La veu de l’alumnat

Pensem que en tot procés d’ensenyament i aprenentatge la veu de l’alumnat és un dels factors més important. Per això, hem recollit algunes de les seues impressions, que giren al voltant de com s’han sentit al llarg del projecte i quines són les coses que canviarien si l’haguessin de tornar a començar.

[vimeo][/vimeo]

AVALUEM (II)

D’altra banda ens agradaria fer algunes observacions i reflexions:

 • En general la elaboració dels productes finals costa, i requereix temps de disseny i construcció que nosaltres hem de preveure en  la planificació.
 • Els objectius d’aprenentatge van estar clars des del començament però ens va costar de trobar un producte que vincules els dos camps de coneixement i a l’hora que fos un producte assequible per a l’alumnat.
 • L’alumnat quan ha tingut clar quin era el seu repte ha anat a buscar solucions a la xarxa i algunes estan copiades. Han fet un treball de recerca de la informació important però alguns no han generat res. En properes ocasions cal pensar en productes que no estiguin resolts a la xarxa.
 • En principi els professors donàvem els continguts treballats al projecte com a fets, però ara veiem que hi ha alumnes que tenen a l’optativa que no els hauran fet i per tant ens trobem amb el dilema de si tornar a fer a classe aquells continguts treballats al projecte.
 • Ens hauria anat bé fer alguna resolució a petita escala i treballar a l’aula amb petits reptes/ problemes sense accés a la xarxa que puguin resoldre amb el grup de treball i amb materials que disposem; amb elements del mètode científic.
 • Podem afegir molta més transversalitat, pensant en la viabilitat de projecte, l’impacte econòmic que podria tenir, la sostenibilitat …

AVALUEM (I)

L’avaluació s’ha dut a terme mitjançant rúbriques, conegudes per l’alumnat amb antelació, al voltant de les següents parts del projecte:

 • Productes. Hem disposat d’una rúbrica per avaluar l’el·laboració de totes les produccions de l’alumnat:
  • El sismògraf realitzat durant la primera part del projecte.
  • La pròpia atracció.
  • La presentació final.
  • El “elevator pitch”
 • Treball autònom.
 • Treball cooperatiu.

Cada rúbrica es composa de diferents aspectes a valorar en relació al tipus de treball o al producte en qüestió.

Hem trobat força interessant compartir per endavant aquestes eines d’avaluació amb l’alumnat. D’esta manera, han tingut un caràcter regulador i ha permès que l’alumnat tingués en compte aspectes que d’altra manera, és fàcil que hagués descuidat. L’avaluació, en este sentit, ha sigut formadora.

PRODUÏM!

El nostre projecte ja toca a la fi i, per tant, arriba la realització del producte final.  Abans, però, durant el projecte cada grup d’alumnes ja va realitzar el seu sismògraf com a eina d’aplicació per poder comprovar la idoneïtat de la ubicació triada.

Ara, com a treball de síntesi de tot el realitzat al llarg del projecte, cal dissenyar i construir una atracció, presentar-la i “vendre-la” als companys de manera ràpida i convincent.

El disseny de l’atracció s’ha de realitzar tenint en compte les diferents forces que hi intervenen i també el balanç d’energia mecànica dins la pròpia atracció. Qualsevol errada en els càlculs implicarà un que aquesta no funcioni de manera adequada.

La presentació ha de presentar una bona organització, claredat i un alt nivell de síntesi per recollir tot el treball realitzat. Per últim, l’”elevator pitch” ha de recollir l’essència de la feina feta per poder convèncer un tercer de manera ràpida i contundent.

A nivell de reflexió, hem trobat diferents aspectes sobre els quals cal pensar:

 • L’execució de la maqueta va ser més costosa del previst. Quan tenim al cap feines manuals és difícil preveure la seva durada entre altres coses perquè encara no coneixem què voldrà fer l’alumnat.
 • Igualment, l’elaboració de la presentació també ha sigut més llarga del que inicialment vam preveure. Aconseguir realitzar una presentació concisa però que a la vegada englobi tot el treball realitzat requereix un treball conscient i reflexiu que requereix temps.

Us deixem un petit recull d’imatges que il·lustren aquesta darrera part del projecte:

[vimeo]https://vimeo.com/266482076[/vimeo]

MANS A L’OBRA!

En quant a la posada en pràctica de tots els aspectes metodològics, curriculars i d’organització dissenyats en la planificació, n’extraem les següents observacions:

 • El repte a resoldre mitjançant el producte final és conegut per l’alumnat des del primer dia. Aquest fet, ajuda a visualitzar la feina a fer a mig termini i a tindre una perspectiva global sobre el projecte.
 • Per arribar a les conclusions necessàries per aconseguir el repte l’alumnat ha d’anar resolent unes qüestions cada dia. El professor facilita els recursos per resoldre-les. Som conscients que és un plantejament bastant guiat que deixa poc marge de maniobra a l’alumnat, però alhora dóna seguretat a l’alumnat i professorat. No hem d’oblidar que estem treballant amb continguts més complicats i difícils de relacionar entre sí (tal com vam expressar en la planificació).
 • En general la elaboració dels productes finals costa, i requereix temps de disseny i construcció que nosaltres hem de preveure en  la planificació. De fet, vam necessitar més temps per a la realització de les maquetes.
 • Com a docents, ens hem sentit còmodes durant el procés ja que ens agrada ajudar a construir coses manipulatives així com ajudar a comprendre i a fer pensar a l’alumnat.

COM HO FEM?

La nostra proposta d’intervenció es basa en els següents aspectes metodològics:

 • El treball es desenvolupa cooperativament en grups de 5 o 6 alumnes. Els alumnes s’autogestionen la feina i els rols.
 • Els alumnes tenen organitzades totes les sessions prèviament. El professorat els marca una sèrie de qüestions que han de respondre al final del dia a partir del treball d’investigació realitzat a l’aula
 • S’utilitza la plataforma moodle com a entorn virtual d’aprenentatge. Així:
  • El professorat facilita recursos per desenvolupar el treball a realitzar.
  • L’alumnat fa un retorn al moodle cada dia de com ha anat la sessió.
  • Així mateix, l’alumnat també fan un quadern de bitàcola.
 • L’alumnat té plena capacitat de decisió per dissenyar l’atracció fa.

SEGUIM!

Després dels dubtes inicials, comencem a posar fil a l’agulla. Els primers a realitzar treball col·laboratiu hem sigut els mateixos professors implicats en el projecte i després del diàleg i la reflexió compartida hem definit el nostre repte. Aquest consisteix en decidir una localització per a fer un parc d’atraccions així com el disseny d’una atracció. Hi ha també la realització d’un subproducte intermedi que és un sismògraf.

En quant a la temporització per dur a terme aquest projecte disposem de 4 setmanes amb una dedicació 6 hores a la setmana, corresponents de les àrees de Física i Química i Biologia i Geologia, que durant aquest període treballaran de manera integrada.

COMENCEM!

Comencem amb la planificació del projecte. Cal dir que en aquest punt de partida volem integrar els següents aspectes:

 • Continguts de biologia: tectònica de  plaques i cartes cartogràfiques.
 • Continguts de física: estudi de forces i energia.
 • Aprendre a treballar en equip i de manera col·laborativa.

Dintre d’aquest marc ens enfrontem a un dels primers problemes: l’elecció del tema. Com a docents ens trobem davant d’un repte al que mai abans en havíem trobat. Combinar continguts de dues àrees que tenen afinitat però que al mateix temps estan molt allunyats.

A aquesta dificultat també hi contribueix, el fet de voler proposar un producte final que siga assolible i adequat tant en referència al temps disponible per realitzar-lo com a les capacitats de l’alumnat.

Ens en sortirem?

QUI SOM?

Hola a totes i tots,

Som un centre que fa uns vuit cursos que estem treballant per projectes. Cada grup d’ESO de 1r a 3r hi dedica 9 hores setmanals. Els projectes són interdisciplinaris, englobant diferents àrees com Ciències Naturals, Ciències Socials, Tecnologia i Matemàtiques.

Després d’aquest temps, ens trobem en un moment de revisió i reflexió al voltant de com estem implementant la metodologia. El nostre objectiu es incorporar a aquest enfocament metodològic a altres professors que no estan als equips de treball de projectes.

Durant el curs esperem anar avançant en aquest procés de reflexió i re-elaboració.

Salutacions!