METODOLOGIA

A grans trets, aquest projecte s’ha enfocat amb la finalitat que l’alumnat gaudeixi amb l’aprenentatge, a partir d’una vessant competencial i amb un plantejament actiu i molt vivencial. Cal dir que el treball en grups ha estat clau en el desenvolupament del Projecte ja que ha aconseguit una bona cohesió social dins de la classe així com l’assoliment de conductes tant claus com la responsabilitat, la pertinença dins un grup i l’autonomia. És important destacar també el paper rellevant de les TAC així com la creativitat i l’originalitat.

Abans però, han de fer-se experts en aquest tema ( història del cinema, elements audiovisuals, elaboració d’un guió… ). Per aquesta raó, es plantegen una sèrie d’activitats competencials i en les quals s’interrelacionen continguts de totes les àrees curriculars.

Tot l’enfocament del projecte s’ha fonamentat en la recerca, que comporta un constant procés reflexiu; en la interpretació de dades i en la capacitat d’elaborar uns petits textos expositius en forma de vídeo i de manera cooperativa.
El recorregut del treball és marcat pels alumnes. El rol del professorat no ha estat el de donar respostes sinó el de fer les preguntes adequades que permetien seguir fent recerca i reorientació del procés de treball.
Els alumnes han treballat molt en grups cooperatius, a gran grup i per parelles.
Es presenten tasques de diferents àmbits (artístic, lingüístic, coneixement del medi, digital)
Per fer arribar a les famílies tot aquest treball es pengen notícies al bloc de l’escola i el producte final serà obert a les famílies .

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *