PRODUCTE FINAL – LA NOTÍCIA

Els alumnes han acabant d´elaborar la notícia, molts d´ells l´han elaborat en llengua anglesa; ja que com vam explicar en els inicis, aquest projecte anava lligat amb el projecte d´Erasmus+ de l´escola.

Cada grup exposarà al grup classe la seva notícia, els oients tindran el full de rúbrica de l´estructura de la notícia per poder coavaluar als seus companys.

ELABOREM NOTÍCIES – CICLE SUPERIOR

Ja tenim clar l´estructura que ha de tenir una notícia, aquesta la podem fer en llengua catalana, castellana o anglesa.

Ara són ells els que a partir del full “estructura de la notícia (títol, subtítol, foto o dibuix, peu de foto; què-on-quan-a qui-per què passa-com?” han d´elaborar una notícia.

Tots els grups elaboren la notícia i es van autoregulant el producte final tenint sempre en compte l´estructura de la notícia

Reflexions

El projecte arriba a la seva fi i és l’hora de fer algunes reflexions per part dels mestres que l’estan duent a terme. Decidim aplicar la proposta: Dues estrelles i un desig.

Les dues estrelles estarien relacionades amb la motivació i la implicació dels alumnes i les mestres que duen a terme el projecte.

Un desig: el producte final hauria de ser més fàcil per als alumnes; ja que en aquest cas, els alumnes han participat poc en l’edició del vídeo perquè el programa era difícil per a ells.

I ara, què?

Ja tenim la gravació feta del nostre programa de televisió! Es hora de fer-ne l’estrena.

L’escola realitza de manera periòdica l’activitat: Jo us explico. On un grup de nens i nenes exposa davant l’escola un tema que han preparat prèviament.  En aquesta ocasió, els alumnes de cicle inicial i 3r, convoquen tots els nens i nenes de l’escola per passar-li el programa.

Va estar tot un èxit!!

 

Visitem Segre TV

Els joves reporters havien de veure com es fa un programa de televisió. Tenien la teoria i ara,… calia veure-ho in situ.

En aquesta sortida van pendre sentit paraules com: chroma, escaleta, càmeres, decorat, plató, guionista, maquillatge, moviments de càmera, monitor, regidor, productor, teleprompter,…

L’objectiu de la sortida era contextualitzar i donar significat a les fases que havia de seguir cada grup per obtenir un bon producte final: la gravació d’una secció del programa “Un dia a la nostra escola”.

 

Preparem el producte final

Ha arribat el moment definitiu: caldrà preparar la gravació del programa “Un dia a la nostra escola”.

Cada grup sap el tema i és hora de posar-se a planificar la gravació final. Després de tot el projecte i de les diferents activitats que han anat guiant el procés els diferents grups poden planificar la seva intervenció tenint en compte els aspectes pactats que caldrà tenir controlats.

Entre tots s’elabora una graella amb els punts a tenir en compte; d’aquesta manera cada grup planifica i prepara la seva intervenció. En aquests fulls de planificació s’havia de tenir en compte el contingut, on es gravaria, el vestuari,…

Fase de desenvolupament: JOVES PERIODISTES

Els alumnes realitzen una pluja d´idees sobre el TEXT INFORMATIU i en realitzen un mapa conceptual (sempre en grups de quatre alumnes). Que després posarem en comú amb tot el grup classe.

Posteriorment, fullegem els diaris amb que ens van obsequiar el diari Segre, observem com està organitzat, retallem les diferents seccions i en seleccionem una notícia relacionada. A partir d´aquesta analitzem l´estructura de la notícia, contingut, format,… en fem anotacions en un full per després posar-ho en comú amb tot el grup classe.

 

 

 

 

JOVES PERIODISTES: ACTIVITATS FASE INICIAL

Després de realitzar la visita al diari “Segre” a Lleida, establim un debat amb tots els nens i nenes de classe en gran grup: què en sabem d´un diari? Què s´hi fa? Qui ho fa? Con es fa?….La mestra va anotant les preguntes i les respostes a la pissarra.

A partir de les anotacions a la pissarra els alumnes acorden juntament amb la mestra de ser “joves periodistes” i poder escriure una notícia (establiment d´objectius d´aprenentatge, criteris d´avaluació i producte final).

També acorden treballar en grups de quatre alumnes i proposen d´ escollir-los amb el pot dels bons moments.

 

 

Activitats en la fase inicial

Després de parlar dels mitjans de comunicació, queda en evidència que la televisió és el mitjà més utilitzat pels nostres alumnes. És en aquest moment que es genera la inquietud per conèixer coses d’aquest món. És el moment de començar a treballar. Es duran a terme activitats en cada fase del projecte:

  • Fase inicial: pluja d’idees del què sabem de la televisió, s’estableixen els objectius d’aprenentatge i els criteris d’avaluació i es decideix el producte final.Per tal de deixar constància de totes les idees recollides s’ha fet el racó de la televisió.

Els coneixements previs dels nostres alumnes

MITJANS DE COMUNICACIÓ: JOVES PERIODISTES (CICLE SUPERIOR: FASE INICIAL)

En la presentació dels nostres centres vam indicar que seguiríem el punt de partida del nostre projecte Erasmus+ “Young European Journalist listen to our voice”. Seguint aquest fil les tutores de cicle superior vam programar un excursió a Lleida per poder visitar el diari “Segre” i iniciar així el nostre projecte de “JOVES PERIODISTES”.