La veu dels alumnes de FEDAC Prats

A continuació us deixem un recull dels comentaris més destacats que han fet els alumnes en la rúbrica d’autoavaluació  i un video sobre la festa final del projecte “La música ens mou”, també amb comentaris dels alumnes:

 • “He après a tenir més confiança en mi mateix, a creure en l’equip”
 • “Hem tingut bona coordinació amb els altres grups”
 • “M’ho he passat més bé que els altres anys”
 • “He perdut la vergonya”
 • “He après a dissimular la vergonya”
 • “Hem arribat a acords sense discussions”
 • “He pogut triar el que m’agrada fer”
 • “Estàvem nerviosos, teniem por d’equivocar-nos, però tot va sortir molt bé”
 • “Aquest any va ser el doble de guai perquè podiem triar el que voliem fer i estàvem barrejats”
 • “He après a fer anar els llums, el canva, el projector, l’Audacity,…”
 • “He après nous passos de ball i a escoltar als companys”
 • “M’ha agradat inventar balls”
 • “He après que per ballar ens hem de posar d’acord”
 • “He après a confiar en tots els del grup”
 • “M’he sentit una nena gran”
 • “M’ha agradat molt perquè m’he divertit moltíssim”
 • “He après que quan es balla hem d’estar atents”
 • “Hem après a aprofitar materials”
 • “Hem après a treballar en equip”
 • “Junts ens ho passem millor”
 • “Si ho fes un de sol no sonaria tan bé com moltes persones”
 • “He après a pintar amb esprais i a tocar en grup”
 • “He après a reciclar tambors, a fer ritmes, a pintar amb esprais, a tocar el tambor”
 • “No fa falta saber molt d’una cosa per fer un gran espectacle”
 • “He après que no cal comprar tambors”
 • “He après a fer silenci”
 • “He après a fer un concert de batucada”
 • “Si hagués de tornar a triar repetiria”
 • ……..

Video projecte “La música ens mou”

Avaluació. FEDAC Prats

Per tal d’avaluar la realització del projecte i el seu producte final ens basem en els següents criteris d’avaluació.

Que l’alumne sigui capaç de:

 • Participar i col·laborar en l’organització de la festa de final de curs, actuant amb respecte i responsabilitat per arribar a uns acords.
 • Crear, preparar i organitzar la festa de final de curs tot desenvolupant els acords presos.
 • Mostrar els seus talents tot gaudint de la festa de final de curs.

Tenint en compte que cada grup de treball estarà format per alumnes de diferents edats s’utilitzen els següents instruments d’avaluació:

Producte final. FEDAC Prats

El producte final que han de fer els alumnes és una representació musical de tota l’escola com a festa de final de curs que es portarà a terme a finals de juny.  L’activitat proposada representa un repte real per a tots els alumnes, tant a nivell individual com col·lectiu.

Tal com hem explicat abans els alumnes poden triar entre diverses possibilitats segons els seus interessos i talents: decorats, música, presentadors, guionistes, batucada, balls i llums i so.

Durant el tercer trimestres els alumnes, distribuïts per grups, segons interessos i talents, i acompanyats per 2 mestres es reuneixen setmanalment per preparar la seva tasca.

En aquest producte final hi queden totalment vinculats els objectius proposats en el projecte.

La festa va adreçada a totes les famílies i tot el públic que hi estigui interessat.

Com és habitual se’n farà difusió als diferents blocs de l’escola i a les xarxes socials.

Escola FEDAC Prats: Implementació

El projecte “La música ens mou” va començar ja el primer dia d’escola quan els mestres van rebre els alumnes amb una petita coreografia de la cançó “Volcans” de Buhos i els alumnes s’hi van anar afegint. Va ser una manera de donar resposta a l’interès mostrat pels alumnes per les músiques de les entrades a l’escola, manifestat ja el curs passat.

A partir d’aquí cada grup va triar i treballar un instrument que donaria nom a la classe.

Les festes de l’escola també han estat relacionades amb el tema: Castanyada, Nadal al carrer, Carnestoltes,  on la música ha estat el leit motiv de les celebracions.

També s’han fet dues sortides al Palau de la Música per gaudir dels espectacles “Big Bang Beethoven” i “Trencadís de cançons”, prèviament treballats a les aules.

Durant tot el curs s’ha anat treballant cançons, instruments, gèneres musicals, compositors, grups musicals,…. en diferents llengües aprofitant la participació de l’auxiliar de conversa nadiua que tenim a l’escola.

Les obres de teatre escollides aquest curs també han estat relacionades amb la música: “Tututs” i “El cistell de la Caputxeta”.

I per primera vegada a la història de l’escola els alumnes seran els creadors i organitzadors de l’espectacle de la Festa de Final de curs

 

Escola FEDAC Prats: Metodologia

Les metodologies utilitzades per treballar el projecte “La música ens mou” són molt diverses, en funció de les activitats a realitzar: treball cooperatiu, gran grup, individual i en parelles. Els grups es formen seguint diferents criteris: interessos, talents i atenció a la diversitat.

Amb l’objectiu de treballar l’expressió tant oral com escrita i l’autonomia es comparteixen els diferents aprenentatges entre companys d’aula, d’escola i del poble. S’afavoreix així l’aprenentatge entre iguals i l’aprenentatge i servei.

S’utilitzen els diferents espais de l’escola (aules, gimnàs, pati, aula d’informàtica,..) i de l’entorn proper (carrers del poble, sala polivalent, església parroquial, residència d’avis, centre de dia, llar d’infants,…) i un espai/edifici emblemàtic com és el Palau de la Música.

En quant a la preparació del producte final (Festa de final de curs) s’ha partit de les preguntes “Què us agradaria fer per la Festa de Final de Curs, relacionat amb el projecte “La música ens mou?” i “Quines tasques són necessàries per dur a terme una Festa de Final de curs?” . A partir de les respostes i consens dels alumnes s’han creat diferents grups de treball per preparar la festa.

 

Escola FEDAC Prats: Planificació

A partir del projecte d’interioritat que realitzem a l’escola des de fa dos cursos,  un grup d’alumnes va mostrar interès per saber l’origen d’algunes melodies/músiques que sonaven cada dia a les hores d’entrada a l’escola.

És aquest el motiu pel qual aquest curs es porta a terme el projecte “La música ens mou”.

Aquestes són algunes de les activitats que formen part del projecte.

 • Noms d’aules (instrument de música) a partir d’unes consignes (percussió, vent i corda)
 • Activitats relacionades amb l’instrument escollit.
 • Audició de cançons en 3 llengües
 • Lectura de lletres de cançons.
 • Pintar la música.
 • Elaboració de textos expressant emocions a partir d’una audició.
 • Anàlisi del contingut de la lletra d’una cançó.
 • Recerca d’informació: aparell fonador, grups musicals, compositors, contaminació acústica, …)
 • Exposició d’instruments del món “Sons del món”
 • Creació d’un instrument musical.
 • Reescriure/canviar la lletra d’una cançó.
 • Visites/espectacles al Palau de la música.
 • Teatres de temàtica musical.
 • XXXII Nadal al carrer “El Nadal ens mou”. Representacions de Nadales.
 • Càlcul de recursos necessaris per la festa de final de curs.
 • Preparació d’una actuació o ambient per la festa de final de curs, segons talents. 

Escola FEDAC Prats

Som un grup de 15 mestres que ens adaptem als canvis i busquem noves maneres de treballar, fent que l’alumne/a se senti el veritable protagonista del seu aprenentatge. Fomentem l’aprenentatge actiu, significatiu i vivencial. El fet de tenir un nombre reduït d’alumnes i un fort vincle amb el territori ens facilita aquest camí i ens permet buscar nous entorns i fonts d’aprenentatge.

Aquest és el primer any que participem en la Xarxa de Competències Bàsiques i en l’equip impulsor hi participa tot el claustre.

L’equip de mestres està molt engrescat en el projecte que realitzem a nivell d’escola  “La música ens mou” perquè creiem que pot aportar motivació, confiança, interès,… en definitiva, un aprenentatge competencial que dóna resposta a la diversitat tot desenvolupant els talents personals de cada alumne/a.

Al llarg del procés d’aquest projecte volem desvetllar la sensibilitat i creativitat musical i artística de  l’alumnat.