Tag Archives: literatura digital

LITERATURA DIGITAL

Font: http://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/hipertulia2/literatura.html

Font: http://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/hipertulia2/literatura.html

Recentment ha aparegut el concepte literatura digital, també anomenada literatura transmèdia o ciberliteratura.  Aquest concepte no s’ha de confondre amb el de literatura digitalitzada, que fa referència únicament al suport  de lectura, és a dir, l’ordinador, l’Ibook, la tablet…
La literatura digital, en canvi, fa referència a les obres literàries que inclouen, a més del suport digital, hipervincles que permeten al lector passar d’un fragment a un altre clicant-los, i participar i interactuar activament amb l’obra. Pot incloure música, sons o veus.
Hi ha literatura digital en poesia, narrativa i teatre, de manera que ja es parla de gèneres de la ciberliteratura.

Segons Neus Real i Cristina Correro, la literatura digital infantil es pot presentar de la següent manera,

No ficció • Obres que han estat concebudes específicament per al mitjà electrònic.
• Obres amb precedent analògic
Tenen una funció informativa. Serien l’equivalent als llibres analògics de coneixements.
Eix del llegir per aprendre.
Ficció • Obres originals fetes per a la literatura digital.
• Versions en pantalla dels clàssics i dels contes populars.
• Adaptacions
Tenen la funció de gaudir del text. Eix del paler de llegir.

Sigui com sigui, el paper de la mediació en l’accés dels petits lectors a la producció digital és essencial, igual com ho és en la literatura en paper.

Feu un cop d’ull a aquestes cinc aplicacions  per fomentar la lectura literària digital en els nens, i les a la llista d’aplicacions que han elaborat la Neus Real i la Cristina Correra del grup Gretel, i que trobareu a les actes del Simposi internacional de literatura en pantalla celebrat l’octubre passat.