Visitem Segre TV

Els joves reporters havien de veure com es fa un programa de televisió. Tenien la teoria i ara,… calia veure-ho in situ.

En aquesta sortida van pendre sentit paraules com: chroma, escaleta, càmeres, decorat, plató, guionista, maquillatge, moviments de càmera, monitor, regidor, productor, teleprompter,…

L’objectiu de la sortida era contextualitzar i donar significat a les fases que havia de seguir cada grup per obtenir un bon producte final: la gravació d’una secció del programa “Un dia a la nostra escola”.

 

SORPRESA!!!

Comencem el projecte exposant als alumnes objectes reals de diferents oficis, tots aquests estaran tapats amb una tela fúcsia. Abans de descobrir que hi ha sota, se’ls hi fará diferents preguntes per crear un ambient motivador i expectatiu.

Després de destapar la tela, els nens/es, individualment, experimentaran que hi ha sense l’intervenció del docent. Una vegada acabada la sessió farem una rotllana i posarem en comú tot allò que hem experimentat.

Aquí us deixem un vídeo de la primera sessió:

“>

Com ens ho muntem?

Durant el curs 1r d’ESO es fan tres projectes: 1r trimestre No perdem el Nord, 2n trimestre S.O.S. Planet Earth  i 3r trimestre Kòmic.

Al projecte Kòmic participen 5 matèries a raó d’una hora setmanal: Llengua Catalana, Llengua Castellana, Anglès, Ciències Naturals i Ciències Socials.  Hem aconseguit fer dos blocs de dues hores i un d’una hora on els alumnes ocupen una aula on l’espai i els materials han estat habilitats per fer projectes.

A més a més Visual i Plàstica col·labora en moments puntuals del projecte des de la seva hora de classe.

Els professors participants tenen al seu horari una hora setmanal de reunió  per fer el seguiment del projecte. El grup de WhatsApp de professors ens és molt útil a l’hora d’acabar de coordinar-nos.

S’ha establert també, per part de direcció, el càrrec de coordinadora de projectes.

Planificació

A l’escola cada any, treballem el projecte “Coneixem Lleida”.

El Projecte “Coneixem Lleida” és un projecte que es duu a terme de manera interdisciplinar a tots els cicles de la nostra escola. L’objectiu final del treball és que quan el nostre alumnat finalitzi l’Etapa d’Educació Primària conegui la seva ciutat en tots els nivells: cultura, fauna i flora, arquitectura, història, i estructura de la ciutat.

Partint des de l’entorn més proper a l’escola en els nivells més baixos per acabar amb l’entorn més llunyà en els nivells més elevats pretenem conèixer tots els secrets de la nostra ciutat.

Els alumnes de quart, s’endinsaran en conèixer on està situada la ciutat de Lleida dins de Catalunya. També situarem Lleida dins la Comarca del Segrià i remarcarem els pobles que coneguin els alumnes.

A part d’això, farem una recerca dels carrers i barris més emblemàtics de la ciutat tot relacionant-lo amb les diferents excursions i sortides.

Per tal de fer-se una mica més seu aquest projecte els alumnes escolliran i  investigaran una part. A més a més, tota aquella informació que no trobaran per la web ho preguntaran a l’ajuntament de Lleida. (prèviament, l’escola s’ha posat en contacte i ells ja n’estan al corrent). Ho faran a través del correu electrònic del tutor de 4t.

La metodologia que s’ha fet servir per tal de realitzar el projecte és la següent:

 • Grups cooperatius.
 • Treball per parelles.
 • Activitats amb gran grup.
 • Sortides i xerrades
 • Activitats d’investigació per la web (experimentació, manipulació…)
 • Activitats plàstiques.

Les àrees treballades:

 • Àmbit de la llengua catalana i castellana.
 • Àmbit matemàtic.
 • Àmbit de coneixement del medi.
 • Àmbit d’educació en valors.
 • Competència digital.
 • Àmbit artístic: plàstica.

Finalment, per tal de fer-ho visible cada alumne s’enduu un dossier amb la feina realitzada. Normalment aquest dossier s’entrega per Sant Jordi. Encara que aquest curs per diferents motius s’entregarà a mitjans de juny.

LES BOTIGUES DEL BARRI (Infantil)

El projecte “Les botigues del nostre barri” es portarà a terme amb els nens i nenes de P3 de l’escola. Aquest, que té una durada aproximada d’un trimestre, té com a finalitat aproximar als alumnes al seu entorn més proper, és a dir, el barri on viuen i en el qual van a l’escola. Al mateix temps que es pretén treballar les diferents botigues que s’hi poden trobar i els productes que s’hi venen en cadascuna d’elles.

Per introduir el tema es realitzarà una pluja d’idees on, cadascú, segons els seus coneixements previs, exposarà que és el que en sap de les diferents botigues que hi ha a prop de l’escola o de casa seva, d’on van a comprar, de quins productes compren normalment, …

Un cop realitzada aquesta activitat, s’explicarà als alumnes que cada setmana es realitzarà una sortida pel barri a veure una de les botigues i a comprar-ne algun dels productes que s’hi venen. Aquestes sortides es portaran a terme en mig grup, és a dir, el dijous hi anirà la meitat de la classe i el divendres la resta, de manera que la setmana següent, es pugui treballar en profunditat i realitzar activitats sobre la botiga visitada perquè tots els alumnes ja hi hauran anat.

Algunes de les activitats del projecte es desenvoluparan en gran grup, altres amb la meitat dels nens i nenes i la resta durant les sessions de racons que hi ha organitzats a l’aula, ja que durant el segon trimestre un dels racons fixes serà el del projecte. Les activitats inclouran continguts de les diferents àrees, per tant, es treballarà tant la descoberta d’un mateix i dels altres, com la de descoberta de l’entorn, com la comunicació i els llenguatges.

Tota la informació i els coneixements que es vagin adquirint al llarg del projecte s’aniran plasmant en un mapa conceptual a l’aula, per estructurar així els continguts treballats i fer més visual la informació. A més a més, cada alumne anirà realitzant un dossier individual amb moltes de les activitats realitzades, fotografies, informacions, … Cal destacar que el bloc de l’escola s’anirà actualitzant contínuament amb les fotografies i l’explicació de les activitats i sortides que es van fent, per tal que les famílies en puguin seguir el procés.

QUÈ ESTÀ PASSANT? CONNECTEM! (Primària)

El projecte comú d’escola “Què està passant? Connectem!” té com a línia conductora els mitjanes de comunicació i es treballa tant a nivell oral, escrit i audiovisual.

La relació del projecte amb el títol, és que com a docents, necessitem i volem que els nostres alumnes estiguin informats i saber com i a on trobar la informació sobre el què està passant a l’entorn més proper dels alumnes, a la vegada que potenciem el pensament crític a l’hora de saber seleccionar la informació.

En aquest projecte, es parteix de les idees prèvies que tenen els alumnes, així com també dels interessos dels alumnes i les seves opinions recollides en assemblea sobre el diari local, la programació de la ràdio i la TVElisis (televisió de l’escola). A partir d’aquí, al cicle inicial, s’extreuen les idees sobre quines parts del diari es volen treballar i es creen els diferents tallers. Els alumnes de les tres aules (1r, 2nA i 2nB), decideixen les diferents parts del diari que volen treballar i es distribueixen per grups d’interès. Al cicle mitjà, parteixen de l’interès més proper que és el mateix centre mitjançant notícies sobre aniversaris dels alumnes i mestres de l’escola, sortides i planning diari, recomanacions de llibres, i també de l’entorn proper com la temperatura, les festes locals, història de la música…al cicle superior la TVElisis va quedar configurada en tres seccions: Reporters, Notícies i Magazine. A Reporters, s’elaboren reportatges sobre un tema d’interès pels alumnes. A Notícies es fan un recull de les notícies més importants de dins i fora de l’escola. A Magazine es fan entrevistes, articles d’opinió, debats i concursos. Tots els treballs queden enregistrats en vídeo els quals són gravats i editats pels propis alumnes.

En el projecte es treballa principalment les matèries troncals com les matemàtiques, l’educació artística i el medi natural, però l’eix vertebrador és el treball de les llengües a tots els nivells, tant catalana com castellana. Els/les mestres que intervenen són, generalment, els/les tutors/es de cada grup i els/les mestres de suport assignats/ades a cada cicle. Les decisions sobre la gestió i el funcionament es realitzen a les reunions de coordinació de cicles. Com el projecte parteix dels interessos dels alumnes, els diferents coneixements es treballen i s’orienten de forma globalitzada i interdisciplinar.

INVESTIGADORS DE SONS

El leit motiv del projecte és el que ens mostra el propi títol: Tot Sona. Per aquest motiu es realitza aquesta primera activitat de coneixements previs i que a la vegada servirà per incorporar els interessos dels alumnes en un context real fora de l’escola.

L’activitat consisteix en fer una sortida a la pineda del costat de l’escola. L’objectiu és conscienciar-se i identificar sons de l’entorn proper en diferents contextos.

Abans d’iniciar l’activitat es proposen uns exercicis de respiració/relaxació per tal que els alumnes estiguin més atents i concentrats en la percepció dels sons que puguin escoltar.

Per dur a terme l’activitat utilitzarem la tècnica de treball cooperatiu 1-2-4. En primer lloc cada alumne individualment anotarà els sons que percebi. Seguidament s’agruparan en parelles i posaran en comú els sons escoltats. Finalment, en grups cooperatius, es posaran en comú tots els sons i s’escriuran en una pissarra blanca.

Un cop finalitzada la sortida, a classe, posarem els resultats en comú.

El son més percebuts pels alumnes han sigut: campanes, cotxes, ocells, vent, arbres, gos, xiulet, bossa, veus…

Posem la ciència en acció en forma de Píndoles

Posem la ciència en acció en forma de Píndoles de ciències

L’alumnat portarà a terme diferents projectes cientificotecnològics on desenvoluparà els coneixements i competències apreses a l’aula de forma experimental entre ells cal destacar:

Matemàgia a l’aula

Destinat a l’alumnat de primer curs d’ESO i s’escenificarà davant la resta de companys de l’institut.

El projecte de Matemàgia a l’aula té l’objectiu de crear una obra de teatre, per presentar les matemàtiques de forma atractiva i motivadora per l’alumnat.

S’inclouen diferents jocs matemàtics per treballar el pensament computacional i la resolució de problemes mitjançant metodologies actives com la gamificació i el treball cooperatiu on l’alumne és el protagonista actiu del seu propi aprenentatge. Tot en un context real i el màxim versemblant possible.

L’energia de l’hidrogen

Destinat a l’alumnat de 3r ESO per estudiar els procesos físico químics i aplicacions tecnològiques de l’hidrogen.

Per poder propulsar un cotxe elèctric i engegar un giny tecnològic proposem als alumnes utilitzar l’energia de l’hidrogen obtinguda a partir d’un procés d’electròlisis de l’aigua realitzada a partir de l’energia proporcionada per una placa fotovoltaica.

Estació radio connectada

Aquest projecte desenvolupat per alumnat de 4t ESO va consistir en dissenyar i muntar una estació de satèl·lits radio connectada realitzat amb materials low-cost. Per tal d’abastar horitzons més llunyans,  es va construir una antena més potent que ens permetés rebre senyals d’altres satèl·lits. Amb la construcció d’aquesta antena, rebrem moltes més freqüències i escoltar-ne algunes que, actualment, es troben prohibides.

Càpsules Arduino

Els alumnes de 4t ESO van dur a terme diferents projectes de robòtica amb la placa Arduino que incorporaven diferents sensors per facilitar ultrasons, inducció, connexió bluetooth, infrarojos, introducció d’elements de control i automatització amb la finalitat que l’alumnat prengui contacte amb el món de la programació. Entre aquestes càpsules es va crear un magneto, un  piano, un radar i una estació meteorològica.

 

 

L’univers BIOTEC, què és i què fem?

L’Institut Torre Vicens des d’aquest curs forma part de la XCB on implementem diferents projectes com són la Marató, l’Hort i l’Univers Biotec. Tots ells són projectes interdisciplinaris del centre en que hi participen diferents alumnes del centre i també tot el conjunt de docents d’ESO. En aquest blog podreu consultar tot un conjunt d’articles de l’Hort i l’Univers Biotec.

L’Univers Biotec és un projecte STEM (Ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques) que va néixer el curs 2016-17  i aquest curs està creixent a tots els nivells. Per què és un projecte STEM? Perquè en aquest projecte es treballen competencial i  de forma globalitzada les matèries de ciència, tecnologia i matemàtiques i, a més, es treballa de la competència digital i les competències pròpies del S, XXI. Què fem? Doncs, moltes i diferents activitats de ciència, tecnologia i matemàtica on es mostren aquestes matèries de forma atractiva i motivadora per engrescar als nostres alumnes tot despertant la seva curiositat.

A continuació, us presenten una petita mostra d’aquestes activitats com són: “Pose’m la ciencia en acció”,”Ciència i tecnologia al pati”, “Dona i ciència a Torre Vicens”, “Enlairament d’un globus sonda” i la “Jornada CTM-STEM” entre altres.

http://www.iestorrevicens.cat/?page_id=7126L'Univers Biotec


Continua llegint