I l’equip impulsor, quina valoració fem?

El passat dia 1 de juny vam fer a l’escola la darrera reunió de l’equip impulsor.

Al llarg d’aquest curs ens hem reunit unes deu vegades,  en aquest bloc hem anat documentant el procés que hem anat construint tots plegats.

Estem molt satisfets de la tasca realitzada però anem a compartir amb vosaltres d’una forma més detallada, les diverses opinions i propostes que vam recollir en aquesta darrera trobada.

En primer lloc vam preguntar a tot l’equip QUINES COSES MANTINDRÍEM.

Les idees més interessants van ser aquestes:

 • Mantindríem l’apertura de l’escola a les famílies
 • El joc com a eina de relació / comunicació
 • El treball en equip
 • La cohesió
 • Aprofitar els recursos treballats durant l’any per enriquir-los
 • Que les famílies vinguin a gaudir
 • Treballar en Xarxa amb el pla d’entorn del barri, la UdL i altres entitats
 • La projecció externa
 • La implicació dels especialistes i de tot el claustre

El segon aspecte a valorar van ser les coses que canviaríem:

 • Els coordinadors recollim la idea que potser la Setmana Cultural s’hauria de fer en altres dates, no al maig
 • També es podrien plantejar des del principi de curs quines propostes, projectes, etc. volem presentar a la setmana cultural

Vam comentar alguns aspectes d’organització del centre en referència als espais i horaris però en definitiva la valoració va ser molt positiva.

Per acabar vam expressar el que havíem après:

 • Podem afirmar que hem après que cal incloure als pares en l’espai de l’escola i fer-los partícips per a que no siguin mers espectadors
 • La difusió per part de l’alumnat és clau
 • El compromís de les famílies ha evidenciat que estem fent un camí plegats en benefici dels seus fills i filles

Com a conclusions vam recollir les següents idees:

 • Hem enriquit la nostra reflexió educativa
 • La cohesió d’escola ara és més gran
 • Tots els companys de l’equip impulsor han aportat, tots hem sumat
 • Els pares han conegut en profunditat, la dedicació i l’esforç dels seus fills i filles en els treballs i projectes presentats
 • Ha augmentat la interacció pares, mares i fills i filles, han dedicat temps de qualitat als seus fills i filles
 • S’ha creat bones dinàmiques de relació entre les famílies

Ens tornem a trobar el proper curs!

Que tingueu molt bon estiu!

Aspectes metodològics de la Setmana Cultural

De forma molt breu us compartirem que la metodologia de la nostra escola es basa en el treball per projectes i també en la creació dels racons matemàtics i de llengua catalana.

Totes les activitats presentades en la setmana cultural que us documentem en aquest bloc tenen la seva arrel en diversos projectes d’aula realitzats  al llarg d’aquest curs 2017-18 molts d’aquests projectes han estat tan significatius que els hem volgut recuperar i  els hem enriquit tot compartint-los amb la comunitat educativa; famílies i altres entitats amb les que treballem conjuntament.

No entrarem ara a fer una descripció de les bases teòriques del treball per projectes i tampoc discutirem sobre la tipologia de projectes que portem a terme, tal com diu la nostra directora, l’Anna,  hi ha tants tipus de projectes com escoles i tots són bons.

El que si volem destacar en aquest espai metodològic és que l’entorn  d’aprenentatge  en el que volem situar  la nostra escola és aquell espai en que es fomenti l’aprenentatge constructiu i autoregulat, volem tenir molt en compte el context de la nostra escola i sobretot volem promoure el treball col·laboratiu.

Per nosaltres en la nostra metodologia no oblidem la importància de les emocions ni tampoc de la motivació. Els nostre alumnat necessita sentir-se capacitat per  fer allò que s’espera d’ells, d’aquesta forma experimenten emocions molt positives envers l’aprenentatge.

Per acabar aquest article sobre la metodologia que apliquem volem remarcar que,  aquest any hem descobert en la formació que hem rebut de la Xarxa de competències que hi ha SET PRINCIPIS que han d’orientar la nostra pràctica i la nostra línia metodològica.

Aquests són:

 1. L’alumnat és el centre de l’aprenentatge
 2. L’aprenentatge és de naturalesa social
 3. Les emocions són part integral de l’aprenentatge
 4. L’aprenentatge ha de tenir en compte les diferències individuals
 5. L’esforç de l’alumnat és clau
 6. L’avaluació continuada afavoreix l’aprenentatge
 7. Aprendre és construir connexions horitzontals.

 

Si no perdem de vista aquests principis i els prenem com el far que guia les nostres intervencions i metodologies segur que farem un bon camí.

Què pensen els nostres alumnes de la Setmana Cultural?

Un cop acabada la setmana cultural, hem fet una avaluació final amb els nostres alumnes on han pogut valorar com ha anat el projecte i aportar propostes de millora. (Us enllacem l’article d’avaluació, al final d’aquest podreu trobar enllaçat el document que han utilitzat a les aules per avaluar-lo)

Un cop feta la valoració, els delegats de cada classe s’han reunit amb la directora del centre per fer una assemblea on han pogut dir què pensen totes les companyes i companys de la classe.

Tot el procès de la setmana cultural ha estat seguit i enregistrat per la UDL, ja que han fet un estudi d’interculturalitat a la nostra escola. En breu us enllaçarem els resultats!

Aquí tenim les evidències!

Al bloc de la nostra escola hem fet un recull de les activitats realitzades durant tota la setmana cultural. Hem penjat uns videos al nostre canal del youtube amb una breu explicació del que hem fet. (us animem a que us subscriviu!)

Aquí teniu l’enllaç al nostre bloc. Feu una ullada!

http://agora.xtec.cat/escolapinyanalleida/categoria/setmana-cultural/

 

 

Avaluem la Setmana Cultural

Un dels objectius que ens vam plantejar a l’hora de portar a terme aquest projecte, va ser apropar les famílies a la vida escolar del centre. Per tal d’aconseguir-ho ens vam proposar estendre la difusió habitual del centre amb invitacions més personalitzades fetes pels alumnes.

Per altra banda vam donar importància a la seva opinió oferint-los la possibilitat d’expressar  de manera qualitativa, què en pensaven de les activitats on van participar. Per tal que fos d’una manera dinàmica, accessible a la diversitat de cultures i idiomes de la comunitat educativa, vam idear  un sistema de votació mitjançant emoticones.

Un cop portat a terme el projecte treballat des del grup impulsor de Xarxa de Competències, i havent  fet valoració del procés, considerem el resultats obtinguts positius i motivadors per seguir treballant en aquesta línia metodològica.

Aquí podeu veure un exemple de power point treballat amb els alumnes per avaluar el projecte.

Planifiquem-nos

La nostra setmana cultural té com a objectiu principal transmetre l’essència de l’escola a tota la comunitat educativa. Per aquest motiu, les activitats que es van dur a terme al centre van ser de dos tipus, a nivell de família i a nivell d’escola. D’aquesta manera cada cicle tenia dues tardes destinades a realitzar activitats de la setmana cultural.

Una d’aquestes tardes consistia en ensenyar i compartir amb les famílies els aprenentatges dels seus fills. Cada grup classe va triar l’activitat que volia realitzar amb els seus pares.

L’altra tarda anava destinada a intercanviar experiències entre alumnes de diferents cicles.

Cada dia hi havia dos mestres referents que coordinaven i vetllaven pel bon funcionament de les activitats de la setmana cultural.

Aquesta planificació es veu detallada a continuació, en aquest quadrant que hem facilitat a tot el claustre del centre.

 

 

Preparem la setmana cultural

Des del grup impulsor vam decidir que el nostre projecte el realitzaríem dins la setmana cultural a la nostra escola. Vam acordar que convidaríem a les famílies de l’escola a participar de les nostres tasques, activitats i projectes quotidians  i que, amb l’ajut dels seus fills, poguessin descobrir tot allò que es treballa i s’aprèn a Pinyana. També vam decidir compartir totes aquestes experiències amb els companys dels diferents cursos.

Per fer partícips als nostres alumnes vam crear un document de drive on, cada grup, va escollir quines eren les activitats que volien realitzar i dinamitzar tant amb les famílies com amb els seus companys.

D’aquesta manera hem aconseguit fer activitats molt diverses que formen part de la cultura i la vida del nostre centre, i hem fet que els nostres alumnes siguin els protagonistes principals de tot aquest procés.

Han escollit activitats tant diverses com: experiments, exposicions amb anglès, teatres, jocs d’educació física, actuacions de suport vital bàsic, activitats realitzades en racons, exposicions fotogràfiques…

Ara ja tenim el que volem fer. Endavant!

FIL A L’AGULLA

Avui hem iniciat la nostra aventura. Hem pensat que la nostra manera per organitzar-nos es dividir-nos en grups per tal de fer front a tots els aspectes del projecte de forma  cohesionada.

Hem pensat que els aspectes més rellevants són la planificació, documentació, l’avaluació i l’explicació de tot el procés. Per tal de gestionar de forma eficaç aquest procés els membres de cada grup no poden ser més de cinc.

En iniciar la sessió hem visionat el video de Austin i la papallona, ens ha motivat molt, algun company l’ha posat en pràctica a l’aula i ha estat molt interessant. En acabar aquesta sessió de  l’equip impulsor el grup que s’encarrega de la planificació del projecte expliquen les dificultats amb les que es troben, tenim massa coses per explicar, haurem de prioritzar.

Atrapats a la xarxa

L’equip impulsor de l’escola Pinyana, que està format per una gran part del claustre, hem iniciat un treball de reflexió i anàlisi sobre la nostra pràctica respecte als projectes, la nostra escola ja fa anys que treballa en aquest sentit  i hem decidit cohesionar i donar profunditat a aquesta metodologia  d’aula.

Un dels aspectes que creiem més destacable en aquesta participació a la xarxa de competències bàsiques és que tots els membres de l’equip impulsor treballem i debatem plegats, siguis de l’etapa d’infantil o primària amb grups internivell. Això, ens enriqueix i motiva.

El repte que hem plantejat per aquest curs és fer un projecte a nivell de centre amb un producte final que tenim la intenció de dur a terme a la setmana cultural.

No tenim encara molt dibuixada  l’estructura del projecte, estem en plena redacció  d’objectius i criteris, etc  però tenim clar que el treball en equip serà bàsic per l’èxit d’aquesta proposta.

Equip impulsor de l'Escola Pinyana de Lleida

ESCOLA PINYANA DE LLEIDA: QUI SOM?

L’Escola Pinyana de Lleida som una escola pública de recent posada en funcionament creada al 2009/10 i situada al barri de Balàfia. Actualment som un centre d’una linia i mitja amb un alumnat molt heterogeni i famílies d’un nivell socioeconòmic baix.

En la nostra escola apostem per diversificar la nostra metodologia d’ensenyament-aprenentatge. Prioritzem els projectes entre d’altres metodologies, ja que permeten organitzar les situacions d’E-A des d’una perspectiva global i relacional. Facilita que els alumnes estableixin relacions entre els seus coneixements i la nova informació assegurant d’aquesta manera l’aprenentatge significatiu.

També formem part del Plà Educatiu d’Entorn del barri de Balàfia a la ciutat de Lleida juntament amb d’altres entitats del barri, amb l’objectiu de millorar la xarxa educativa de l’entorn més proper dels nostres alumnes creant vincles en la seva zona d’influència.

Creiem que la xarxa de CCBB ens pot aportar unes bases per cohesionar la nostra tasca docent al centre, garantint uns moments de debat i posada en comú de la nostra tasca i per poder consolidar la nostra praxis en projectes educatius.

http://agora.xtec.cat/escolapinyanalleida/