AVALUACIÓ

Abans de dissenyar i organitzar l’acte de cloenda del Projecte, vam considerar necessari dur a terme amb l’alumnat una avaluació final que mostrés tan el procés com l’aprenentatge adquirit. En aquest sentit se’ls va proposar :

 1. Graella individual per a l’autoavaluació elaborada pels mateixos alumnes.
 2. Una rúbrica per a la coavaluació( intragrupal i intergrupal).
 3. Registre individual de l’alumne per part del mestre d’acord amb les competències curriculars.

PRODUCTE FINAL

Després de treballar el projecte “Coneixem Lleida” durant els últims vuit mesos arriba el moment de posar fi.

Durant aquest temps hem treballat moltes coses i de moltes formes diferents. Per tal de fer-ho visible i extens fora l’escola, els alumnes s’emporten un dossier, el qual recull algunes de les tasques que s’han dut terme.

A part del dossier, els alumnes han fet moltes més activitats, entre elles i la més important, la investigació en grups cooperatius. L’alumnat ha elaborat un PowerPoint i ha explicat a la resta de companys de cicle tot el que han pogut aprendre sobre la seva proposta.

Aquesta activitat  d’expressió oral dels alumnes, els ha servit per adquirir més seguretat a l’hora de parlar en públic i potenciar l’ús de la llengua catalana.  A més a més, els alumnes han valorat als seus companys amb una rúbrica de treball cooperatiu d’expressió oral.

 

IMPLEMENTACIÓ

Els alumnes de l’escola ja fa uns anys que treballen el projecte Lleida, per tant, ja en coneixen moltes coses. Tot i així, hem distribuït per cicles els continguts a treballar tot relacionat-ho amb el currículum de primària.

Els alumnes de quart per fer-se més seu aquest projecte, van decidir fer una pluja d’idees i després fer unes votacions. Al ser la primera vegada que ho feien la cosa no va sortir del tot bé i finalment, tot el grup de professors que formem part de l’equip impulsor vam decidir investigar diferents coses segons les inquietuds dels alumnes.

Com van triar el tema?

Primer de tot, van fer una aportació individual (fitxa explicativa). Després ho van posar en comú amb la resta del grup classe i per últim, van escollir una entre les més votades.

Aquest apartat, va ser una mica caòtic i finalment, els mestres va decidir que n’estudiarien tres apartats, els més votats.

 

Com s’han distribuït els grups?

Segons els interessos dels alumnes. Hi ha grups més nombrosos que d’altres, però de moment estan treballant força bé.

Com es duen a terme les sessions?

Es distribueix l’alumnat per grups a l’aula d’informàtica i ells han de contestar i buscar les preguntes que es van plantejar.

Com treballen?

De forma conjunta. Són ells els que s’organitzen, encara que els mestres els hi donem un cop de mà. Uns escriuen, els altres busquen als ordinadors…

 

Com queda reflectit el treball al projecte?

Els nens i nenes cada dia han de fer un diari de la feina feta. Tenen una graella on posen: dia de treball, data i feina realitzada.

Per tal de concloure la seva investigació, l’alumnat s’ha posat en contacte amb la Paeria (ajuntament de Lleida) i han sol·licitat una xerrada. Aquesta serà un resum de tot el que ells han treballat. Vindrà una persona entesa en el tema i els resoldrà els possibles dubtes que els hagin quedat sobre els temes investigats.

 • El gegants i el Marraco.
 • Les Festes Populars.
 • L’Atlètic Segre

METODOLOGIA

El projecte “Coneixem Lleida” és interdisciplinar, per tant, intervenen totes les àrees del currículum. Segons l’activitat o l’àrea es treballa d’una manera o una altra. Durant la realització del projecte s’ha treballat de diferents maneres: en grups cooperatius, parelles, gran grup i a nivell individual.

L’equip docent que forma part de la xarxa de competències ha anat explicant als alumnes els objectius que es volen aconseguir i sessió a sessió ha anat donant les pautes per arribar-hi.

Durant la realització del projecte hem treballat en diferents espais del centre: aules ordinàries, biblioteca, patí, sala d’ordinadors, l’aula de música i al gimnàs. Fins i tot, hem relacionat les sortides del curs i hem fet xerrades per tal d’assolir els continguts treballats.

El projecte es va iniciar al desembre de 2017, al final del primer trimestre i s’hauria d’haver lliurat per Sant Jordi, tot i que els dos cursos de cicle mitjà per motius de logística el lliurarem a finals de juny.

Planificació

A l’escola cada any, treballem el projecte “Coneixem Lleida”.

El Projecte “Coneixem Lleida” és un projecte que es duu a terme de manera interdisciplinar a tots els cicles de la nostra escola. L’objectiu final del treball és que quan el nostre alumnat finalitzi l’Etapa d’Educació Primària conegui la seva ciutat en tots els nivells: cultura, fauna i flora, arquitectura, història, i estructura de la ciutat.

Partint des de l’entorn més proper a l’escola en els nivells més baixos per acabar amb l’entorn més llunyà en els nivells més elevats pretenem conèixer tots els secrets de la nostra ciutat.

Els alumnes de quart, s’endinsaran en conèixer on està situada la ciutat de Lleida dins de Catalunya. També situarem Lleida dins la Comarca del Segrià i remarcarem els pobles que coneguin els alumnes.

A part d’això, farem una recerca dels carrers i barris més emblemàtics de la ciutat tot relacionant-lo amb les diferents excursions i sortides.

Per tal de fer-se una mica més seu aquest projecte els alumnes escolliran i  investigaran una part. A més a més, tota aquella informació que no trobaran per la web ho preguntaran a l’ajuntament de Lleida. (prèviament, l’escola s’ha posat en contacte i ells ja n’estan al corrent). Ho faran a través del correu electrònic del tutor de 4t.

La metodologia que s’ha fet servir per tal de realitzar el projecte és la següent:

 • Grups cooperatius.
 • Treball per parelles.
 • Activitats amb gran grup.
 • Sortides i xerrades
 • Activitats d’investigació per la web (experimentació, manipulació…)
 • Activitats plàstiques.

Les àrees treballades:

 • Àmbit de la llengua catalana i castellana.
 • Àmbit matemàtic.
 • Àmbit de coneixement del medi.
 • Àmbit d’educació en valors.
 • Competència digital.
 • Àmbit artístic: plàstica.

Finalment, per tal de fer-ho visible cada alumne s’enduu un dossier amb la feina realitzada. Normalment aquest dossier s’entrega per Sant Jordi. Encara que aquest curs per diferents motius s’entregarà a mitjans de juny.

Coneixements previs. Què en saben de LLeida?

El nostre tutor d’aquest any és nou a l’escola, per tant, no sap el que hem treballat de Lleida.

 • Ell, ha cregut convenient iniciar el projecte tot preguntant-nos què en sabem de la nostra ciutat.

I sabeu què??? En saben un munt de coses i en recorden moltes  que les vam treballar el curs passat. Entre elles: els ponts de Lleida, els camps Elisis, la mitjana i un munt de coses més.

Mireu mireu….

 

Qui som?

L’Escola  Pràctiques I és una de les primeres escoles públiques que es va obrir a la ciutat de Lleida. Aquest curs 2017/2018 ha celebrat el seu 173 aniversari.

L’escola Pràctiques I abans anomenada Annexa és una escola d’una línia.

Som una escola d’alta complexitat d’una línia amb 25 alumnes a cada aula, i on l’alumnat de l’escola és el reflex dels canvis i la heterogeneïtat del veïnat dels carrers que ens envolten.

Actualment som 16 mestres  -1TEI, 1 TIS,  3AEE que vetllem pel bon funcionament del centre i per a què l’alumnat avanci en el seu procés d’aprenentatge.

El curs 2009/2010 va ser reformada per última vegada. Aquesta reforma va servir per modernitzar-la  i apropar-la encara més al funcionament de les escoles del segle XXI. Es van acondicionar els espais i es va dotar de material informàtic.

 

CARACTERÍSTIQUES PRÒPIES:

– Escola catalana i plurilingüe. Escola catalana pel que fa a l’ús de la llengua catalana com a eix vertebrador de l’aprenentatge, de comunicació verbal i administrativa. Compromesa amb el país, peròd’acord amb les exigències actuals i de futur, també escola plurilingüe.

– Escola inclusiva, respectuosa amb la diversitat social i cultural com a font d’enriquiment, coherent amb el procés individual de cada alumne, atenta al seu punt de partida, als diferents ritmes, nivells i necessitats educatives.

– Educació transversal per l’assoliment de les competències bàsiques. El desplegament de l’organització, objectius i continguts de les àrees de l’etapa, establint com a finalitat central el desenvolupament de les competències bàsiques.

– Escola oberta a les tecnologies de la informació i de la comunicació, tant pel que fa al seu ús en el procés d’ensenyament i aprenentatge com en l’avaluació i funcionament intern del centre.

– L’educació com a procés integral. Formar persones capaces d’afrontar els reptes i ser part activa d’un món cada cop més divers i canviant.

– Aconfessionalitat i pluralisme, oberta a la diversitat de pensament. Educa per a lallibertat individual i per a la responsabilitat i també en l’adquisició d’hàbits i conductes.

– Escola coeducadora i no sexista. L’escola promou una educació per a la igualtat sense discriminació per raó de sexe.

– Compromesa amb l’entorn com a espai privilegiat per a vivències facilitadores d’aprenentatge i amb el medi ambient.

– Educació per a la socialització. Facilitadora d’eines per a la resolució de conflictes, la gestió de la competitivitat i l’assumpció de responsabilitats.

– Escola democràtica, dialogant i oberta a la participació, basada en una relació real i afectiva, respectuosa amb els diferents punts de vista i la crítica constructiva.

– Escola activa, innovadora, que aposta per la descoberta, l’experimentació, la curiositat, l’esperit crític, la creativitat, incloent projectes pedagògics.

– Escola oberta a les famílies. A través de la tutoria, de les reunions d’inici de curs, de les entrevistes durant el curs, de la participació de pares i mares en els diferents projectes, en la celebració de festes…


Per tal d’assolir-ho:

A l’etapa primària i infantil es realitza un projecte interdisciplinari de centre. Tanmateix es fan activitats i experiències compartides entre alumnes de diferents nivells i etapes educatives.

A tota l’etapa infantil i a primària es potencia la programació d’activitats complementàries, específicament, sortides i colònies com a part dels continguts del currículum.

A l’etapa d’Educació Infantil es realitzen racons de llenguatge, matemàtiques i experiències, fent especial incidència al treball de consciència fonològica. En aquesta etapa el material d’aula s’elabora des del centre en base als principis de treball globalitzat i transversal a partir de centres d’interès, projectes,…

A l’etapa de primària els llibres són presents com a recurs educatiu, essent l’àrea de català exempta de llibre de text de l’alumnat. A tota la primària els llibres són socialitzats.

 

Diari docent dels projectes

En aquest bloc podreu seguir en directe l’evolució de diferents projectes que desenvolupen les escoles i els instituts del CRP del Segrià, les Garrigues, la Vall d’Aran, el Pla d’Urgell, l’Urgell, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, la Segarra i la Noguera que participen a la Xarxa de Competències Bàsiques durant el curs 2017-2018.