Hort en marxa!

Per posar en marxa el projecte de l’Hort comencem amb una primera sessió on analitzem quins són els coneixements previs que tenen els nostres alumnes sobre un hort.  A partir de la cerca d’informació sobre el tema, es proposen diferents qüestions: Què podem fer créixer en un hort? Quins tipus d’horts podem trobar? Quines són les condicions idònies per fer créixer les diferents plantes? Una vegada analitzats i discutits els diferents criteris, es decideix entre tots quines són les característiques de l’hort que instal·larem al nostre pati.

En una altra sessió sortim al pati per localitzar la ubicació òptima de l’Hort Ecològic Urbà que compleixi la gran majoria de condicionants que ens hem marcat (orientació, punt d’aigua, protecció del vent,…).

Una vegada planificat el lloc ideal per a la col·locació dels pallets, comencem a analitzar el material que necessitem per a la construcció del nostre hort (fustes, substrat, planter, reg,…). Procedim a l’acondicionament dels pallets (polir, protecció amb oli de llinassa, substitució d’algunes fustes) i calculem el volum de terra necessària per cadascun dels recipients.

Anem-hi junts!

La metodologia de treball serà dinàmica, participativa integradora,i motivadora.

Per facilitar l’aprenentatge entre iguals, l’alumnat sabrà en tot moment la finalitat d’allò que ha de fer.

L’alumnat treballarà en:

  1. petit grup heterogeni de 3 o 4 alumnes
  2. en gran grup a l’hora de fer les posades en comú

Dins de cada petit grup, es distribuiran els diferents rols que portin a facilitar el desenvolupament de cada tasca parcial.

Així hi haurà un cap de colla, el qual tindrà caràcter rotatiu entre els membres del petit grup.

i serà l’encarregat de coordinar la tasca i facilitar la coavaluació del grup.

Es portarà a terme la cerca d’informació per a la realització de les tasques parcials, que seran concretes i diferents per a cada petit grup i es farà la posada en comú per tal de fer la feina de forma col·laborativa.

El producte final es materialitzarà amb la participació del gran grup.

L’activitat es desenvoluparà al llarg del 2n i 3r trimestre a un ritme de 2 hores setmanals.

De cara al bon temps

Per tal de millorar els coneixements, pràctiques i actituds dels nostres alumnes i poder ampliar les seves competències en les diferents àrees, els professors de l’equip impulsor ens hem reunit per decidir quin projecte podem implementar per tal de donar oportunitats per al desenvolupament de treball en grup dels nostres alumnes permetent la pràctica de conceptes de sociabilitat, cooperació i reponsabilitat.

A les reunions hivernals hem conclòs que val la pena orientar la part més pràctica de cara al bon temps: un hort urbà es va perfila com una molt bona oportunitat per gaudir del sol de primavera i recollir totes les pretensions i objectius.

En les diferents reunions hem definit el pla de treball que engloba els següents objectius:

  • Dissenyar i construir un nou projecte: “L’hort urbà ecològic” implementant-lo inicialment en un nivell d’ESO
  • Conèixer i aprendre els productes, les eines i les tècniques de treball agrícola i aplicar-lo a l’aprenentatge globalitzat, competencial i transversal
  • Fer difusió del projecte mitjançant un blog que s’anomenarà L’hort urbà ecològic-

Com que encara fa fred, dediquem les primeres sessions a desenvolupar la part del projecte més “teòrica”, doncs hi ha força temes a decidir.

En primer lloc, cal que els alumnes construeixin una xarxa conceptual al voltant de l’hort i realitzin recerca sobre les condicions (què significa que sigui urbà? on el col·locarem? quines plantes hi podrem posar?).

La resta de tasques (col·locació de palots i terra, instal·lació del reg, plantació o sembrat, etc) constituiran la següent part del projecte. Es preveu una dedicació setmanal de dues hores.