LA VEU DELS NOSTRES ALUMNES, la nostra veu.

LA NOSTRA VEU.

Al final de cada taller al cicle inicial, els alumnes han expressat la seva opinió mitjançant unes valoracions orals que han estat recollides per les mestres que han realitzat el projecte.

Tan a cicle mitjà com superior, es fa una valoració a nivell oral de quines coses o aspectes els hi agradat més d´aquest projecte i quines coses canviarien. Aquest curs es han proposat que volen tractar més temes que surtin en emissió per la ràdio i en la nostra emissió televisiva.

Això ens serveix per saber què opinen els nostres alumnes, veritables protagonistes del projecte i del seu procés d’ensenyament – aprenentatge. També es passa una enquesta a les famílies on s’extrau les dades de valoració que queden reflectides a la memòria del curs. Els mestres del claustre també contestem una enquesta de valoració de tots els aspectes que han incidit en els projectes: gestió, organització, resultats,…per tal de fer les propostes de millora de cara al curs vinent. Aquestes dades també surten reflectides a la memòria de final de curs.

PER MÉS INFORMACIÓ D’INTERÈS SOBRE LA NOSTRA FEINA EN EL TREBALL PER PROJECTES US RECOMANO QUE VISITEU LA NOSTRA WEB:

http://agora.xtec.cat/ceipcampselisis/

L’ESCOLA CAMPS ELISIS US DESITJA UN BON ESTIU A TOTES I A TOTS!

LES BOTIGUES DEL NOSTRE BARRI (INFANTIL). Evidències de la nostra avaluació.

L’avaluació del projecte s’ha portat a terme des de diferents vessants i utilitzant diferents instruments.

D’entrada cal tenir en compte que l’avaluació a l’educació infantil es realitza sobretot mitjançant l’observació dels alumnes, a partir de converses i de les aportacions que cada nen i nena fa a l’aula.

A més a més, el fet d’organitzar l’aula i les sessions de treball per racons, tal com és el nostre cas, possibilita al mestre poder oferir una atenció més individualitzada a cadascun dels alumnes i poder observar directament quin és el punt de partida de cada alumne en concret i quins són els objectius que va assolint al llarg de la realització del projecte.

D’aquesta manera, com a mestres, ens ha estat molt fàcil identificar l’evolució de cadascun dels nens i nenes, tant a nivell oral en gran grup, com sobre el paper en el treball en petit grup o individualment.

A més a més de l’avaluació per part dels adults, els alumnes han realitzat la seva pròpia autoavaluació, recordant les diferents sortides i racons realitzats i valorant cadascuna de les activitats. També fent una pluja d’idees individual del que cadascú n’havia extret un cop acabat el projecte.

Donat que un dels productes finals és un dossier individual realitzat per cada nen i nena que s’emporten a casa, una bona avaluació és el fet de, a partir d’aquest, explicar a les famílies tot el treball realitzat.

Un altre dels productes finals del projecte, que és el mapa conceptual, ha estat penjat a l’aula durant tot el trimestre, fet que ha permès als infants anar recordant tot el que es va treballar i els ha donat la possibilitat, durant les sessions de portes obertes de l’escola, d’explicar-ho a les famílies.

https://drive.google.com/file/d/1hPhYRarYn2ZXaBM4DA-D8J9k4TENrI7O/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1tsihpo0foRUQxAAWJ80v1PVpm0m4Mi2j/view?usp=sharing

LES BOTIGUES DEL NOSTRE BARRI (INFANTIL). Com comuniquem els resultats?

Del projecte “Les botigues del barri” podem extreure’n 3 productes finals:

 • Un gran mapa conceptual que s’ha anat confegint a mesura que s’anaven visitant les diferents botigues i on hi ha anat quedant plasmats els diferents continguts treballats.
 • Un dossier individual que els nenes i nenes han anat realitzant durant les sessions de racons i que ha servit, tant a ells com a nosaltres, per poder avaluar els coneixements assolits.
 • El “racó de la botiga” sent un més dels racons de joc simbòlic que es treballen a l’aula. Aquest racó consta de tots els elements d’una botiga real de roba: roba penjada en penjadors etiquetada i amb el preu, una caixa enregistradora, monedes, …

LES BOTIGUES DEL NOSTRE BARRI (INFANTIL). Investiguem, ens informem i creem coneixements nous.

Com els nens i nenes de P3 obtenen la informació sobre les botigues del seu barri? Aquesta pot procedir de diferents fonts i la poden extreure de diferents àmbits. Hi ha alumnes que fan recerca a casa, amb les famílies, i porten a l’escola documents o fotografies per compartir-los amb els seus companys i companyes. També s’utilitza internet i buscadors per resoldre dubtes que van sorgint durant el treball i, com a major font d’informació i més vivencial ens servim de les sortides que es van realitzant al llarg del projecte, que són la base, el punt més important i de les quals s’hi extreu més informació.

Durant aquestes sortides els alumnes poden comprovar si els seus coneixements previs sobre cada una de les botigues són certs, poden observar, tocar, escollir i comprar diferents productes i poden ubicar les botigues al barri i conèixer el camí que cal seguir per arribar a cadascuna d’elles des de l’escola.

A més, un cop es torna a l’aula, ens servim de la conversa en gran grup per comprovar que tots els alumnes vagin adquirint els nous coneixements treballats. I també es realitzen diferents activitats sobre paper per realitzar-ne una avaluació individual.

https://drive.google.com/file/d/1-2LHZkqlga3-P-IQgEQnTvc61N2wSG2p/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1u742HLkV-w6v6Z6Uc58oiXbLT3PLj37v/view?usp=sharing

LES BOTIGUES DEL NOSTRE BARRI (INFANTIL). Com ens ho muntem?

El projecte “Les botigues del nostre barri” es porta a terme amb els nens i nenes de P3 de l’escola. Cada curs d’educació infantil realitza un projecte diferent relacionat amb l’entorn proper dels alumnes, ja que des de l’escola es dóna importància al fet que els nens i nenes comencin coneixent l’entorn que els envolta per, a partir d’aquí, poder anar ampliant els seus coneixements.

El projecte té una durada d’un trimestre i en ell, s’hi tenen en compte les diferents àrees del currículum d’educació infantil, treballant així el coneixement d’un mateix, el coneixement de l’entorn i l’àrea de comunicació i llenguatges de manera globalitzada.

Algunes de les activitats del projecte es desenvolupen en gran grup, altres amb la meitat dels nens i nenes i la resta durant les sessions de racons que hi ha organitzats a l’aula, ja que durant el segon trimestre un dels racons fixes és el del projecte. Els grups que es formen són heterogenis i són els mestres els que agrupen els alumnes.

Activitats que es realitzen en gran grup:

 • Pluja d’idees i de coneixements previs.
 • Converses sobre les diferents botigues, sobre les sortides o explicació de vivències per part dels alumnes.
 • Explicació de contes.
 • Visualització de fotografies o vídeos.

Activitats que es realitzen amb la meitat dels nens i nenes:

 • Sortides a les diferents botigues de barri

Activitats que es realitzen en petit grup:

 • Activitats plàstiques (pintar amb compta-gotes, estampar fruites i verdures, jugar al joc simbòlic de compra i venta de diferents productes, manipular i experimentar amb diferents ingredients com farina, xocolata, melmelada, sucre, …)

Activitats que es realitzen individualment:

 • Plasmació al paper de les diferents activitats realitzades
 • Activitats plàstiques individuals
 • Dibuixos
 • Avaluació final del projecte

ESCOLA CAMPS ELISIS: QUI SOM.

L’Escola Camps Elisis és un centre d’Infantil i Primària d’una línia, de titularitat pública. Es troba al barri de Cappont, un barri amb una forta expansió recent a causa de la ubicació dels Campus Universitari. L’escola és la més antiga del barri (1925) i està situada i forma part dels Jardins dels Camps Elisis, un entorn natural i emblemàtic de Lleida situat al bell mig de la ciutat.

Som una escola catalana, arrelada i compromesa amb l’entorn, on el respecte, la tolerància i la solidaritat són pilars bàsics per a la convivència. Es promou l’esforç, l’autoexigència, la responsabilitat i el treball ben fet. Es fomenta la participació de les famílies en l’educació dels seus fills per a què esdevinguin ciutadans responsables, solidaris, respectuosos amb els altres i amb l’entorn, i competents en les habilitats socials i personals que els permetin incorporar-se a una societat multicultural i dinàmica . Volem arribar a ser un centre actiu, emprenedor, amb visió de futur que pretén la millora constant del rendiment acadèmic dels alumnes mitjançant l’ús habitual de les TIC, l’impuls de les llengües estrangeres i la promoció de les habilitats socials i el treball cooperatiu per arribar a ser un referent de qualitat educativa. Volem ser un centre que formi persones compromeses amb la societat: solidàries, dialogants, respectuoses amb el medi ambient, tolerants amb els altres, pacífiques, amb criteri propi i responsables. Tenim un equip il·lusionat i format professionalment per portar a terme el nostre projecte educatiu, continuant mantenint un clima acollidor i motivador per afavorir la tasca docent.

Diari docent dels projectes

En aquest bloc podreu seguir en directe l’evolució de diferents projectes que desenvolupen les escoles i els instituts del CRP del Segrià, les Garrigues, la Vall d’Aran, el Pla d’Urgell, l’Urgell, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, la Segarra i la Noguera que participen a la Xarxa de Competències Bàsiques durant el curs 2017-2018.