MOLLERUSSA CM: EXTENSIÓ DE TERRENY I NOMBRE D’HABITANTS – EL TRENQUET

ACTIVITAT REALITZADA A CICLE MITJÀ (4t)

PRODUCTE FINAL:

Cada alumne va fer un recull de les activitats que havien realitzat en un dossier.

Avaluació:

D’una banda vam tenir en compte la valoració dels resultats (es va realitzar a través d’una app amb les tauletes anomenada Kahoot).  I d’altra banda, els processos, l’avaluació dels grups i la de cada alumne en particular. De la mateixa manera, ens sembla convenient que siguin els alumnes els qui facin una valoració de la seva pròpia feina i del projecte.

METODOLOGIA:

El projecte MOLLERUSSA és un projecte que ho treballa tota l’escola del MIP i que està establert per l’equip docent. El projecte s’ha portat a terme durant  una setmana i s’ha treballat des de les següents àrees: català, matemàtiques, coneixement del medi natural i social i plàstica

Per poder fer les explicacions ens hem ajudat amb algun vídeo, murals, etc., de manera que es combinin textos amb fotografies i material multimèdia.

Per acabar s’han realitzat tasques com :

 • Activitats en grups.
 • Activitats cooperatives. ( La maleta d’en Manel).
 • Coneixement de l’ús correcte amb eines informàtiques.

IMPLEMENTACIÓ

El desenvolupament d’aquest projecte comportarà:

 • Un treball de camp (sortir per diferents zones de Mollerussa, preguntar a les persones que viuen a la ciutat) i una anàlisi del paisatge.
 • La recerca d’un relat històric que sigui interessant ( exemple: TRENQUET).
 • L’elaboració d’un gràfic de barres, línies i punts sobre l’extensió de terreny i nº d’habitants.

PROGRAMACIÓ

PROJECTE
TÍTOL DEL PROJECTE MOLLERUSSA
OBJECTIUS QUINES COMPETÈNCIES I COM LES HEU TREBALLAT
Situar al mapa de Catalunya  on és el Pla d’Urgell Àmbit  de Coneixement del Medi:

DIMENSIÓ MÓN ACTUAL

Competència: 1, 2, 3, 4, 5.

DIMENSIÓ TECNOLOGIA I VIDA QUOTIDIANA

Competència: 9 i 10.

DIMENSIÓ CIUTADANIA:

Competència : 11, 12 i 13.

 

Els alumnes, treballant per parelles, han buscat tota la informació autònomament gràcies a l’ús de les tauletes. Al final de cada sessió exposaven els diferents treballs per a que tothom pogués seguir correctament.

 

Àmbit de Llengües

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL

Competència: 1, 2, 3

DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA

Competència: 4, 5, 6, 7.

DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL

Competència: 13 i 14.

 

Exposicions orals del que estaven fent. Seleccionar i interpretar correctament la informació buscada a la tauleta.

Àmbit Matemàtic

DIMENSIÓ DE RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

Competència : 1, 2, 3.

DIMENSIÓ CONNEXIONS

Competència: 6 i 7.

DIMENSIÓ COMUNICACÍO I REPRESENTACIÓ

Competència : 9 i 10

 

Interpretar una gràfica  de barres, de punts i de línies.

Dibuixar una gràfica a la llibreta.

Àmbit Digital

DIMENSIÓ INSTRUMENT I APLICACIÓ

Competència : 1, 2 i 3.

DIMENSIÓ TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I ORGANITZACIÓ DELS ENTORNS DE TREBALL I D’APRENENTATGE.

Competència: 4, 5 i 6.

DIMENSIÓ D’HÀBITS CIVISME I IDENTITAT DIGITAL

Competència: 9 i 10.

 

Elaboració d’una gràfica de barres al Word.

Utilització de les tauletes per buscar informació.

 

Àmbit d’Educació en Valors

DIMENSIÓ INTERPERSONAL

Competència: 4, 5 i 6.

DIMENSIÓ SOCIAL

Competència : 7 i 8

 

Aporta idees sobre característiques rellevants del seu entorn i respecta les idees dels altres i els torns de paraula.

Identificar els diferents municipis del Pla d’Urgell.
Conèixer l’extensió de terreny i nº d’habitants de Mollerussa i comparar-lo amb altres municipis de la comarca.
Realitzar  gràfiques de barres de línies i de punts.
Identificar el relleu i el clima de Mollerussa
Visitar un establiment comercial de Mollerussa i conèixer la seva història.
Conèixer diferents monuments que hi ha en la nostra ciutat.
Participar en activitats en grup.
Comunicar-se adequadament en exposicions davant dels companys.
Aplicar les TIC a les necessitats plantejades

1R PAS. RENOVACIÓ DE MURALS

En l’última reunió de l’equip impulsor es va decidir renovar tots els murals del nostre pati, ja que estan molt deteriorats. Els membres del grup que s’encarreguen d’aquesta tasca valoraran si es repinten, si es milloren o si se’n fan de nous.

Aquests són els nostres murals:

Què cal fer?

Hem explicat als alumens de 1r d’ESO com cal fer el projecte sobre els Jocs Olímpics

A partir de la visita del representant del Comitè Olímpic Internacional comunicant-vos l’elecció com a centre olímpic, donats els valors que vam compartir treballaríem des de l’inici d’aquest curs  i, per tant, coneixedors de la tasca que se us planteja, en primer lloc, heu de donar resposta al mateix contribuint a la difusió i manifestació de l’esperit olímpic al vostre centre amb models de conducta i actuacions puntuals.

També s’han  de desenvolupar una sèrie d’activitats que incentivaran les vostres propostes vers la jornada d’intercanvi de primer d’ESO amb l’alumnat de sisè de les diferents escoles adscrites.  En aquesta trobada, els alumnes de primer d’ESO teniu un paper protagonista i la vostra implicació és bàsica per al bon funcionament de la mateixa.

A més a més, aquest any coincideix amb la celebració del 25è aniversari dels Jocs Olímpics de Barcelona ’92, esdeveniment totalment basat en els principis de l’olimpisme i fonament dels valors que volem difondre al nostre centre.  Per aquest motiu, segurament ja sabeu que gaudirem d’una formació que ens permetrà experimentar l’educació olímpica. En aquesta, haureu d’informar-vos de l’esport i de l’olimpisme com a tema central, per tal d’aplicar aquests coneixements, juntament amb els de les diferents matèries curriculars, a la resolució d’un seguit de qüestions pràctiques d’incidència directa en la trobada d’acolliment del nou alumnat.

 

Recordeu que heu de citar quins recursos heu fet anar per trobar la informació pertinent dels diferents continguts – bibliografia i/o webgrafia– juntament amb un diari que reculli el que heu fet cada dia i/o les anècdotes que hagin pogut sortir.

Aquests recursos i el diari es posaran en un apartat que durà el nom de “PORTAFOLI”, el que també inclourà la realització de totes aquelles activitats complementàries desenvolupades al llarg del treball.

A fi d’organitzar el desenvolupament d’aquest projecte, es demana realitzar un mapa conceptual que reflecteixi la previsió del procediment a realitzar i que també s’inclourà en el portafoli.

 

 

Fem memòria: qui fa què?

Com ja us vàrem comentar, aquest és el segon any que fem el projecte a l’institut. Per tant, en la primera reunió de planificació del projecte, comencem recordant i explicant als companys que són nous al centre, què vam fer el curs passat.

En aquesta reunió, comencem explicant el producte final: la celebració de les Olimpíades de l’institut. Tenim en compte les valoracions dels alumnes que hi van participar el curs passat. Pensem una possible data: el divendres dia 16 de març. També decidim que allargarem la durada de l’acte, perquè l’any passat ens va faltar una mica de temps…

A partir d’aquí, recuperem el drive compartit del projecte del curs passat, i anem repassant com contribueixen les diferents matèries al projecte:

Àmbit científico-tecnològic (VIP/Naturals/Tecno/Mates):

infografies dels diferents aparells del cos, estudiar l’aparell digestiu i locomotor, fer el logo i la mascota dels jocs, dissenyar del diploma que s’entregarà als alumnes participants, Vídeo promocional: per anar a explicar als de 1r d’ESO, enquesta sobre hàbits saludables i processament de les dades

Àmbit pràctic:

Educació física: elaborar les normes dels jocs , preparació i elaboració de les proves

Tutoria: mirar un vídeo i reflexionar sobre el dopatge

Àmbit lingüístic-social:

Català/Socials: història i cronologia dels JJOO, situar les Seus Olímpiques en un mapa del món, estudiar les mascotes olímpiques

Castellà: estudiar els jocs paralímpics, els valors de l’esport, visionar la pel·lícula INVICTUS.

Anglès: preparar el discurs olímpic, els cartells divulgadors i el vocabulari dels diferents esports

Els professors també cooperem!

L’equip de projectes de 3rC i 4t C de l’institut la Segarra ens reunim una hora setmanal. La idea des de direcció és que els equips docents dels grups de diversitat siguin de pocs professors, per tal de facilitar el treball més interdisciplinar i per projectes.

En aquestes reunions fem reflexions compartides sobre la metodologies, les activitats d’aula, la dinàmica del grup d’alumnes, el producte final i l’avaluació del projecte.

Els professors tenim un document compartit via drive de cada un dels projectes. El model de document que utilitzem és el d’una formació de treball per projectes que vam fer amb un company de l’institut Joan Oró (per tant, el mèrit el document és seu!! I des d’aquí els hi agraïm).  En aquest document hi anotem:

 • Títol del projecte, curs, trimestre, i durada
 • L’estímul inicial del projecte
 • La pregunta guia
 • Els objectius d’aprenentatge
 • Les competències
 • Els agrupaments
 • Les tasques
 • El producte final
 • La presentació pública
 • Pla d’avaluació
 • Recursos
 • Divulgació

Aquest document ens serveix tant de punt de partida a l’hora de planificar el projecte, com per anar-ne fent el seguiment durant la implementació del mateix.

I entre tots els professors, anem donant idees als companys de com millorar la seva activitat d’aula. Ja sabeu que els professors som molt exigents i autocrítics, i sempre pensem com podem millorar!

Planificació: Com ens organitzem

A internivells hi participen 5 o 6 professors; baixem la ràtio dels 25 a 12-13 alumnes amb un mestre per grup i dos més que fan de suport i van rotant pels diferents grups, fent d’enllaç entre les diferents activitats que van sorgint i també quan surten al mapa conceptual del passadís.

Abans de l’inici de la sessió, aquests professionals posen en comú on està cada grup, marca els continguts que s’han treballat i donen lligam a les tasques i la relació amb el mapa. Tot això ho fan a les graelles de dimensions i continguts que tenim penjades a l’aula de reforç -referent en els projectes- i van avaluant i ordenant tota la tasca que s’ha anat realitzant al llarg de les sessions de cara al producte final -dossier- que es dóna als alumnes el dia d’entrega de projectes, que per a nosaltres és el dia de la festa de l’escola.

De cara al bon temps

Per tal de millorar els coneixements, pràctiques i actituds dels nostres alumnes i poder ampliar les seves competències en les diferents àrees, els professors de l’equip impulsor ens hem reunit per decidir quin projecte podem implementar per tal de donar oportunitats per al desenvolupament de treball en grup dels nostres alumnes permetent la pràctica de conceptes de sociabilitat, cooperació i reponsabilitat.

A les reunions hivernals hem conclòs que val la pena orientar la part més pràctica de cara al bon temps: un hort urbà es va perfila com una molt bona oportunitat per gaudir del sol de primavera i recollir totes les pretensions i objectius.

En les diferents reunions hem definit el pla de treball que engloba els següents objectius:

 • Dissenyar i construir un nou projecte: “L’hort urbà ecològic” implementant-lo inicialment en un nivell d’ESO
 • Conèixer i aprendre els productes, les eines i les tècniques de treball agrícola i aplicar-lo a l’aprenentatge globalitzat, competencial i transversal
 • Fer difusió del projecte mitjançant un blog que s’anomenarà L’hort urbà ecològic-

Com que encara fa fred, dediquem les primeres sessions a desenvolupar la part del projecte més “teòrica”, doncs hi ha força temes a decidir.

En primer lloc, cal que els alumnes construeixin una xarxa conceptual al voltant de l’hort i realitzin recerca sobre les condicions (què significa que sigui urbà? on el col·locarem? quines plantes hi podrem posar?).

La resta de tasques (col·locació de palots i terra, instal·lació del reg, plantació o sembrat, etc) constituiran la següent part del projecte. Es preveu una dedicació setmanal de dues hores.

Planifiquem “De l’Univers al nostre barri”

El tema principal del nostre projecte de l’Univers al nostre barri és recollir i elaborar informació diversa dels nostres barris i de l’Univers per a què un extra-terrestre que ha aterrat al nostre centre se la  pugui endur al seu planeta. Per tant el tema i el títol escollit té una relació directa.

Abans de començar les activitats pròpiament del projecte es realitzen dues sessions inicials on es pretén detectar els interessos de l’alumnat vers el tema en qüestió. En la primera es reflexiona sobre què i com es treballa per projectes (grups cooperatius….) i en la segona ja s’introdueix la temàtica i es recullen els interessos dels alumnes i s’acaba la sessió amb la visualització de cinc minuts del fragment de la pel·lícula de l’arribada de l’E.T a la terra.

De cara l’any vinent volem canviar el fil conductor del projecte donat que el veiem poc real. Una de les propostes sorgides seria tenir relacions continuades amb alguna residència d’avis del barri tant per recollir informació del barri com per després fer-los una devolució del projecte elaborat.

Al nostre centre hi tenim construïda una cúpula astronòmica, fet que ens dóna peu a poder relacionar el tema de l’univers amb el nostre barri.

Per coordinar-nos amb la resta de companys tenim una organització de dues línies. Per una banda es treballa en equip d’àmbits pel matí setmanalment i d’altra banda els dimarts a la tarda ens reunim mensualment tots els professors aplicadors.

Quin projècte trabalham?

Era ZER Val d’Aran auem escuelhut eth projècte “ER UNIVERS”.

Es escolans dera ZER trabalharàn Er Univers. Entà motivar-les visitèrem era Cité de l’Espace, a on se dèc inici ath projècte.

Dempús dera visita es escolans formulèren qüestions sus aguest tèma, d’on partic eth trabalh a realizar.

Eth tèma der univers ei molt motivador tàs escolans/es, pr’amor que fòrça viatges lo desconegut ei intrigant e er het de non trapar era responsa ath moment les motive tath sòn aprenedissatge.

Ei un tèma que pensam que pòt dar molt jòc e qu’es escolans pòden apréner fòrça causes.

PLANIFICACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE

PLANIFICACIÓ:

El projecte “3,2,1… acció!” es realitzarà a tots els cicles de l’educació primària. Aquest comprendrà el treball de dues setmanes intensives on es treballaran diversos continguts relacionats amb un centre d’interès, el cinema.

La realització d’aquest projecte tindrà una estreta relació amb l’excursió de final de curs que comprendrà diverses activitats lúdiques relacionades amb la temàtica del projecte.

JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE:

El món del cinema permet interactuar en diversos àmbits de creació i imaginació com són la representació, l’estètica, el diàleg, entre altres. Tots ells aporten interdisciplinarietat per tal de poder treballar diverses matèries i així poder consolidar els objectius d’aprenentatge plantejats. Igualment, amb la consolidació dels continguts previs i l’aprenentatge de nous coneixements, l’alumnat podrà tenir uns coneixements molt més amplis i alhora podrà ser conscient de la importància del nostre entorn.