PORTEM SONS DE LA NATURA

Després d’escriure una nota consensuar a l’agenda, els alumnes havien de pensar quins materials naturals volien portar per elaborar un so. En la següent sessió, els nens i nenes van portar un objecte de la natura i havien d’exposar oralment davant del grup classe els sons que havien portat, raonant i explicant  amb coherència als seus companys el que so que representava. Seguidament, es decideix què fer amb els materials que han portat de la natura (exposició, gravació, mural, dibuix…).

A la següent sessió els alumnes es van preparar per representar el seu so i enregistar el so mitjançant un vídeo.  Després els alumnes visualitzen la gravació de l’exposició oral que van fer davant al grup classe dels sons que van portar. Han d’ analitzar la seva exposició per trobar aspectes a millorar amb una graella on hi havia els següents indicadors:

  • Explico com represento el so.
  • Tinc una postura correcta.
  • Miro al públic quan parlo.
  • Parlo correctament.
  • Com m’he sentit?

METODOLOGIA? QUINA?

Quina metodologia emprem en els nostres projectes?…aquesta és una bona pregunta que segurament ja estarà ben resposta en els articles anteriors referenciant de manera concreta els projectes del nostre centre.

Permeteu-nos, però, compartir el pas previ a la pregunta inicial: Com hem escollit la metodologia a emprar?

Sota la direcció de l’equip de coordinació, el grup impulsor dividits en 2 grups, d’acord als 2 projectes elaborats, va trobar-se en reunions periòdiques per muntar la bastida sobre la qual edificaríem els projectes.

Definir el contingut? treball cooperatiu? aprenentatge guiat? activitats basades en problemes? context? quines activitats?…dubtes i més dubtes que van sorgint al cap de cada professor/a implicat. Primer individualment, després en petits grups i finalment en gran grup es va decidir quina metodologia aplicar en el procés d’execució de cada projecte.

La manera de fer-ho (posant en qüestió, debatent…) les idees personals fan que al final, el/la professor/a que després ho apliqui a l’aula tingui més seguretat, més convicció en utilitzar un camí correcte, en proposar les activitats a l’alumnat.

Debatre-ho abans en el claustre, en el nostre cas en el grup impulsor, ajuda, sens dubte a prendre una millor decisió al respecte. Valorar l’opinió d’altri ajuda a contextualitzar millor el contingut i l’objectiu del projecte.

Repetim… treball cooperatiu? aprenentatge guiat? contingut?…prenen una altra dimensió després d’haver-ho compartit prèviament amb els companys i companyes.

 

CONSTRUÏM APRENENTATGE?

Durant el desenvolupament de les activitats, ens han anat sorgint molt dubtes!

Estem guiant massa? Les preguntes són les adequades? Entenen el que els estem proposant?

A l’hora de fer les activitats ja que són nens de P3, creiem que sovint fem massa modelatge, fins quin punt hem d’intervenir tant ?

Són dubtes que ens van acompanyant al llarg de les activitats.

És un tema molt molt abstracte i que els hi requereix un esforç, vocabulari al que no estan acostumats… però també ens hem adonat que quan hem muntat el racó de l’hospital o de la botiga, al poder jugar i manipular objectes reals han estat molt més conscients del que feien i les converses eren molt més riques i eren capaços d’entendre el que volia dir aquell ofici.

Per tant és molt important poder fer aquest treball sempre a partir de l’ interacció amb el món real.

CATEGORIA: LES VEUS

  • Cantem la cançó “Tot Sona” i l´enregistrem  al Cda Pau Casals.
  • Elaborem la portada del CD.
  • Escrivim entre tots la presentació de la cançó.
  • Presentem la cançó a l’escola i l’escoltem per megafonia.

Descripció: Aprofitant les colònies d’aquest any, des de l’àrea de música, s’ha treballat la cançó “ Tot Sona”. Es va presentar la cançó mitjançant la visualització del vídeo de Dàmaris Gelabert. A partir d’aquí es va anar fent l’aprenentatge de la cançó. Durant l’estada s’ha enregistrat en un CD , cada nen ha decorat el seu propi CD.   Com a síntesi de la categoria veus s’ha presentat i escoltat per l’altaveu de l’escola la cançó “Tot Sona”.

Criteris d’avaluació:

  •        Decora el CD de la cançó
  •        Està atent a la mestra.
  •        Canta amb veu afinada.
  •        Articula bé les paraules de la cançó.

JO VULL SER…

L’objectiu principal  del nostre projecte era donar resposta a la pregunta : JO DE GRAN SERÉ …

Per respondre a aquesta pregunta elaborem una fitxa en la que els infants, amb l’ajuda dels pares, prepararan una petita explicació de l’ofici que voldran fer de grans. A partir d’aquest treball fet a casa els nens/es explicaran a la resta de companys que és el que volen ser de grans.

No hem d’oblidar que són alumnes de P-3 i que l’expressió oral encara els hi costa molt, per això és molt important ajudar-se dels referents visuals preparats a casa i les educadores a partir de petites preguntes els ajudarem a explicar-nos el seu ofici.

A partir d’aquesta breu explicació farem un recull fotogràfic de cadascú i posteriorment un video amb aquestes fotos que penjarem al web de l’escola i serà juntament amb el dossier el producte final del nostre projecte.

Un cop acabat el projecte, penjarem el vídeo final.

ELS MEUS PARES TREBALLEN DE…

A partir d’una petita enquesta que vam realitzar a l’aula per tal de saber els oficis dels pares i mares vam fer un recull d’informació . Cada nen portava escrit de casa quin era l’ofici dels seus pares. A partir d’aquí Vam treballar el vocabulari i vam conèixer nous oficis .

Això ens va servir per demanar als pares que vinguessin a l’aula a explicar el seu ofici i compartir-lo amb nosaltres.

Al llarg de tot el projecte hem rebut la visita de 10 famílies de les 14 que tenim a la classe. Valorem molt positivament aquest fet, han estat molt motivats i han pogut viure en primera persona cada ofici treballat.

Aquestes visites s’han documentat a partir de fotografies. Aquestes les hem anat recopilant per publicar-les posteriorment a la web del centre. També hem elaborat un dossier dels oficis treballats.

SORPRESA!!!

Comencem el projecte exposant als alumnes objectes reals de diferents oficis, tots aquests estaran tapats amb una tela fúcsia. Abans de descobrir que hi ha sota, se’ls hi fará diferents preguntes per crear un ambient motivador i expectatiu.

Després de destapar la tela, els nens/es, individualment, experimentaran que hi ha sense l’intervenció del docent. Una vegada acabada la sessió farem una rotllana i posarem en comú tot allò que hem experimentat.

Aquí us deixem un vídeo de la primera sessió:

“>

CLASSIFIQUEM ELS SONS

Un cop finalitzada l’activitat 1 (activitat inicial), el següent pas és classificar tots els sons escoltats.

Els criteris per tal d’avaluar aquesta segona activitat són els següents:

  •        Observa i llegeix els sons que vam escoltar a la sortida.
  •        Es capaç de decidir com volem classificar els sons
  •        Sap agrupar els sons segons la classificació que hem decidit.
  •        Sap explicar als companys/es la classificació.
  •        Escriu una valoració de l’activitat a la graella de valoració.
  •        Participa activament en les activitats.

Per començar ens repartim en grups de treball cooperatiu i llegirem les etiquetes (prèviament impreses) amb els noms dels sons escoltats.  Seguidament donarem un marge d’un 10 minuts per a què els alumnes decideixin com volen agrupar els sons i justifiquin el perquè d’aquesta classificació.

Un cop establertes les classificacions del sons fetes per cada grup, les compartirem amb la resta de grup classe, i ens posarem d’acord per establir una classificació definitiva entre tots. Finalment decidirem quines categories volem treballar a l’aula. les escollides són:

  • SONS NATURALS que treballem a la classe.
  • LES VEUS relacionat amb les colònies de PAU CASALS I LA CANÇÓ “TOT SONA”.

INVESTIGADORS DE SONS

El leit motiv del projecte és el que ens mostra el propi títol: Tot Sona. Per aquest motiu es realitza aquesta primera activitat de coneixements previs i que a la vegada servirà per incorporar els interessos dels alumnes en un context real fora de l’escola.

L’activitat consisteix en fer una sortida a la pineda del costat de l’escola. L’objectiu és conscienciar-se i identificar sons de l’entorn proper en diferents contextos.

Abans d’iniciar l’activitat es proposen uns exercicis de respiració/relaxació per tal que els alumnes estiguin més atents i concentrats en la percepció dels sons que puguin escoltar.

Per dur a terme l’activitat utilitzarem la tècnica de treball cooperatiu 1-2-4. En primer lloc cada alumne individualment anotarà els sons que percebi. Seguidament s’agruparan en parelles i posaran en comú els sons escoltats. Finalment, en grups cooperatius, es posaran en comú tots els sons i s’escriuran en una pissarra blanca.

Un cop finalitzada la sortida, a classe, posarem els resultats en comú.

El son més percebuts pels alumnes han sigut: campanes, cotxes, ocells, vent, arbres, gos, xiulet, bossa, veus…

Qui som? Escola Sant Miquel

L’escola Sant Miquel de Miralcamp és una escola púbica d’una línia, amb 147 alumnes actualment.

Aquest és el primer curs que l’escola participa de la Xarxa de Competències Bàsiques amb un equip impulsor, de caire voluntari, format per 12 mestres de tots els nivells educatius.

L’experiència prèvia en el treball per projectes es limita als projectes interdisciplinars que s’han realitzat al llarg dels cursos escolars. En aquest sentit, les expectatives referents al treball que realitza l’equip impulsor són les d’incloure a la vida del centre aquesta metodologia, a partir, però, d’una bona base teòrica i experiències que compartim el professorat implicat, per tal d’ampliar el professorat que s’hi impliqui.

Els projectes que duem a terme i supervisem des de l’equip impulsor són dos: “De gran seré”, projecte relacionat amb els oficis i dut a terme a P3 i “Tot sona”, projecte a Cicle Inicial.