IMPLEMENTACIÓ

Els alumnes de l’escola ja fa uns anys que treballen el projecte Lleida, per tant, ja en coneixen moltes coses. Tot i així, hem distribuït per cicles els continguts a treballar tot relacionat-ho amb el currículum de primària.

Com van triar el tema?

Els alumnes de quart per fer-se més seu aquest projecte, van decidir fer una pluja d’idees i després fer unes votacions. Aquest curs ja coneixien la dinámica i l’activitat va anar més fluïda.

A partir d’aquí, es recull tot allò que ja sabem  sobre el tema escollit i tot seguit es formulen les preguntes sobre els dubtes i interrogants sobre el tema.

Com s’han distribuït els grups?

S’han fet grups cooperatius.

Com es duen a terme les sessions?

Es distribueix l’alumnat per grups a l’aula d’informàtica i entre tots/es van buscant la informació per intentar respondre a les preguntes formulades prèviament.

Com treballen?

De forma conjunta. Són ells els que s’organitzen, cada  membre del grup té una tasca a realitzar (secretàri, coordinador, supervisor i material).

Com queda reflectit el treball al projecte?

Els nens i nenes cada dia han de fer un diari de la feina feta. Tenen una graella on posen: dia de treball, data i feina realitzada.

LES BOTIGUES DEL NOSTRE BARRI (INFANTIL). Investiguem, ens informem i creem coneixements nous.

Com els nens i nenes de P3 obtenen la informació sobre les botigues del seu barri? Aquesta pot procedir de diferents fonts i la poden extreure de diferents àmbits. Hi ha alumnes que fan recerca a casa, amb les famílies, i porten a l’escola documents o fotografies per compartir-los amb els seus companys i companyes. També s’utilitza internet i buscadors per resoldre dubtes que van sorgint durant el treball i, com a major font d’informació i més vivencial ens servim de les sortides que es van realitzant al llarg del projecte, que són la base, el punt més important i de les quals s’hi extreu més informació.

Durant aquestes sortides els alumnes poden comprovar si els seus coneixements previs sobre cada una de les botigues són certs, poden observar, tocar, escollir i comprar diferents productes i poden ubicar les botigues al barri i conèixer el camí que cal seguir per arribar a cadascuna d’elles des de l’escola.

A més, un cop es torna a l’aula, ens servim de la conversa en gran grup per comprovar que tots els alumnes vagin adquirint els nous coneixements treballats. I també es realitzen diferents activitats sobre paper per realitzar-ne una avaluació individual.

https://drive.google.com/file/d/1-2LHZkqlga3-P-IQgEQnTvc61N2wSG2p/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1u742HLkV-w6v6Z6Uc58oiXbLT3PLj37v/view?usp=sharing

QUÈ ESTÀ PASSANT? CONNECTEM!! (PRIMÀRIA). Investiguem, ens informem i creem coneixements nous!

AL CICLE INICIAL:

Una vegada estem al taller es posa en comú el que sabem i el que volem saber per tal de fer l’encàrrec de l’escola.

A continuació fem una recerca d’informació a cada taller.

En tots els taller s’ha fet una observació directa individual o per parelles de les  parts concretes del diari local que volem treballar (còmic, el temps, la notícia i l’entrevista).

Pel que fa al taller del temps s’ha organitzat l’aula en tres grups tenint en compte les diferents tasques: previsions i temperatures, la notícia de l’estació de l’any  i el mapa.  La recerca d’informació de les temperatures s’ha fet a  l’ordinador de l’aula i el registre de temperatures de l’escola. A partir de l’observació del diari s’ha treballat el mapa i han identificat la seva ciutat.

El taller del còmic treballa amb diferents recursos d’informació (diaris, revistes, recerca a internet,….)  amb la finalitat d’agafar idees per després elaborar el seu propi còmic.

En el taller de la notícia s’extreu la informació en gran grup. Mitjançant l’observació i anàlisi individual d’una notícia del diari,  fan una posada en comú i entre tots es fan seva aquesta informació.

En el taller de l’entrevista tot el grup classe, van observar entrevistes en suport paper (del llibre de lectura socialitzat de 2n de l’escola) i digital per analitzar les parts. Posteriorment, vam contestar entrevistes model per parelles. Finalment van elaborar en grups de 4 una entrevista.

D’aquesta manera es creen connexions entre els coneixements previs i les respostes a les preguntes que volien saber. A partir de les aportacions de cada nen es construeix una base d’orientació per tal de realitzar la tasca, tant a nivell individual com en gran grup.

AL CICLE MITJÀ:

Primerament fem una recerca d’informació del que ha de treballar cada grup.

Grup d´entrevistes: fem modelatge de com es fa una entrevista  i veure i escoltar diferents tipus d’entrevistes (mitja escrit o radiofònic).

Grup d´emissió Elisis  ràdio: Treballem amb diferents   recursos   d’informació (pàgina web de l´escola, llistats d´aniversaris, recerca a internet de les diferents músiques, recollida de temperatura amb el termòmetre exterior. Amb tota aquesta informació fem el full diari d’emissió.

Grup de reportatge: quant el  gran grup ja sap quin tema treballar, es reparteix diferents aspectes del reportatge entre els petits grups i es busca informació  en el diari , en les revistes, en internet. Finalment es fa un reportatge entre tots .

AL CICLE SUPERIOR:

Després de la visita a Tv Lleida, on vam aprendre el funcionament i la gestió d’un programa de televisió, els alumnes de cicle superior ens vam reunir en assemblea  per decidir com volíem que fos la nostra televisió: nom, seccions, funcionament, organització…

Tv Elisis va quedar configurada en 3 seccions: Reporters, Notícies i Magazine. A Reporters elaboren reportatges sobre un tema del seu interès. A Notícies fan un recull de les notícies més importants de dins i fora de l’escola. A Magazine es fan entrevistes, articles d’opinió, debats, concursos… Tots aquests treballs queden registrats en vídeo, gravats pels propis alumnes.

Tants caps tants barrets

Tenim el projecte quasi enllestit i s’acosta el moment d’entrar a l’aula per implementar tot alló que hem estat preparant durant aquests mesos, la diversitat del professorat es deixa notar en cadascuna de les desicions.

De fet aquest article vol reflectir les dificultats que porta negociar i englobar diferents maneres de pensar i executar en la nostra professió. La virtud d’escoltar és aquella que hauriem de cultivar amb més impetu poder donar un bon raonament a totes aquelles  propostes que no ens agraden. Tots…del primer a l’últim, hauriem d’apostar per totes aquelles activitats, idees, recursos, etc que siguin una aposta ferma per a la millora de l’alumnat.

 

Sessió 29: Ens visita la Kira, la gossa de la Laura

 

Una companya de l’escola, la Laura, ens porta a la classe la seva gossa, un Bichón Maltès femella. Els nens tenen l’oportunitat d’estar en contacte amb un gos de carn i ossos. Ens porta la carnet de vacunes, el carnet sanitari, unes analítiques de sang… Veiem que tenen els mateixos documents que una persona.

Sessió 25 i 26

Sessió 25

Mirem i escoltem els videos de les visites al Centre veterinari i cada grup amplia la recollida de dades per poder fer el treball final.

Sessió 26

Tractament de la información i elaboració d’un mural.

Cada grup té una cartolina i després de fer el tractament de la informació (tria, correcció, decidir com presentar-la…), i elaboren un mural.

 

 

Sessió 24: Cerca d’informació sobre les diferents races

 

Cada alumne cerca informació d’una raça. L’escriu en un full i hi enganxa una foto què ha trobat per internet. Un cop elaborat el document, cada alumne surt a fer-ne l’exposició oral. Prèviament s’han preparat l’exposició per evitar llegir el document.

Ho gravem amb vídeo.

 

Com ha anat?

L’avaluació per part de l’alumnat és bona. Han pogut gaudir alimentant la seva curiositat.

El fet de ser ells qui encaminen els seus aprenentatges ha marcat l’itinerari que han seguit.

On queda avaluat?

COMPETÈNCIA DIGITAL COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA. INICIATIVA PERSONAL I EMPRENEDORIA COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE

Ja a principi de curs vam quedar així  així ho hem anat avaluant al llarg del curs.

CONCLUSIONS:

EL CURS QUE VE EN PROGRAMAREM UN ALTRE!!!

Pluja d’idees

En arribar a l’escola revivim el recorregut. Què ens ha agradat? Què hem trobat curiós? Com ho hem viscut? Què ens agradaria investigar?

Comencem a anotar totes aquelles coses que ens interessen en un post-it. Les llegim i les classifiquem. Marquem les que tenen resposta de sí o no i ens quedem amb aquelles d’investigació o de recerca d’informació

.

 

VOLEM SABER MÉS COSES SOBRE LES FEINES

En la conversa inicial tots els infants ja parlen de les feines dels seus pares, però tots sabem a què es dediquen però no en profundidat, per això ja veiem la necessitat de pregunta’ls més coses sobre les seves feines.

Ens toca pensar entre tots unes preguntes i ho escrivim en un word. Aquest full el fem a arribar a totes les famílies de l’escola que són (11), pare i mare i si les tornen contestatdes seran 22 feines diverses.

Com més n’arribi a les famílies, comptarem amb més feines i tindrem més diversitats per poder fer més anàlisi i interpretacions. Les famílies s’han implicat molt i ens has explicat moltes coses i molt interessant que ens fan pensar molt.

Un dels objectius que ens proposem es que s’adonin que les feines són una part de l’economia, de la producció, dels béns i que es poden classificar en tres sectors, el primari, el secundari i el terciari.

Aquest treball s’ha anat elaborant entre tots des del primer moment, anant decidint què havíem de fer i com ho faríem, per tant sempre havíem de decidir i arribar a acords.

L’hem fet amb quatre alumnnes de 2n i 3r. La resta de companys de l’escola (els d’Educació Infantil i el de 4t i Cicle Superior) ens han escoltat, avaluant la tasca que hem fet.

Per recollir allò que hem après ho hem fet al final de la presentació amb les reflexions que hem conclós.