuat els aspectes més rellevants a millorar en les diferents tasques).

Producte final

L’alumnat va valorar que volien compartir el que havien descobert amb les altres classes del cicle a través d’una exposició oral. En l’explicació a les altres classes es pot observar com havien integrat els continguts i les competències educatives que havien treballat i com eren capaços de transmetre aquests aprenentatges als altres. Van compartir els aprenentatges amb alumnes de diferents edats i va saber adequar el seu discurs a les diferents necessitats i nivells.

A més, van crear grans xarxes conceptuals que es van anar confeccionant a mesura que sorgien els diferents continguts, i que s’han exposat a l’aula.

A més, a mode de resum, es va crear un vídeo del projecte per poder-ne fer difusió a les famílies i a l’entorn a través del web del centre.

El que hem aconseguit amb la Marató

Els productes finals de cada grup d’alumnes són el resultat de les tasques organitzatives, d’investigació, treball i difusió proposades per a cadascun dels nivells. Aquests productes finals suposen un repte per als alumnes, generant una solució real per a un problema real.

El fet que tot el projecte que us presentem vagi destinat a recaptar fons per La Marató de TV3, una acció solidària coneguda i arrelada en la nostra societat, fa que la motivació per obtenir un bon resultat sigui encara més gran (per als alumnes, l’important no és només l’avaluació, sinó poder col·laborar d’una manera activa en aquest moviment solidari tant àmpliament participatiu).

Així, cada nivell genera diferents models de producte, tots relacionats amb la temàtica de la Marató d’enguany, el càncer. Cada grup d’alumnes comparteix i presenta les seves propostes a la resta, i ofereix un esmorzar saludable a tots els membres de l’institut..

Així, els alumnes de 1r d’ESO van organitzar activitats lúdiques per gaudir de la jornada final, en la que es recullen donatius per la marató (jocs tradicionals que van relacionar amb la temàtica de la Marató, taller de polseres…).

A 2n d’ESO el producte final va ser fer una presentació explicant les tasques dutes a terme durant el projecte i la preparació d’activitats per a tenir un dia saludable, incloent una recepta (amb ingredients, preu,, procés d’elaboració i valor nutricional). Van fer un vídeo explicant la recepta i les van recollir totes en un llibre digital. També van preparar-se un vestit adequat per a la presentació (de cuiner.…).. Després, van analitzar totes les receptes i les van etiquetar amb banderetes segons el seu nivell de patologia alimentària.

Els alumnes de 3r d’ESO van recollir tots els productes intermitjos en una pàgina web. Així, hi han exposat per cada tipus de càncer, la recerca d’informació, el póster que explica, l’entrevista a una persona relacionada amb la temàtica (metge, pacient, familiar, investigador…), les gràfiques on es representa l’afectació del càncer per sectors de població, i els jocs que han preparat per explicar el tema als seus companys i per fer prendre consciència del problema, si es pot fer quelcom per prevenir-lo i com actuar davant la malaltia., També hi han incorporat les imatges de la diada que es celebra per recaptar fons per la investigació, amb la taula on van vendre els seus esmorzars saludables.

I els alumnes de 4t d’ESO van fer de periodistes preparant un informatiu, amb notícies sobre el càncer i la Marató. També hi havia entrevistes a científics, metges i pacients. Aquí en teniu una mostra.

EL PRODUCTE FINAL

El producte final d’aquest projecte va ser la creació d’un Sides, on tots els alumnes eren editors i responsables de l’edició d’un dels apartats del treball. Però dins d’aquest sides hi ha subproductes finals que són molt importants per donar resposta a la pregunta del projecte: ESTEM DISPOSATS A MENJAR INSECTES?

Enllaç al SIDES.

Els SUBPRODUCTES que hem obtingut són:

  • Enquesta feta amb el Google forms. Aquesta enquesta (que estava formada per vuit preguntes) la van contestar un total de 88 membres de la comunitat educativa del Guindàvols. Les respostes es van utilitzar com a dades reals per realitzar el contrast d’hipòtesis.
  • Discussió dels resultats obtinguts amb el contrast d’hipòtesis. Cada grup de treball va dur a terme un contrast d’hipòtesi per veure si la primera pregunta de l’enquesta tenia relació amb alguna altra pregunta.

Contrast 1 by montse on Scribd

 

Contrast 2 by on Scribd

 

Contrast 5 by montse on Scribd

  • Creació d’Apps informatives sobre les característiques dels insectes que són aptes pel consum humà.

METODOLOGIA

Es va començar el projecte fent la següent pregunta a l’alumnat?

ESTEU DISPOSATS A MENJAR INSECTES? En aquest moment es va obrir un debat sobre el consum insectes molt enriquidor. I tot seguit es va passar el següent documental (que va ser el fil conductor del projecte) que parla sobre el consum d’insectes del programa “COMANDO ACTUALIDAD” titulat “Lo nunca visto – Insectos”.

Comando actualidad “Lo nunca visto-Insectos”.

L’alumnat també va poder tenir l’oportunitat de visualitzar els següents vídeos:

Els insectes seran l’alimentació del futur?

-Hamburguesa de grills.

-Los insectos ya se pueden encontrar en las estanterías de los Supermercados.

Un cop mirats els documentals, l’alumnat va fer-se una opinió més acurada sobre el consum d’insectes de la nostra societat. I a partir d’aquí es van establir grups de treball de dos o tres alumnes on cada grup treballava un punt diferent del projecte, però tots els grups de treball van realitzar un contrast d’hipòtesis i una app informativa dels insectes comestibles.

El projecte es va dividir en sis  apartats. Aquests apartats els va decidir el professor i cada grup va escollir un dels apartats per desenvolupar.

-Descripció dels insectes comestibles.

-Relació de països que tenen incorporats els insectes a la seva dieta.

-De quins factors depèn el consum d’insectes?

-Valor nutricional dels insectes.

-Receptes d’insectes.

-Creació de l’estructura del Sides i disseny de l’enquesta.

La informació del projecte es va presentar amb un Sides. Tots els alumnes eren administradors del Sides, i cada grup era el responsable de fer l’edició d’un dels apartats del Sides. No obstant, l’apartat del treball “De quins factors depèn el consum d’insectes?” el van realitzar tots els grups, ja que cada grup va fer un contrast d’hipòtesis.

Abans de fer el contrast d’hipòtesis, es va explicar què era un contrast hipòtesis i quina utilitat tenia fer un contrast d’hipòtesis, ja que un dels objectius era descobrir de quins factors depenia el consum d’insectes a la nostra societat.

Al finalitzar tots els apartats es va donar unes nocions bàsiques als alumnes de com funcionava l’App Inventor. I a partir d’aquest moment van començar el disseny de l’app.

Per acabar el projecte, cada grup va realtizar l’exposició oral davant de la resta dels grups classe. Aquesta exposició oral va ser avaluada per part de l’alumnat (avaluació entre iguals), i també per part del professor.

Al finalitzar el projecte, ens vam veure mig obligats a fer un tastet de dos tipus d’insectes diferents comprats al Carrefour (grills i cus). No tots els alumnes van voler provar-los. Us deixem un recull d’imatges d’aquells moments.