aVALUCIÓ DEL sCAPE ROOM

Quant a l’avaluació hem acordat que valorarem el projecte seguint el següent percentatge:

80% l’actitud i originalitat a l’aula a través del Class Dojo 

i un 20% el producte final que es  medirà amb una rúbrica:

RÚBRICA SCAPE-ROOM excel·lent  bé no assolit

Història, diversitat i ambientació

La història del Escape Room és original divertida. La narració és coherent, està ben conectada

La història del Escape Room és bastant original divertida. La narració és coherent, no està ben conectada

La història del Escape Room no és original divertida. La narració no és és coherent, no està ben conectada

Dificultat

Els enigmes tenen un bon nivell de dificultat, cal pensar força, però tenen soluciño relacionada mab contingut donat a classe Els enigmes tenen un nivell de dificultat normal , cal pensar una mica per trobar la solució Els enigmes no tenen dificultat ni hi ha cap relació amb allò donat a classe

Coherència i relació entre les probes

Existeix una bona relació entre les probes que ens duen fins al final del enigma.

Hi ha relació entre proves, però costa veure-les No hi ha relació entre proves

Els nostres projectes

QUI SOM? Institut  La Serra

Som un grup de professors i professores de l’institut  La Serra de Mollerussa que fa un temps estem portant a terme alguns projectes i aquest curs ens hem apuntat a la Xarxa de Competències Bàsiques per a  millorar-los i aprofundir en el coneixement de les noves metodologies d’ensenyament-aprenentatge.

Ens hem proposat documentar dues diferents experiències: per una banda un projecte que el desenvolupem a primer d’ESO “Citius, Altius, Fortius” i per una altra banda un altre segon d’ESO . Fem una SCAPE_ROOM

Val a dir que l’equip impulsor ha estat de molta part del claustre que vol participar en l’elaboració d’un projecte i que finalment ens vam dividir en grups d’equips docent de nivell (1r eso, 2n eso..)

 

A Segon d’ESO vam començar amb una pluja d’idees que vam registar en aquest padlet:

https://ca.padlet.com/xpinyolmeister/ortxk59rjwhu

Hecho con Padlet

Diari docent dels projectes

En aquest bloc podreu seguir en directe l’evolució de diferents projectes que desenvolupen les escoles i els instituts del CRP del Segrià, les Garrigues, la Vall d’Aran, el Pla d’Urgell, l’Urgell, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, la Segarra i la Noguera que participen a la Xarxa de Competències Bàsiques durant el curs 2017-2018.